Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott bírósági végzés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Visszafizetési kötelezettség könyvelése

Kérdés: A gazdasági társaságot az ítélőtábla másodfokon jogerősen a vételár visszafizetésére kötelezte. Az ítélet kihirdetése szóban decemberben, írásban a következő év elején, de még a mérlegkészítés időpontja előtt megtörtént. A megítélt összeg vételár, illeték és kártérítés. A vevő jogosultságát a gazdasági társasággal szemben kezességvállalással biztosította. A jogosult írásban engedélyezte a gazdasági társaság részletfizetési lehetőségét oly módon, hogy az utolsó részletfizetés az ítélet kihirdetésének évében, december 20-áig történjen meg. A gazdasági társaság az ítélet szóbeli kihirdetése évében a kötelezettség 25%-át céltartalékként könyvelte, míg a többi kötelezettségét az írásbeli ítélet évében. Kérdés, helyesen járt-e el a gazdasági társaság?
Részlet a válaszból: […](1) és (8) bekezdése előírásából az következik, hogy a bíróság által megítélt követelést az ítélet jogerőre emelkedése időpontjával kell könyvelni. Nyilvánvalóan igaz ez a követelés helyesbítésére is. Így a gazdasági társaságnak az ítélőtábla ítéletének jogerőre emelkedése napjával (tehát a következő év elején) helyesbítő számlát kellett kiállítani a visszafizetendő vételárösszegről (T 91 - 92, 467 - K 311). Mivel ez a visszafizetendő vételár múltbeli ügyletekből, szerződésekből származó harmadik személyekkel szemben fizetési kötelezettség, a teljes összegre az Szt. 41. §-ának (1) bekezdése alapján céltartalékot kellett volna képezni az ítélet szóbeli kihirdetésének évében, ha ezen kötelezettség fedezetére szükséges fedezetet a társaság más módon nem biztosította. Más a helyzet a jogerősen megítélt illetékek, kártérítés esetében. Mivel az ítélet a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között jogerőre emelkedett, a megítélt illeték, illetve kártérítés összegét az Szt. 44. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3040
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Jogerős bírósági határozat könyvelése

Kérdés: A megyei bíróság másodfokon 2003. november 11-én jogerős ítéletet hozott volt munkavállalóinkkal kapcsolatban téves jogalkalmazás miatt, amelyben társaságunkat arra kötelezte, hogy végkielégítést és jogellenes munkaviszony megszüntetése miatt kártérítést, illetve perköltséget, az illetékhivatalnak illetéket fizessen. A Legfelsőbb Bírósághoz felülvizsgálati kérelmet nyújtottunk be, mert a megyei bíróság ítéletét törvénysértőnek tartjuk. A Legfelsőbb Bíróság 2004. március 3-án kelt végzésében a felülvizsgálati eljárást elrendelte, a jogerős ítélet végrehajtását felfüggesztette. 2003-ra kell-e könyvelni az illeték, végkielégítés, kártérítés és perköltség összegét? Vagy céltartalékot kell képeznünk?
Részlet a válaszból: […]kapcsolódó bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések összegét. Az Szt. 41. §-ának (1) bekezdése alapján a múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre kell céltartalékot képezni, amelyek várhatóan vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy esedékességük időpontja a mérleg készítésekor még bizonytalan. A hivatkozott előírások alapján a megbízható és valós összkép kimutatása érdekében a jogerős ítélettel elrendelt kötelezettséget (az adott esetben a végkielégítés, a kártérítés, a perköltség, az illeték megfizetését) a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell, mivel arról a társaságnak már a mérlegfordulónapot megelőzően tudomása volt. A Legfelsőbb Bíróság végzése alapján a jogerős ítélet könyvelésétől nem lehet eltekinteni. Abban az esetben, ha az érintett dolgozókkal írásban megállapodtak, hogy a Legfelsőbb Bíróság döntéséig a jogerős ítélettel megítélt végkielégítést, a munkaviszony jogellenes megszüntetése miatti kártérítést, perköltséget nem követelik, akkor a végkielégítés,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. június 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1756
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: