Exportértékesítés a kiskereskedelmi egységben

Kérdés: A 2309. kérdésre adott válasz szerint exportértékesítésként könyvelendő a kiskereskedelmi egységben az eladás, ha a vevő számlát kér, és abból megállapítható, hogy külföldi. A vállalkozás termelőibor-kimérési engedéllyel rendelkezik, borkóstolót tartott, a vevő számlát kért, amelyből látható, hogy a vevő külföldi. A számla 25%-os áfát is tartalmazott. Más esetekben a külföldi vevő bort vásárolt, forintban fizetett, áfás számlát kapott. Ezeket az eseteket a számvitelben exportértékesítésként kell elszámolni? Az áfabevallásban is exportként kell feltüntetni? A külföldi vevőről nem tudom, hogy a magyarországi üzlethelyiségemben vásárolt terméket kiszállítja-e külföldre, akkor is exportárbevételként kell elszámolni?
Részlet a válaszából: […] A kérdést hosszabban idéztük azért, mert abban benne van aválasz is: a leírt, az Szt. és az Áfa-tv. követelményeinek megfelelő számlávaldokumentált esetekben a külföldi vevő részére történő értékesítést valóbanexportárbevételként kell elszámolni a számvitelben. De...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 10.

Exportértékesítés

Kérdés: 2005. januártól újból meghatározásra került az Szt.-ben a belföldi és az exportértékesítés fogalma. Valóban exportértékesítésként kell kimutatni, ha a saját kereskedelmi, vendéglátóegységükben külföldi illetőségű személynek értékesítünk, illetve nyújtunk szolgáltatást? Hány pénztárgépet kell üzemeltetni a helyes nyilvántartáshoz? Mi indokolta a változtatást?
Részlet a válaszából: […] A választ célszerű a kérdéssor végével kezdeni. Aváltoztatást (pontosabban: a módosítást) az indokolta, hogy a számvitelielszámolásokban az exportértékesítést, illetve az importbeszerzést -tartalmában - azonosan kell kezelni. A változás (a módosulás) csak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 1.

Export-import fogalma

Kérdés: Az Szt.-t módosító 2004. évi XCIX. törvényt olvasva, úgy tűnik föl, változott az exportértékesítés és az importbeszerzés fogalma. Ezen változások azonban nem jelentenek közeledést az Áfa-tv. szerinti exportértékesítéshez, importbeszerzéshez. Igaz ez?
Részlet a válaszából: […] Igen, igaz! A számvitel más szempontok szerint szabályoztovábbra is, mint az Áfa-tv.Az exporttal, az importtal kapcsolatos pontosítások - aszámviteli előírásokban - a nemzetgazdasági teljesítmények mérésének igényealapján fogalmazódtak meg, egyezően a statisztikai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 17.