Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Barterügyletek elszámolása

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2002. június 6. (Számviteli Levelek 36. szám, 710. kérdés)

Olvasói kérdés Barterügylet esetén a bekerülési érték meghatározásánál alkalmazandó árfolyam az első teljesítéskori választott árfolyam. Ha több egymást követő importot több egymást követő exporttal egyenlítünk ki, akkor az összes importnál és az összes exportnál azt az egy árfolyamot kell-e végig alkalmazni, amelyik az első ügylet teljesítésének időpontjában volt? Mi van akkor, ha egy importot több exporttal ellentételezünk, vagy a következő exportot félig egy másik importba számítjuk be? Ekkor milyen árfolyamot kell alkalmazni?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]külkereskedelmi szerződésben rögzített - ellenértéke a barterügylet devizában meghatározott értéke (például 1000 USD). A barterügylet keretében a külföldi által szállított termék, áru importbeszerzésnek, a külföldi által nyújtott szolgáltatás importszolgáltatásnak minősül, ezen importbeszerzés, illetve importszolgáltatás ellenértéke a barterügylet devizában meghatározott értéke (például 1000 USD). Mivel az exportértékesítés, illetve exportszolgáltatás - előbbiekből következő - devizában meghatározott ellenértéke azonos az importbeszerzés, illetve importszolgáltatás devizában meghatározott értékével, sajátos forintátszámítási technikával kell biztosítani, hogy az exportértékesítés árbevétele és az importbeszerzés értéke forintértékben is azonos legyen. Ezt szolgálja az Szt. 75. §-ának (6) bekezdése, illetve 48. §-a (7) bekezdésének c) pontja szerinti előírás. Az Szt. előírása szerint - barterügylet esetén - az importbeszerzés, az importszolgáltatás bekerülési értékének forintértékét, illetve az exportárbevétel forintértékét az importbeszerzés, az importszolgáltatás, illetve az exportértékesítés, az exportszolgáltatás szerződés szerinti devizaértékének az első teljesítés napjára vonatkozó - a vállalkozó által választott - devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell meghatározni. Így tehát az első tétel (akár import, akár export) teljesítésekor érvényes, választott devizaárfolyam határozza meg a teljes ügylet elszámolásánál alkalmazandó árfolyamot (akkor is, ha áthúzódik a következő évre), függetlenül attól, hogy az egész ügylet hány tételben kerül számlázásra, illetve milyen hányadát képezi az első tétel a szerződés szerinti teljes mennyiségnek. Barterügylet esetén, amennyiben először a külföldi szállító teljesített (200 USD értékben), akkor a számla szerinti devizát az import teljesítésekori választott devizaárfolyamon (280 Ft/USD) kell forintra átszámítani, beszerzésként és a külföldi szállítóval szembeni kötelezettségként kimutatni (T 26 - K 4542). Ezzel a választott árfolyammal (280 Ft/USD) kell a későbbiek során minden beszerzést, illetve az export miatti követelést és az exportárbevételt elszámolni. Barterügylet esetén, amennyiben először a belföldi vállalkozó teljesített (exportált), akkor a számla szerinti devizaértéket a teljesítéskori választott devizaárfolyamon (282 Ft/USD) kell forintra átszámítani, exportárbevételként és a külföldi szállítóval szembeni követelésként kimutatni (T 317 - K 93-94). Ezzel a választott árfolyammal (282 Ft/USD) kell a későbbiek során minden exportot, illetve az importbeszerzés miatti eszközérték-növekedést és kötelezettséget elszámolni. Amennyiben a barterügylet befejeződött, az előbbiekből következően, a külföldi szállítóval szembeni - exportáru-szállításból, szolgáltatásnyújtásból származó, devizában meghatározott - követelés forintértéke azonos lesz a külföldi szállítóval szembeni - importbeszerzésből, importszolgáltatás igénybevételéből származó, devizában meghatározott - kötelezettség forintértékével, amelyeket össze kell vezetni, és az összevezetés után azokon egyenleg nem maradhat (T 4542 - K 317). Ha a kérdező az "egy importot több exporttal" egyenlíti ki, ezt úgy érti, hogy egy külkereskedelmi szerződés szerinti egyetlen importbeszerzést több tételből álló exportszállítással egyenlít ki, akkor az előbbiekben leírtak kérdésére választ adnak, hiszen a számviteli szabályok szerint is barterügyletről van szó. Ha a kérdező az "egy importot több exporttal" egyenlíti ki, de mögötte nem egy, hanem több külkereskedelmi szerződés van, akkor azt nem a barterügyletre vonatkozó szabályok szerint kell elszámolni, akkor az importbeszerzés, illetve az exportértékesítés általános elszámolási szabályait kell alkalmazni. Ha a külföldi megrendelővel szembeni - exportszállításból, exportszolgáltatás teljesítéséből származó - devizakövetelés kiegyenlítése[…]

Figyelmébe ajánljuk

Társaságunk saját munkavállalói részére IGG-antitestvizsgálat lehetőségét biztosítja. A vizsgálaton való részvétel önkéntes, de minden munkavállalónknak lehetősége lesz részt venni azon. Aszemélyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet...

Tovább a teljes cikkhez

Kérem, tájékoztassanak arról, hogy a tisztán elektromos (plug-in) meghajtású személygépjárműhöz az üzemanyagként felhasznált elektromos áram áfája levonható-e?

Tovább a teljes cikkhez

Kérem, szíveskedjenek egy példán keresztül bemutatni, hogyan kell kiszámítani a külföldi napidíj összegét!

Tovább a teljes cikkhez

2021. 01. 01-től a beruházási és felújítási nyilvántartás során a 200 ezer Ft egyedi értékű tárgyi eszközök mentesülnek a nyilvántartási kötelezettség alól (1995. évi CXVII. törvény 5. sz. melléklet). Mi a helyzet a vagyoni értékű jogoknál? A társasági adó alá...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére