Adómegállapításhoz való jog elévülésének értelmezése


Az adott cég a 2012. adóévben az áfabevallásnál havi bevallónak minősült. Az adózó a 2012. 07. havi bevallásánál nem élt önellenőrzési lehetőségével (vagy nem tett eleget önellenőrzési kötelezettségének). Az adómegállapítási jog a bevallás beadási határidejének napját tartalmazó év utolsó napjától számított öt év. Ebben az esetben mely napra kell vagy kellett volna könyvelni (így melyik évet érinti) a bevallással nem rendezett adó? Befolyásolja-e az áfa elévülését az, hogy társasági adó szempontjából ezen időszak (2012. adóév) még nem évült el?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2019. február 14-én (400. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7840

[…] 2017. év végéig a régi Art. 164. §-ának (1) bekezdése is.]Az Art. nem szabályozza külön-külön az éves, illetve havi, negyedévi bevallások elévülésére vonatkozó előírásokat. A szabályozás egységes. Ezért a 2012. naptári évről az utolsó havi bevallást 2013 januárjában kellett beadni, az elévülés időtartamát 2013. december 31-től kell számítani. Az öt év 2018. december 31-ével telt el.A számviteli elszámolás során nincs elévülés! Akkor kell az utólag bevallott, illetve visszaigényelt adót könyvelni, amikor azt ténylegesen bevallották, visszaigényelték. Amennyiben az az előző üzleti évek valamelyikét illeti, akkor meg kell ezzel az üzleti évvel jelölni az elszámolási számla számát. További teendő: megnézni, hogy jelentős vagy nem jelentős összegű a hiba. Ha jelentős összegű, akkor a könyvelés évének […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.