Adószámos magánszemélyek adózása, bevallása
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Számviteli Levelek 356. számában (2016. november 24.), 7145. kérdésszám alatt

Kérdés: Adószámos magánszemély adózása, bevallása ügyében kérem a segítségüket. Kérem tájékoztatásukat (az adószámos magánszemélyre vonatkozó nyomtatványok számának és a beadási határidő megjelölésével) abban az esetben, ha:
- biztosítási jogviszonyt keletkeztet a szerződés szerinti összeg,
a) a vevő adózó (társaság, egyéni vállalkozó),
b) a vevő magánszemély;
- biztosítási jogviszonyt nem keletkeztet a szerződés szerinti összeg.
Válasz (részlet): […]jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincadrészét. Ebben az esetben a másik fél (pl. megbízó) foglalkoztatónak, egyben az Art. szerinti kifizetőnek minősül. Ez független attól, hogy a megbízó jogi vagy természetes személy, egyéni vállalkozó vagy egyéb szervezet, hiszen biztosítottat foglalkoztat, így e minőségét akkor is be kell az állami adó- és vámhatósághoz jelentenie, ha más adókötelezettség nem terheli (azaz adószámot kell kérnie).A kifizető havonként, a tárgyhót követő hónap 12. napjáig elektronikus úton bevallást tesz a '08-as nyomtatványon az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettségeket eredményező, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékokról[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére