Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

284 találat a megadott támogatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Látványcsapatsport támogatására felajánlott adóelőleg

Kérdés: Látványcsapatsport támogatására felajánlott adóelőleg miatt a Tao-tv. 24/A. § (26) és (27) bekezdésével kapcsolatos értelmezési kérdések merültek fel az alábbi példa szerint: Tárgyévre előírt és megfizetésre kerülő adóelőlegek összesen: 10000 E Ft. A 24/A. § (1) bekezdése szerint felajánlott adóelőlegek összesen: 6000 E Ft.
-Ha a tárgyévi végleges társasági adó 9000 E Ft lesz, akkor értelmezésünk szerint 1000 E Ft visszaigényelhető, vagy a következő évi előlegfizetési kötelezettségre beszámítható a befizetett előlegből.
-Ha a tárgyévi végleges társasági adó 7000 E Ft lesz, akkor szintén visszaigényelhető, vagy előlegre betudható 3000 E Ft azzal, hogy 400 E Ft-ot már a következő évi felajánlott összegnek kell tekinteni oly módon, hogy a következő évi fizetendő adó 80%-ából le kell vonni 400 E Ft-ot a maximálisan felajánlható adó meghatározásakor? Például, ha a következő évi adófizetési kötelezettség 5000 E Ft lenne, akkor a felajánlható összeg nem lehetne több 3600 E Ft-nál?
-Mi történik akkor, ha a tárgyévi eredmény valami okból nagyon alulmarad az előzőekhez képest, és a végleges adó mindössze 4000 E Ft lesz? Akkor azon túl, hogy 2800 E Ft-ot már későbbiekre felajánlott összegnek kell tekinteni, 6000 E Ft-4000 E Ft = 2000 E Ft úgymond elveszik? Az soha nem válik visszaigényelhetővé? Ilyen esetben mi az elszámolás módja?
Részlet a válaszból: […]betudhatĄ 3000 E Ft azzal, hogy 400 E Ft-ot mßr a k÷vetkez§ Úvi felajßnlott ÷sszegnek kell tekinteni oly mĄdon, hogy a k÷vetkez§ Úvi fizetend§ adĄ 80%-ßbĄl le kell vonni 400 E Ft-ot a maximßlisan felajßnlhatĄ adĄ meghatßrozßsakor. PÚldßul, ha a k÷vetkez§ Úvi adĄfizetÚsi k÷telezettsÚg 5000 E Ft lenne, akkor a felajßnlhatĄ ÷sszeg nem lehetne t÷bb 3600 E Ft-nßl;-a tßrgyÚvi vÚgleges adĄ 4000 E Ft lesz, akkor 2800 E Ft-ot mßr kÚs§bbiekre felajßnlott ÷sszegnek kell tekinteni, tovßbbß a 6000 E Ft-4000 E Ft = 2000 E Ft nem igÚnyelhet§ vissza, Ús soha nem is vßlik visszaigÚnyelhet§vÚ. Ez a 2000 E Ft t˙lfizetÚskÚnt jelentkezik, amelyet az ßllami adĄhatĄsßg megfizetett adĄel§legkÚnt - a soron k÷vetkez§ adĄel§legeknÚl vesz figyelembe (tehßt nem vÚsz el). K÷nyvelÚsi tÚtel kŘl÷n emiatt nem merŘl fel. A k÷nyvelÚs ugyanis a k÷vetkez§ lesz:1. áááááááá AdĄel§leg megfizetÚse (Úv k÷zben):ááááááááááá[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. szeptember 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8644
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Támogatás belépődíj helyett

Kérdés: Ügyfelem vendéglátóegységet üzemeltet. Apandémiából való visszatérés elősegítése miatt kitalálta, hogy ismerős művészeket segít azzal, hogy ott felléphetnek. Nem szedne belépőt, hanem kitenne egy gyűjtőládát, amibe minden vendég saját döntése szerinti összeget tenne. Hogyan lehetne ezt végrehajtani úgy, hogy az szabályos legyen? Milyen számviteli és adózási feladatokat vonna maga után?
Részlet a válaszból: […]vendégek, akik adják a támogatást, feltehetően magánszemélyek, esetükben az Szja-tv. alapján a támogatással (adományozással) összefüggésben nincs kedvezmény.Az előadóművészekkel célszerű megbízási szerződést kötni. Az előadás díja az előadóművésznél önálló tevékenységnek minősül, és költségnyilatkozat hiányában a bevétel 90 százaléka minősül jövedelemnek, amelyet 15 százalék személyi jövedelemadó terhel. Az szja-alapot képező jövedelemből akkor kell tb-járulékot levonni, ha az e tevékenységből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8623
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Továbbutalt támogatási előleg

Kérdés: Több kettős könyvvitelt vezető vállalkozásból álló konzorcium elsősorban kutató, felmérő, szolgáltatási feladat ellátására minimális tárgyieszköz-beszerzést igénylő pályázatot nyert. A támogatói okirat szerint a kedvezményezett a konzorcium vezetője. Ő kapta meg előfinanszírozás keretében a pályázati előleget, amelyet a megvalósításhoz igazodva utalt tovább a konzorciumi tagoknak. A kiírás szerint a támogatás folyósítása a záró beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg. A záró beszámoló benyújtására a kedvezményezett, azaz a konzorcium vezetője kötelezett. A pályázat bizonylatolását, az elkülönített nyilvántartásokat a konzorciumi tagok külön-külön a saját számviteli bizonylataikra vonatkozó szabályok szerint kötelesek vezetni, megőrizni. A záró szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadását követően a pályázati bevétel is a konzorciumi tagok egyéb bevétele lesz mindenkinek a saját vállalkozásában. A pályázatzáró beszámoló elfogadása előtt kinek a könyveiben kell szerepeltetni a pályázati előleget? A kedvezményezett - azaz a konzorcium vezetőjének - beszámolójában, vagy minden konzorciumi tag saját számviteli beszámolójában?
Részlet a válaszból: […]szerinti könyvelést a kérdésben leírtak indokolják, mivel minden konzorciumi tag gyakorlatilag külön-külön támogatott, de a pályázat kiírójával a konzorcium vezetője fog elszámolni.Amikor a záró szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadásra kerül, akkor a konzorcium vezetője a pályázati előlegnek támogatássá minősítésekor a 4794. számlán lévő összegből csak a saját tevékenységét megillető egyéb bevételt vezeti át a megfelelő támogatási számlára (T 4794 - K 9634, 9646), a konzorciumi tagokat megillető résszel pedig csökkenti a tagokkal szembeni követelése összegeit (T 4794 - K 368).Ezzel egyidejűleg a konzorciumi tagok is átminősítik a kapott előleget a megfelelő támogatássá: T 4799 - K9634, 9646.Ha a pályázati előleget a pályázat kiírója kiegészíti (növeli a támogatás összegét), a pluszként kapott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8600
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Gépbeszerzésre vonatkozó vissza nem térítendő támogatás visszafizetése

