Kísérleti kutatás költségeinek aktiválása
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Számviteli Levelek 408. számában (2019. július 11.), 7970. kérdésszám alatt

Kérdés: Vállalatunk festékgyártással foglalkozik. Egy új festékanyag előállítására alkalmas technológia kifejlesztésére indított projektünket EU-s támogatás bevonásával valósítjuk meg. A projekt "futamideje" két év. Bár a projekt során alapkutatást is végzünk, a pályázati szerződésben "kísérleti kutatás"-ként lett a projektbeli tevékenység megjelölve. A projekt "költségei" 30%-ban eszközbeszerzésre fordított kiadásból, a fennmaradó rész pedig a kutatásban részt vevők munkabérének és egyéb személyi juttatásának költségeiből állnak. A projekt 2018 elején indult. A fentiek ismeretében a projektben részt vevők személyi ráfordításait kötelező-e kísérleti fejlesztésként aktiválnunk, vagy az aktiválás csak egy lehetőség? Esetleg a költségek maradhatnak a tárgyévi ráfordítások között, a pályázatban már elszámolt, jóváhagyott támogatási bevételek pedig az egyéb bevételek között? A pályázati kiírásban nem szerepel, hogy aktiválni kellene a kutatás költségeit, csupán elkülönítetten kell kimutatni a számviteli nyilvántartásainkban.
Válasz (részlet): […]aktiválásra kerülő - a véglegesnek tekintett támogatással csökkentett - kísérleti fejlesztés közvetlen (ön)költségei a belátható jövőben (jellemzően 5 éven belül), az egyéb címen felmerülő kapcsolódó költségekkel együtt a bevételekben (alapvetően a kérdés szerinti esetben az új festékanyag árbevételében) megtérülnek-e.A kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának feltételei alapvetően az óvatosság számviteli alapelv követelményeit veszik figyelembe. (Csak azt lehet aktiválni, aminek a későbbi elszámolása terv szerinti értékcsökkenésként nem jelent veszteséget, az aktiválás időpontjában várható, megismert, dokumentált jövőbeni adatok, bevételek alapján.)A kérdés a projektben részt vevők személyi ráfordításainak aktiválására irányult, ami arra utal, hogy[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére