El nem ismert teljesítés
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Számviteli Levelek 386. számában (2018. május 31.), 7621. kérdésszám alatt

Kérdés: A kivitelező társaság a megrendelő részére építőipari szolgáltatást végzett. A részhatáridők csúszása miatt a szerződés számlázási és fizetési feltételei rendkívül kedvezőtlenné váltak. Megegyezés hiányában a kivitelező levonult az építkezésről, az addig elvégzett munkáiról az elszámolást a megrendelőnek átadta, de számlát - a teljesítés igazolásának hiányában - benyújtani nem tud. Ez esetben a kivitelező cég milyen dokumentum alapján állíthatja ki az elvégzett munkáról a számlát? Ha nem lehet számlát kiállítani, akkor mi legyen a már elszámolt alvállalkozói és anyagszámlákkal, a bérköltséggel és annak közterheivel? Jogos volt-e azok elszámolása? És az áfa levonása?
Válasz (részlet): […]mint teljesítési nappal - kell számlázni és könyvelni.Az építőipari szolgáltatásnak a levonulásig felmerült költségeit (az alvállalkozói teljesítmények értéke, anyagköltség, bérköltség és járulékai, egyéb közvetlenül elszámolható költségek együttes összegét) - feltételezve, hogy azok a ténylegesen elvégzett munkák költségei - az építési-szerelési munka közvetlen önköltségét - mint befejezetlen termelést - a saját termelésű készletek között a saját termelésű készletek állományváltozásával szemben (T 231 - K 581) állományba kell venni. A bíróság jogerős ítéletéig (határozatáig, végzéséig) a szóban forgó munkák közvetlen önköltségét a készletek között kell tehát kimutatni, legfeljebb a bírósági tárgyalás várható kimenetele függvényében kell[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére