Becsődölt értékpapír-követelés


Társaságunknak magas összegű értékpapír-követelése volt egy becsődölt társasággal szemben, ennek csak töredékét rendezték. A követelés 20%-át 2015-ben elszámoltuk értékvesztésként. 2016-ban a Kárrendezési Alapból kaptunk jelentéktelen összegű támogatást, a fennmaradt követelésünk még mindig jelentős összegű. Melyik törvény vagy kormányrendelet írja elő azt, hogy a becsődölt értékpapír-társasággal szembeni követelésre már nem tarthatunk igényt? Mit tegyünk a hatalmas kárral? Számolhatunk-e el még 2-3 éven keresztül értékvesztést? Az egy összegben történő leírás ellehetetleníti társaságunk gazdasági helyzetét.


Megjelent a Számviteli Levelekben 2017. február 16-án (360. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7213

[…] be, amelyet a felszámolónak bejelentettek, és a felszámoló elismert követelésként nyilvántartásba vett.Ha a kérdés szerinti cégnél a felszámoló által elismert követelés kevesebb, mint a könyvekben kimutatott értékpapír-követelés összege, akkor a különbözetet értékvesztés formájában már le kellett írni. Ha az elismert követelés mennyisége eltér a könyv szerinti mennyiségtől, akkor a mennyiségben mutatkozó különbözetet kell teljes könyv szerinti értékében a pénzügyi műveletek ráfordításaként elszámolni. Az értékvesztés, a ráfordításkénti elszámolás független attól, hogy a társaság nyereséges-e vagy veszteséges. Ez következik az óvatosság számviteli alapelvből. A lényeg, hogy az értékpapír-követelést kimutató és a felszámolónak követelését bejelentő társaság sem mennyiségben, sem értékben nem mutathat ki többet, mint amennyit a felszámoló elismert és nyilvántartásba vett. A különbözetet a pénzügyi műveletek ráfordításaként, illetve az értékpapírok értékvesztéseként legkésőbb a felszámolási eljárás megindításának évében el kell számolni.A felszámolás megindítását követően évenként a felszámoló közbenső mérleget készít. Ennek alapján a bíróság dönthet a hitelezői igények kielégítéséről. Persze az is előfordulhat, hogy a felszámoló - a felszámolásra kerülő cég eszközeinek, […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.