Kérdés: Társaságunk gépek beszerzésére vissza nem térítendő támogatást kapott. A pályázatot 2020 novemberében lezártuk, a kiíró az elszámolást jóváhagyta. A támogatás összegét egyéb bevételként elszámoltuk, és halasztott bevételként elhatároltuk. A 2020. év zárása során a támogatási intenzitásnak megfelelő amortizációarányos részt egyéb bevételként számoltuk el. A 2021-ben kezdődő törvényességi vizsgálat megállapította, hogy a támogatás igénybevétele/felhasználása nem volt szabályos, a támogatást várhatóan vissza kell fizetnünk. Amennyiben ez a sajnálatos esemény bekövetkezik, helyesen járunk-e el, ha a következőképpen könyveljük a gazdasági eseményt? A támogatás visszafizetése: T 86 egyéb ráfordítások - K 38 pénzeszközök. A halasztott bevétel megszüntetése: T 483 halasztott bevételek - K 86 egyéb ráfordítások. A 2020. évben elszámolt, halasztott bevételből visszavezetett egyéb bevételt nem kell korrigálnunk, sem a könyvelésben, sem a társaságiadó-bevallásunkban? Véleményünk szerint a halasztott bevétel elszámolása 2020. évi esemény, a támogatás visszafizetése pedig 2021. évi gazdasági esemény. Maximum a kiegészítő mellékletben kell bemutatnunk a gazdasági esemény hatását.
Részlet a válaszból: […]időpontjáig a társaság megkapta.Ebben az esetben a fejlesztési támogatás visszafizetését az Szt. 81. §-a (2) bekezdésének o) pontja alapján az egyéb ráfordítások között kell elszámolni: T 86491 - K 4798 és T 4798 - K 384. A halasztott bevétel megszüntetését azonban nem az egyéb ráfordításokat csökkentő tételként kell kimutatni, hanem a még elhatárolt összegét kell feloldani, legfeljebb a visszafizetendő, illetve a még elhatárolt összegben (amelyik a kisebb): T 4832 - K 9646. (A számviteli előírások nem adnak arra lehetőséget, hogy a ráfordításként elszámolandó összeget a bevételként kimutatandó összeggel csökkentsék!)A 2020. évben a halasztott bevételből visszavezetett összeget sem a számvitelben, sem a társaságiadó-bevallásban nem kell korrigálni, ha a válasz bevezető részében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8574
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Átmeneti támogatás a hitel összegében

Kérdés: Az ügyfél a GINOP-8.3.5-18/B Mikro-, kis- és középváll. technológiai korszerűsítése célú hitelprogram keretében kapott 20 M Ft hitelt. Most kaptam egy dokumentumot "Nyilatkozat támogatástartalomról kedvezményes kamatozású kölcsön miatt", amiben azt írják, hogy a támogatás a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet szerinti átmeneti támogatás, és a támogatás összege megegyezik a hitel összegével, azaz 20 M Ft. Az ügyfél bankszámláján csak egyszer írták jóvá a 20 M Ft-ot. Végigböngésztem az említett kormányrendeletet, de nem lettem okosabb... Van valami könyvelnivaló ezzel az átmeneti támogatással kapcsolatban? Atársaságiadó-bevallásban fel kell tüntetni, mint a de minimis támogatást? Vagy egyáltalán mi a teendő ezzel az átmeneti támogatással?
Részlet a válaszból: […]Ezt a támogatást más támogatással nem kell összevonni. A támogatás összegének jelentősége abban van, hogy más átmeneti támogatással együtt az R. 85/C. §-ában meghatározott összeg nem léphető túl.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8567
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Jogosulatlanul igénybe vett támogatás

Kérdés: Önellenőrzési kötelezettséggel jár-e a jogosulatlanul igénybe vett területalapú támogatási összeg - a bérleti jogviszony időközbeni megszűnése miatti - visszafizetése, a határozat kézhezvételekor, a 2020. évben? A visszafizetést egyéb ráfordításként a 8-as számlaosztályban, vagy egyéb bevétel csökkenéseként a 9-es számlaosztályban kell könyvelni?
Részlet a válaszból: […]szerint az egyéb ráfordítások között kell elszámolni.A kérdésből nem derül ki, hogy melyik évben kapták a támogatást. Ha a támogatást a 2020. üzleti év előtt kapták, akkor 2020-ban a kapott támogatás visszafizetendő összegét az egyéb ráfordítások között kell elszámolni. Ha viszont a támogatást 2020-ban kapták, akkor a visszafizetendő összeggel a 2020-ban az egyéb bevételként elszámolt összeget kell csökkenteni (mintha nem kapott volna támogatást a társaság).A 2020 előtt kapott támogatást akkor kell önellenőrzés keretében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8539
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Fejlesztési célú támogatás előlegének elszámolása

Kérdés: Fejlesztési célú támogatás során a pályázó 2020-ban megkapta a támogatás összegét mint előleget, amelyet kötelezettségként tart nyilván. Amennyiben az elszámolás az üzleti évben megtörténik (12. 31-ig), úgy az előlegről az elszámolt összeg átvezetésre kerül a bevételek közé (mivel a pénzügyi rendezés megtörtént). Ha az elszámolás az üzleti évben, a pénzügyi rendezés a mérlegkészítésig megtörténik, abban az esetben az egyéb követelésekkel szemben mutatjuk ki egyéb bevételként az elszámolt és realizált támogatási összeget 2020-ban. Mi a helyes eljárás akkor, ha az előlegként folyósított támogatás rendelkezésre áll 12. 31-ig, és az elszámolás a mérlegkészítésig megtörtént?
Részlet a válaszból: […]összegét.Az előlegként kapott fejlesztési célú támogatást a rövid lejáratú kötelezettségekkel szemben kell könyvelni: T 384 - K 4794. A támogatási cél megvalósulásáról adott elszámolás elfogadásakor-ha ez az elfogadás az üzleti évben (2020-ban) megtörtént, akkor a kapott előleg (az elfogadott összegben) átvezetésre kerül még 2020-ban az egyéb bevételek közé: T 4794 - K 9646, és időbelileg elhatárolandó: T 9646 - K 4832;-ha az elfogadás az üzleti évben (2020-ban) nem történik meg, csak a mérlegkészítés időpontjáig, akkor a gazdasági esemény, az elfogadás időpontjával, tehát 2021-ben vezethető át a fejlesztési célú támogatás előlegként megkapott összege az egyéb bevételek közé (2020. 12. 31-én a kapott előleg még kötelezettség, mert a támogató még nem hagyta jóvá végleges támogatásként).Abban az esetben, ha a támogatott fejlesztési célról adott elszámolást a támogató az üzleti évben (2020-ban) jóváhagyta, de a pénzügyi rendezés csak a mérlegfordulónap után, a mérlegkészítés időpontjáig történt meg, azt nem lehet az egyéb kötelezettségekkel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8524
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Egyéni vállalkozó területalapú támogatása

Kérdés: Egy vállalkozói jövedelem szerint adózó egyéni vállalkozó egységes területalapú támogatásban (SAPS) részesül, melyet a Magyar Államkincstár folyósít részére. A vállalkozó egyéb adóalapot növelő bevételként számolja el az átutalt összeget. Helyesen jár el?
Részlet a válaszból: […]vállalkozási tevékenységgel összefüggő bevételként számolja el. Az Szja-tv. 10. számú melléklet I. fejezetének 5. pontja alapján az egységes területalapú támogatást az egyéni vállalkozónak bevételként kell figyelembe vennie, és azt a folyósítás évében kell bevételnek tekinteni. Az
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8523

9. találat: Támogatási előleg későbbi minősítése

Kérdés: Cégünk eszközvásárlási támogatást nyert egy tavalyi GINOP-pályázaton. A támogatást előlegként már 2020 novemberében átutalta a minisztérium. Az első eszközöket 2020 decemberében vettük meg és aktiváltuk. A pályázati feltételek azonban speciálisak: az átutalt támogatási előleget alapesetben visszatérítendő támogatásként nyújtották, amely a támogató okiratban meghatározott, a projekt befejezésekor (2021. június), valamint azt követő egy év elteltekor visszamért eredményességi feltételek (pl. a foglalkoztatási szint megtartása) teljesülése esetén, részben vagy egészében átfordul vissza nem térítendő támogatásba, attól függően, hogy a feltételek arányosan mennyiben teljesültek. A projekt befejezésekor, az első visszaméréskor tehát meg lehet határozni az akkor érvényes intenzitási százalékot. Ez a rá következő évben, a 2. visszaméréskor módosulhat. Jól gondolom, hogy az átutalt előleget a 2020. évi mérlegben nem mutathatom ki halasztott bevételként, hanem csak akkor minősíthetem annak, amikor a projekt befejezésekor az első visszamérés megtörtént, és az átutalt támogatás a támogató hatóság határozata alapján (vagy egy része) átminősült vissza nem térítendő támogatássá? Illetve amikor a 2021. évi mérlegben meg kell határozni a halasztott bevételből feloldható, egyéb bevételre könyvelendő összeget, akkor majd nemcsak a 2021. évi értékcsökkenés intenzitási százalékkal számított arányos részét vehetem figyelembe, hanem már a 2020-ban elszámolt értékcsökkenést is?
Részlet a válaszból: […]halasztott bevételkénti kezelést azonban nem lehet a 2020-ban már elszámolt értékcsökkenési leírás fedezetének tekinteni, az összemérés számviteli alapelv ezt nem teszi lehetővé. (2020-ban elszámolt költséget a 2021-ben realizálódó egyéb bevétel nem kompenzálhatja, önellenőrzésnek sincs jogalapja.)Mit kell akkor tenni? A 2021-ben vissza nem fizetendővé minősített támogatás összegét viszonyítani kell a támogatással beszerzett eszközök 2021. január 1-jei nettó értékéhez, illetve a 2021. évi beszerzések beszerzési (bekerülési) értékéhez, az így számított intenzitási százalékkal kell a halasztott bevételként elhatárolt összegből (támogatásból) a 2021-ben elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírást ellentételező, egyéb bevételként véglegesen elszámolandó összeget meghatározni. A támogatásból csak az számolható el egy adott évre, amely a támogatásból beszerzett eszközök adott évre elszámolt amortizációját kompenzálja. Amíg nincs, amelyik évben még nincs vissza nem fizetendő támogatás (mert csak a következő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8512
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatás

Kérdés: A kft. a GINOP-1.2.8-20-2020 támogatási rendszerében támogatásra jogosult, a támogatói okirat rendelkezésünkre áll (Covid-19 járvánnyal összefüggő). A kft. előleget igényelt és kapott is 2020 őszén. A támogatás visszatérítendő támogatásnak minősül, amely bizonyos eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészében átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (a következő 1-2 évben). A pályázatíró tájékoztatása alapján a támogatást tőketartalékként kell könyvelni. Sajnos nem találom ennek a jogszabályi megerősítését. Melyik jogszabály írja le, hogy tőketartalékként kell könyvelni a szóban forgó támogatást? Helyes-e, ha a kapott előleget kötelezettségként mutatjuk ki? A pályázat elszámolásának elfogadásához kapcsolódóan kell megszüntetni az előlegkötelezettséget, és átvezetni a tőketartalékba, majd onnan a lekötött tartalékba? Mindaddig, amíg a támogatás visszatérítendőnek minősül, addig a lekötött tartalékon marad?
Részlet a válaszból: […]jogszabályhelyet, amely szerint a megpályázott támogatást vissza nem fizetendő támogatásnak tekintve a tőketartalékba kell helyezni.A kérdés szerint a támogatás visszatérítendő támogatás elsődlegesen, amelyet úgy kell könyvelni, mintha a kft. kölcsönt kapott volna. Előleget igényelt és kapott a kft., de ezt nem kapott előlegként, hanem kapott kölcsönként kell a kötelezettségek között kimutatni (T 384 - K 451). Így kell könyvelni a következő részletet is.Amikor a pályázattal kapcsolatos elszámolást a támogató elfogadja, a támogató dönt a támogatás végleges jellegéről. Ha továbbra is visszafizetendő lesz, amikor meghatározza a részleteket, a visszafizetések esedékességét, a kölcsöntörlesztés szabályai szerint kell a visszafizetéseket könyvelni: T 451 - K 384, ha kamatot is kell fizetni: T 873 - K 384.Ha a támogató a visszatérítendő támogatást vissza nem térítendő támogatásnak minősíti, akkor kell támogatásként könyvelni az egyéb bevételek között: T451 - K 9645 (ha a támogatás költségeket[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8409
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést