Kutatás-fejlesztés költségei támogatásának elszámolása


A cím szerinti témával részletesen foglalkozik lapjuk 175. számában a 3670. kérdésre adott válasz, amely azt tartalmazza, hogy amíg a projekt ténylegesen felmerült közvetlen költségei nem haladják meg a kapott támogatás összegét, addig nem aktiválhatók a közvetlen költségek, azok összegével a támogatás halasztott bevételét kell csökkenteni. Ez az elszámolás az Szt. mely előírásából következik, illetve miért tér el az elszámolás a támogatásból beszerzett eszközök elszámolási szabályaitól, ahol a teljes bekerülési értéket aktiválni kell, nemcsak a támogatással ellentételezett összeget? (A két elszámolás eredményre gyakorolt hatása ugyan azonos, de eltérő eszközértéket és passzív időbeli elhatárolásokat eredményeznek.)


Megjelent a Számviteli Levelekben 2022. június 16-án (467. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 8898

[…] kellene kezelni.Azon - úgy véljük - nem kell vitatkozni, hogy a kísérleti fejlesztéshez kapott támogatás nem minősíthető fejlesztési célú támogatásnak, az egyértelműen az Szt. 77. §-a (2) bekezdésének d) pontja szerint a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére kapott támogatás, amelyet az egyéb bevételek között kell elszámolni, ha annak a pénzügyi rendezése a mérlegkészítés időpontjáig megtörtént, illetve a támogatással való elszámolás a mérlegkészítés időpontjáig megtörtént.Nyilvánvaló, hogy a támogatással való elszámolás előtt kapott összeget támogatási előlegként kell kimutatni.A támogatóval kötött megállapodásban kell rögzíteni, hogy a támogatottnak a támogatással mikor és hogyan kell elszámolnia. A támogatás egy-egy része - megállapodás kérdése - köthető a kísérleti fejlesztés egyes szakaszaihoz is, de köthető a kísérleti fejlesztés egészéhez is.Ha a támogatásról való elszámolás kötelezettsége a kísérleti fejlesztés egyes szakaszaihoz kapcsolódik, akkor ezen szakaszokhoz kapcsolódó és jóváhagyott támogatás összegét egyéb bevételként el kell számolni, az összemérés számviteli alapelv érvényesülése érdekében a támogatáshoz kapcsolódó költségeket pedig nem lehet aktiválni. A kérdésben hivatkozott válasz lényegében az előbbiekből következik.Amennyiben a támogatást a kísérleti fejlesztés egészének megvalósulásához kötötték, akkor a kísérleti fejlesztés egészéhez kapcsolódó és jóváhagyott támogatást az Szt. 77. §-a (2) bekezdésének d) pontja alapján egyéb bevételként el kell számolni, a ténylegesen felmerült és aktiválandó (aktiválható) kísérleti fejlesztés költségeként csak a támogatással csökkentett összeg mutatható ki.A kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó támogatás csak akkor számolható el a tárgyi eszközök beszerzéséhez kapcsolódó támogatással azonos módon, ha a támogatóval kötött megállapodásban (szerződésben) azt a támogató fejlesztési célú támogatásnak minősítette.A kísérleti […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.