Időbeli elhatárolásnál mutatkozó különbözet elszámolása
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Számviteli Levelek 408. számában (2019. július 11.), 7971. kérdésszám alatt

Kérdés: Társaságunk a 2018. év értékelése alapján úgy döntött, hogy jutalomban részesíti a munkavállalókat. A munkaértékelés név szerint megtörtént, a taggyűlésen elfogadták. A munkabért és járulékait: 19,5% szociális hozzájárulási adót, 1,5% szakképzési hozzájárulást költségként és passzív időbeli elhatárolásként elszámoltuk a 2018. évre. A nyugdíjas munkavállalók részére a járulékokat nem számoltuk fel. A jutalmak kifizetése 2019 júliusában lesz, amikor 19,5% helyett 17,5% szociális hozzájárulási adót kell bevallani és megfizetni a nem nyugdíjas munkavállalók után. Hogyan kell elszámolni a jogszabályi változás miatt keletkező szociális hozzájárulási adó 2%-os megtakarítását?
Válasz (részlet): […]vonatkozásában: T 4821 - K 5611, T 4821 - K 564;és el kell számolni- a prémium, jutalom ténylegesen kifizetett bruttó összegét: T 541 - K 4711,- a kapcsolódóan fizetendő szociális hozzájárulási adót: T 5611 - K 463-8, szakképzési hozzájárulást: T 564 - K 4742, továbbá- a bérköltséget terhelő levonásokat, a személyi jövedelemadót: T 4711 - K 462, a munkavállalóktól levont járulékokat: T 4711 - K 463-1, a nettó bérköltség kifizetését, átutalását: T 4711 - K 381, 384.A fenti könyvelések után a bérköltségszámlán, a szakképzésihozzájárulás-számlán nem marad egyenleg, a szociálishozzájárulásiadó-számlán (5611) viszont a 19,5% és a 17,5% különbözete a Követel oldalon marad.Alapvető követelmény, hogy a könyvviteli nyilvántartásokban kimutatott adók (így a szociális[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére