Exportértékesítés

Kérdés: 2005. januártól újból meghatározásra került az Szt.-ben a belföldi és az exportértékesítés fogalma. Valóban exportértékesítésként kell kimutatni, ha a saját kereskedelmi, vendéglátóegységükben külföldi illetőségű személynek értékesítünk, illetve nyújtunk szolgáltatást? Hány pénztárgépet kell üzemeltetni a helyes nyilvántartáshoz? Mi indokolta a változtatást?
Részlet a válaszából: […] ...választ célszerű a kérdéssor végével kezdeni. Aváltoztatást (pontosabban: a módosítást) az indokolta, hogy a számvitelielszámolásokban az exportértékesítést, illetve az importbeszerzést -tartalmában – azonosan kell kezelni. A változás (a módosulás) csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 1.
Kapcsolódó címke:

Export-import fogalma

Kérdés: Az Szt.-t módosító 2004. évi XCIX. törvényt olvasva, úgy tűnik föl, változott az exportértékesítés és az importbeszerzés fogalma. Ezen változások azonban nem jelentenek közeledést az Áfa-tv. szerinti exportértékesítéshez, importbeszerzéshez. Igaz ez?
Részlet a válaszából: […] ...közvetlen beszerzés, továbbá a vámszabad és tranzitterületen lévővállalkozóknak az egymástól történő beszerzése sem.Nem változott az Szt. 74. §-ának (3) bekezdése. Így azexportértékesítés árbevételét továbbra is csökkenteni kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 17.
Kapcsolódó címkék: