Haszonbérbe adásból származó jövedelem bizonylatolása
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Számviteli Levelek 383. számában (2018. április 12.), 7576. kérdésszám alatt

Kérdés: Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 9.8. pontja alapján adómentes az erdőnek minősülő föld használati jogosultságának átengedése fejében a föld tulajdonosa vagy haszonélvezője által megszerzett jövedelem, ha a megállapodás alapján a használatba adás az 5 évet eléri. Az Erdőbirtokossági Társulat részére a magánszemélyek használatba adják az erdőnek minősülő földjüket, olyan megállapodás keretében, amely alapján adómentes jövedelmük keletkezik. Az Erdőbirtokossági Társulatnak milyen bizonylatot kell kiállítania ezen adómentes kifizetésekről? (Kiadási pénztárbizonylat, bankkivonat?) Van-e valamilyen előírás arra vonatkozóan, hogy mekkora összeg, kinek és mikor kerül kifizetésre? Ez az összeg bármekkora lehet? A magánszemélyek részére kifizetett összeg igénybe vett szolgáltatások költsége vagy személyi jellegű egyéb kifizetés?
Válasz (részlet): […]megállapításának legfontosabb bizonylata az Erdőbirtokossági Társulat és a magánszemélyek közötti - a Ptk. előírásainak megfelelő - (haszonbérleti) szerződés, megállapodás, ami legalább 5 évre érvényes. További bizonylat az ezen szerződés alapján készített számítás (hivatkozás) a juttatás összegszerűségére, a folyósítás módjára vonatkozóan, amelyet a társulat illetékes vezetője igazol. A (haszonbérleti) szerződésben, megállapodásban rögzített módon és időponttal történhet a kifizetés, ha a díjat forintban állapították meg. A felsorolt bizonylatok alapján a kifizetés történhet a házipénztárból a magánszemélyek pénzátvételt igazoló bizonylata alapján, illetve történhet átutalással a banki bizonylat szerint.A kifizetéseket az igénybe vett szolgáltatások költségei[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére