Kártérítésről számla
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Számviteli Levelek 383. számában (2018. április 12.), 7575. kérdésszám alatt

Kérdés: Köteles-e a károsult számlát kiállítani a megítélt és kifizetett kártérítésről?
Válasz (részlet): […]károkozásért felelős személy olyan összegű kártérítés megfizetésére köteles, amely a károsult kárának a kiegyenlítésére alkalmas.A szerződésszegéshez kapcsolódóan a Ptk. szerint a kártérítés mértéke: meg kell téríteni a jogosult vagyonában keletkezett egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt olyan mértékben, amilyen mértékben a jogosult bizonyítja, hogy a kár, mint a szerződésszegés lehetséges következménye, a szerződés megkötésének időpontjában előre látható volt. Szándékos szerződésszegés esetén a jogosult teljes kárát meg kell téríteni.A Ptk. előírásainak a figyelembevétele mellett számviteli szempontból és az Áfa-tv. szabályaira tekintettel eltérően kell kezelni a kártérítést, illetve a kártalanítást. A kártérítés a ténylegesen okozott kár[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére