Jogerős bírósági határozat könyvelése


A megyei bíróság másodfokon 2003. november 11-én jogerős ítéletet hozott volt munkavállalóinkkal kapcsolatban téves jogalkalmazás miatt, amelyben társaságunkat arra kötelezte, hogy végkielégítést és jogellenes munkaviszony megszüntetése miatt kártérítést, illetve perköltséget, az illetékhivatalnak illetéket fizessen. A Legfelsőbb Bírósághoz felülvizsgálati kérelmet nyújtottunk be, mert a megyei bíróság ítéletét törvénysértőnek tartjuk. A Legfelsőbb Bíróság 2004. március 3-án kelt végzésében a felülvizsgálati eljárást elrendelte, a jogerős ítélet végrehajtását felfüggesztette. 2003-ra kell-e könyvelni az illeték, végkielégítés, kártérítés és perköltség összegét? Vagy céltartalékot kell képeznünk?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2004. június 10-én (85. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1756

[…] kapcsolódó bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések összegét. Az Szt. 41. §-ának (1) bekezdése alapján a múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre kell céltartalékot képezni, amelyek várhatóan vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy esedékességük időpontja a mérleg készítésekor még bizonytalan. A hivatkozott előírások alapján a megbízható és valós összkép kimutatása érdekében a jogerős ítélettel elrendelt kötelezettséget (az adott esetben a végkielégítés, a kártérítés, a perköltség, az illeték megfizetését) a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell, mivel arról a társaságnak már a mérlegfordulónapot megelőzően tudomása volt. A Legfelsőbb Bíróság végzése alapján a jogerős ítélet könyvelésétől nem lehet eltekinteni. Abban az esetben, ha az érintett dolgozókkal írásban megállapodtak, hogy a Legfelsőbb Bíróság döntéséig a jogerős ítélettel megítélt végkielégítést, a munkaviszony jogellenes megszüntetése miatti kártérítést, perköltséget nem követelik, akkor a végkielégítés, […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.