Leírt goodwill kivezethető-e?

Kérdés: A vállalat egy másik vállalat megvásárlásával kapcsolatban goodwillt aktivált, 8 év hasznos élettartammal. A szóban forgó goodwill már régen, hosszú évekkel ezelőtt leíródott. A már leíródott goodwillt szükséges-e megtartani a könyvekben, vagy az a leíródás után kivezethető? Vannak-e speciális feltételek, amelyeknek érvényesülniük kell ahhoz, hogy a goodwill kivezetésre kerülhessen?
Részlet a válaszából: […] Az üzleti vagy cégérték (a goodwill) hatályos előírása 2016. VII. 1-től van érvényben. Ez az előírás érdemileg eltér az üzleti vagy cégérték előzőleg szabályozott tartalmától. Így a korábbi időszakban – feltételezhetően jogszerűen – állományba vett és már...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 25.
Kapcsolódó címke:

Adómegállapításhoz való jog elévülésének értelmezése

Kérdés: Az adott cég a 2012. adóévben az áfabevallásnál havi bevallónak minősült. Az adózó a 2012. 07. havi bevallásánál nem élt önellenőrzési lehetőségével (vagy nem tett eleget önellenőrzési kötelezettségének). Az adómegállapítási jog a bevallás beadási határidejének napját tartalmazó év utolsó napjától számított öt év. Ebben az esetben mely napra kell vagy kellett volna könyvelni (így melyik évet érinti) a bevallással nem rendezett adó? Befolyásolja-e az áfa elévülését az, hogy társasági adó szempontjából ezen időszak (2012. adóév) még nem évült el?
Részlet a válaszából: […] A választ célszerű az Art. vonatkozó előírásával kezdeni. Az Art. 202. §-ának (1) bekezdése alapján: az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 14.
Kapcsolódó címke: