Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott elektronikus adatszolgáltatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Elektronikus adatszolgáltatás a számlákról

Kérdés: A NAV online-riporttal kapcsolatosan kérdezem, hogy a cégen belüli ún. belső számlákat is kell-e jelenteni, illetve probléma-e, ha nem tudjuk kihagyni a jelentésből, csak sorszámtartományban különítjük el azokat a többitől. Programtechnikai okok miatt a tárgyieszköz-modulból nem tudunk a vevőnek közvetlenül kiállítani számlát, amely megfelel minden tartalmi és formai követelménynek; ellenben csak számlázás során vezethető ki a modulból a tárgyieszköz-értékesítés okán. Ezért két lépésben oldjuk meg a problémát: kiállítunk önmagunknak egy belső számlát: vevő és szállító is a cég. A könyvelése során ugyanoda könyveljük a bevételt és a ráfordítást is, tehát gyakorlatilag nincs eredményhatás. A számlázómodulból kiállítjuk a tényleges vevőnek a tárgyi eszköz értékesítéséről a számlát, és a normál módon könyveljük. A probléma most is fennáll, de akkor lesz igazán égető, ha össze lesz kötve a számlázás a NAV rendszerével, és azonnal megjelennek a belső számlák adatai is.
Részlet a válaszból: […]rendelkezés hatálya alá csak azok a számlák tartoznak, amelyek esetében egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra történik az adó áthárítása, a bels ő számlákról tehát nem kell adatot szolgáltatni.Megjegyzend ő , hogy az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/15428. számú, az Országgy ű lés által elfogadott, 2017. évi LXXVII. törvény 231. §-ának (3) bekezdése fenti rendelkezést 2017. július 1. helyett 2018. július 1-jén lépteti hatályba.Az adatszolgáltatástól függetlenül megfontolandó azonban, hogy helyes-e a vállalkozás által követett gyakorlat. Az Áfa-tv. tárgyi hatálya alá a 2. § szerint többek között az adóalany által belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás tartozik. A termékértékesítés fogalmát a 9 - 12. §-ok határozzák meg. Jelen esetben azonban nem történik termékértékesítés, vagy a törvény hivatkozott §-ai által annak min ő sül ő ügylet. A 159. § (1) bekezdése pedig a számlakiállítási kötelezettséget[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7358
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: