Elektronikus adatszolgáltatás a számlákról


A NAV online-riporttal kapcsolatosan kérdezem, hogy a cégen belüli ún. belső számlákat is kell-e jelenteni, illetve probléma-e, ha nem tudjuk kihagyni a jelentésből, csak sorszámtartományban különítjük el azokat a többitől. Programtechnikai okok miatt a tárgyieszköz-modulból nem tudunk a vevőnek közvetlenül kiállítani számlát, amely megfelel minden tartalmi és formai követelménynek; ellenben csak számlázás során vezethető ki a modulból a tárgyieszköz-értékesítés okán. Ezért két lépésben oldjuk meg a problémát: kiállítunk önmagunknak egy belső számlát: vevő és szállító is a cég. A könyvelése során ugyanoda könyveljük a bevételt és a ráfordítást is, tehát gyakorlatilag nincs eredményhatás. A számlázómodulból kiállítjuk a tényleges vevőnek a tárgyi eszköz értékesítéséről a számlát, és a normál módon könyveljük. A probléma most is fennáll, de akkor lesz igazán égető, ha össze lesz kötve a számlázás a NAV rendszerével, és azonnal megjelennek a belső számlák adatai is.


Megjelent a Számviteli Levelekben 2017. augusztus 3-án (369. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7358

[…] rendelkezés hatálya alá csak azok a számlák tartoznak, amelyek esetében egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra történik az adó áthárítása, a bels ő számlákról tehát nem kell adatot szolgáltatni.Megjegyzend ő , hogy az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/15428. számú, az Országgy ű lés által elfogadott, 2017. évi LXXVII. törvény 231. §-ának (3) bekezdése fenti rendelkezést 2017. július 1. helyett 2018. július 1-jén lépteti hatályba.Az adatszolgáltatástól függetlenül megfontolandó azonban, hogy helyes-e a vállalkozás által követett gyakorlat. Az Áfa-tv. tárgyi hatálya alá a 2. § szerint többek között az adóalany által belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás tartozik. A termékértékesítés fogalmát a 9 - 12. §-ok határozzák meg. Jelen esetben azonban nem történik termékértékesítés, vagy a törvény hivatkozott §-ai által annak min ő sül ő ügylet. A 159. § (1) bekezdése pedig a számlakiállítási kötelezettséget […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.