Környezetvédelmi díj elszámolása


2012. 01. 01-jétől jelentősen megváltozott a környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó szabályozás. Ehhez kapcsolódóan kérném a termékdíj könyvelését (kontírozással) és annak időpontját ismertetni.


Megjelent a Számviteli Levelekben 2012. szeptember 6-án (271. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5559

[…] közvetlenül anyagköltségként kell elszámolni (T 511 - K 454). A Ktdt. 25. §-a (1) bekezdésének e) pontja alapján a befizetett termékdíj a termékdíjköteles termék gyártásához közvetlen anyagként (alapanyagként) felhasznált termékdíjköteles termék esetén visszaigényelhető. A Vhr. 23. §-a alapján a termékdíjat azon termékek után lehet visszaigényelni, amelyekre vonatkozóan a termékdíj megfizetése ténylegesen és igazolható módon megtörtént. A termékdíj visszaigénylésére a visszaigénylésre való jogosultság keletkezésének időpontja szerinti tárgyidőszakra vonatkozó bevallásban kerülhet sor. A visszaigénylés mértéke a termékdíjköteles termék forgalomba hozója által az árban felszámított és a kiállított számlán feltüntetett termékdíj. Így legkorábban a termékdíj­köteles termék értékesítéséről kiállított számla szerinti teljesítés időpontjával lehet visszaigényelni, a visszaigényelt és megfizetett termékdíjat anyagköltség-csökkentő tételként kell elszámolni (T 362-9 - K 511), a Vhr. szerint meghatározott összegben. 3. Saját gyártású, nem termékdíjköteles termék gyártásához alapanyagként vásárolt termékdíjas termékre a beszerzési számlában megfizetett termékdíjat is az alapanyag bekerülési értékében kell számításba venni, az alapanyag felhasználásakor anyagköltségként elszámolni (készletrevétel hiányában közvetlenül anyagköltségként kell kimutatni). A 2. pontban leírtakkal összevetve megállapítható, hogy a beszerzési számlában megfizetett termékdíjat, ha a terméket saját termék előállításához használják fel, azonos módon kell elszámolni, függetlenül attól, hogy az értékesítés belföldre, illetve külföldre történik, továbbá függetlenül attól, hogy termékdíjköteles, illetve nem termékdíjköteles termék előállításához használják fel. 4. Saját gyártású, termékdíjköteles termék gyártásához csomagolóanyagként vásárolt termékdíjköteles termékre átvállalási szerződés alapján fizetendő termékdíj: A termékdíj-kötelezettség átvállalásának szabályait a Ktdt. 14. §-a, a Vhr. 9-10. §-ai tartalmazzák. Átvállalás esetén a termékdíj-kötelezettség az átvállaló általi belföldi forgalomba hozatalkor vagy saját célú felhasználáskor keletkezik. A kérdést összevetve a hivatkozott jogszabályi elő­írásokkal, a termékdíj-kötelezettség az átvállalónál (a kérdező cégnél) az értékesítésről kibocsátott számla szerinti teljesítés időpontjával keletkezik. Ezért az így fizetendő termékdíjat az egyéb ráfordítások között kell elszámolni (T 867 - K 462-11). A számlán a Ktdt. 13. §-ában foglaltaknak megfelelően kell feltüntetni (ha az átvállalás a számlán történik). 5. Külföldről beszerzett termékdíjköteles termék belföldre történő értékesítése: A Ktdt. 3. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján a termékdíj-kötelezettség az első belföldi forgalomba hozót vagy első saját célú felhasználót terheli. Ebből az következik, ha a külföldről beszerzett termékdíjköteles terméket változatlan formában vagy termékdíjköteles termékhez felhasználva értékesítik belföldön, akkor a termékdíj-kötelezettség az értékesítéshez kapcsolódik, a számla szerinti teljesítés napján keletkezik, és a fizetendő összeget az egyéb ráfordítások között kell elszámolni (T 867 - K 462-11). 6. Külföldről beszerzett termékdíjköteles termék, ami később külföldre kerül továbbértékesítésre: A Ktdt. 4. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján termékdíj-kötelezettség a termékdíjköteles termék külföldre történő értékesítése esetén nem keletkezik. Ez azonban nem […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.