Visszafizetési kötelezettség könyvelése

Kérdés: A gazdasági társaságot az ítélőtábla másodfokon jogerősen a vételár visszafizetésére kötelezte. Az ítélet kihirdetése szóban decemberben, írásban a következő év elején, de még a mérlegkészítés időpontja előtt megtörtént. A megítélt összeg vételár, illeték és kártérítés. A vevő jogosultságát a gazdasági társasággal szemben kezességvállalással biztosította. A jogosult írásban engedélyezte a gazdasági társaság részletfizetési lehetőségét oly módon, hogy az utolsó részletfizetés az ítélet kihirdetésének évében, december 20-áig történjen meg. A gazdasági társaság az ítélet szóbeli kihirdetése évében a kötelezettség 25%-át céltartalékként könyvelte, míg a többi kötelezettségét az írásbeli ítélet évében. Kérdés, helyesen járt-e el a gazdasági társaság?
Részlet a válaszából: […] Hosszabban idéztük a kérdést, mert arra egyértelmű igennelvagy nemmel nem lehet válaszolni. A válaszhoz induljunk ki abból, hogy amegítélt összeg vételárból, illetékből és kártérítésből tevődött össze.Nyilvánvaló, hogy a vevőnek megítélt vételár az eladó gazdasági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 22.
Kapcsolódó címke:

Jogerős bírósági határozat könyvelése

Kérdés: A megyei bíróság másodfokon 2003. november 11-én jogerős ítéletet hozott volt munkavállalóinkkal kapcsolatban téves jogalkalmazás miatt, amelyben társaságunkat arra kötelezte, hogy végkielégítést és jogellenes munkaviszony megszüntetése miatt kártérítést, illetve perköltséget, az illetékhivatalnak illetéket fizessen. A Legfelsőbb Bírósághoz felülvizsgálati kérelmet nyújtottunk be, mert a megyei bíróság ítéletét törvénysértőnek tartjuk. A Legfelsőbb Bíróság 2004. március 3-án kelt végzésében a felülvizsgálati eljárást elrendelte, a jogerős ítélet végrehajtását felfüggesztette. 2003-ra kell-e könyvelni az illeték, végkielégítés, kártérítés és perköltség összegét? Vagy céltartalékot kell képeznünk?
Részlet a válaszából: […] Az óvatosság számviteli alapelvből az következik, hogy az előre látható kockázatot és a feltételezhető veszteséget a tárgyévi eredmény megállapítása során figyelembe kell venni. Az Szt. 19. §-ának (3) bekezdése alapján a jogerőssé vált megállapítások miatt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 10.
Kapcsolódó címke: