Visszafizetési kötelezettség könyvelése


A gazdasági társaságot az ítélőtábla másodfokon jogerősen a vételár visszafizetésére kötelezte. Az ítélet kihirdetése szóban decemberben, írásban a következő év elején, de még a mérlegkészítés időpontja előtt megtörtént. A megítélt összeg vételár, illeték és kártérítés. A vevő jogosultságát a gazdasági társasággal szemben kezességvállalással biztosította. A jogosult írásban engedélyezte a gazdasági társaság részletfizetési lehetőségét oly módon, hogy az utolsó részletfizetés az ítélet kihirdetésének évében, december 20-áig történjen meg. A gazdasági társaság az ítélet szóbeli kihirdetése évében a kötelezettség 25%-át céltartalékként könyvelte, míg a többi kötelezettségét az írásbeli ítélet évében. Kérdés, helyesen járt-e el a gazdasági társaság?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2007. március 22-én (148. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3040

[…] (1) és (8) bekezdése előírásából az következik, hogy a bíróság által megítélt követelést az ítélet jogerőre emelkedése időpontjával kell könyvelni. Nyilvánvalóan igaz ez a követelés helyesbítésére is. Így a gazdasági társaságnak az ítélőtábla ítéletének jogerőre emelkedése napjával (tehát a következő év elején) helyesbítő számlát kellett kiállítani a visszafizetendő vételárösszegről (T 91 - 92, 467 - K 311). Mivel ez a visszafizetendő vételár múltbeli ügyletekből, szerződésekből származó harmadik személyekkel szemben fizetési kötelezettség, a teljes összegre az Szt. 41. §-ának (1) bekezdése alapján céltartalékot kellett volna képezni az ítélet szóbeli kihirdetésének évében, ha ezen kötelezettség fedezetére szükséges fedezetet a társaság más módon nem biztosította. Más a helyzet a jogerősen megítélt illetékek, kártérítés esetében. Mivel az ítélet a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között jogerőre emelkedett, a megítélt illeték, illetve kártérítés összegét az Szt. 44. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerint […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.