Nem kötelező elektronikus adóbevallás


Melyik elektronikus adóbevallási kötelezettség melyik adózói körre nem kötelező? Jogszabályi hivatkozást is kérnék megjelölni!


Megjelent a Számviteli Levelekben 2007. március 8-án (147. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2998

[…] foglalkoztató képviselője vagy a foglalkoztató képviseletében eljáró foglalkoztatott a rá vonatkozó bevallási gyakoriságtól függetlenül, havonként, a tárgyhónapot követő hó 12-éig elektronikus úton bevallást tesz az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező, magánszemélynek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról – kivéve a kamatjövedelem-adóról –, járulékról, a törvényben meghatározott adatokról. Csak akkor kötelező a munkáltatónak nem minősülő kifizetőnek a (2) bekezdés szerinti havi bevallást és adatszolgáltatást benyújtania, ha a tárgyhónapban magánszemély részére adó- (adóelőleg-) és/vagy járulékalapot képező kifizetést, juttatást teljesített. Ha ilyen kifizetés, juttatás nem volt, akkor az adott hónapra a kifizetőnek nincs 31. § (2) bekezdése szerinti elektronikus adóbevallási kötelezettsége. Nem terheli elektronikus adóbevallási kötelezettség – saját maga vonatkozásában – azt a biztosított egyéni vállalkozót, aki egyidejűleg munkaviszonyban is áll, és foglalkoztatása eléri a 36 órát, azon időszakra, amelyre vonatkozóan vállalkozói kivétet nem számol el, illetve azt az átalányadózást választó, vagy az eva szabályai szerint adózó egyéni vállalkozót, azon időszakra, amelyre vonatkozóan bevételt nem szerez. Annál az egyéni vállalkozónál, aki egyben társas vállalkozóként is biztosított, a társas vállalkozásnál fennálló járulékfizetési kötelezettséget ugyan a tényleges tagi jövedelem után kell megállapítani, a tételes egészségügyi hozzájárulás bevallása és megfizetése azonban a társas vállalkozást terheli, ezért ebben az esetben a társas vállalkozás nem mentesíthető a bevallás beadása alól. Nem kötelezett elektronikus adóbevallásra a foglalkoztatónak nem minősülő biztosított mezőgazdasági őstermelő, ha a tárgyévet megelőző évben bevétele nem volt. Ha a társas vállalkozás kizárólag társas […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.