Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

288 találat a megadott támogatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Támogatásból tőkeemelés?

Kérdés: Egy magyarországi vállalat (pályázó) állami támogatást nyert eszközbeszerzésre. A tényleges beszerzést teljes egészében a magyarországi vállalat külföldi leányvállalata (partnervállalkozás) valósította meg, ott vannak az új munkahelyek is. A pályázó a támogatás összegét tőkeemeléssel, vagy tőkeemeléssel és ázsiós tőkeemeléssel köteles kihelyezni a partnervállalkozáshoz. A támogatás révén a pályázó magyarországi vállalatnak Magyarországon árbevétele keletkezik, a költségek viszont a külföldi partnervállalkozásnál merülnek fel. Hogyan és mikor kell elszámolni számvitelileg a támogatás összegét, illetve a tőkeemelést, ázsiós tőkeemelést a pályázó magyarországi társaságnál? Projektzáráskor, a fenntartási időszakban arányosan, vagy a fenntartási időszak végén? A fentiekben megvalósult projekt esetében a támogatás összege teljes egészében bevételnek és társaságiadó-köteles bevételnek minősül a magyar pályázónál, mely után társaságiadó-fizetési kötelezettség keletkezik (a külföldi partnervállalkozás pedig mínuszos lesz)? Van-e lehetőség a támogatás összegének elhatárolására? Ha igen, mikor és milyen eseményhez köthetően kell megszüntetni az elhatárolást? Vele szemben milyen költség számolható el, ha elszámolható? Van-e legális lehetőség arra, hogy ott könyveljünk és számoljuk el a bevételt, ahol a költségek és az amortizáció felmerültek?
Részlet a válaszból: […]átadja térítés ellenében vagy térítés nélkül, akkor ezt az átadást a magyar pályázó megteheti számlázással, vagy a térítés nélküli átadás szabályainak az alkalmazásával (egyéb ráfordításkénti elszámolással). Ez esetben a kapott fejlesztési támogatás időbelileg elhatárolt összegét a térítés nélküli átadással egyidejűleg meg kell szüntetni. Az egyéb bevételként így elszámolt összeg ellentételezi a térítés nélkül átadott eszköz egyéb ráfordításként elszámolt összegét.Amennyiben a támogatási szerződés nem tartalmazza a támogató hozzájárulását ahhoz, hogy a magyar pályázó a támogatásból beszerzett eszközt a külföldi leányvállalatnak átadja, akkor az előbbi bekezdés szerinti térítés nélküli átadás nem történhet meg, a támogatásból beszerzett eszköznek a magyar pályázó könyvei­ben kell maradnia. (Legfeljebb a szokásos piaci értéken a külföldi leányvállalatnak bérbe adhatja!)Az eszközbeszerzésre adott pénzeszközzel nem lehet a leányvállalatnál tőkét emelni, ázsióval sem. Csak olyan támogatással történhet a leányvállalatnál tőkeemelés, lényegében csak jegyzett tőke formájában, amikor a támogató a támogatási szerződés szerint a támogatást kifejezetten a tőkeemelésre biztosította, és a tulajdonjogszerzést nem kötötte ki. A kérdés szerint nem ilyen módon történt a tőkeemelés, így azt csak jogellenesnek lehet tekinteni, és meg kell szüntetni.Csak a válaszban fentebb leírt módon történő eszközbeszerzés lehetséges. Ha az eszközt a külföldi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8721

2. találat: Támogatott víziközmű építése és térítés nélküli átadása

Kérdés: Nagyberuházás kapcsán víziközmű kiépítése van folyamatban. A kiépítés kivitelezési költségeit társaságunknak kell fedeznie, de ezt követően a kiépített közművet térítésmentesen át kell adnunk az önkormányzatnak. Az elnyert támogatás terhére a közműkiépítés költségét is elszámolhatnánk. Amikor átadom a közművet, az kikerül a könyvekből, hogyan tudnám a hozzá tartozó fejlesztésitámogatás-bevételt elszámolni? Mivel az ingyenes átadáskor ráfordításként számolom el az eszköz értékét, mondhatnám azt, hogy ezt a ráfordítást ellentételezem a fejlesztésitámogatás-bevétellel, de még az is bonyolítja a helyzetet, hogy előfordulhat, hogy csak egy évvel később kapjuk meg a támogatást, mint amikor az eszközt átadom az önkormányzatnak. (Fejlesztési támogatásra az a szabály, hogy csak a folyósításkor, és csak a még hátralévő nettó érték értékcsökkenésének arányában számolhatom el bevételként.) Mi a helyes megoldás ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]Szt. 33. §-ának (6) bekezdését, mert az - feltételekkel - lehetőséget biztosít az egyéb ráfordításként elszámolt összeg aktív időbeli elhatárolására.A kapott támogatás megszüntetése kapcsán a kérdésben leírtak nem felelnek meg az adott esetben a számviteli törvény előírásainak.A kapott támogatást egyéb bevételként - jellemzően - a pénzügyi teljesítéskor (a folyósításkor) kell kimutatni (T 384 - K 9646), majd halasztott bevételként időbelileg elhatárolni (T 9646 - K 4832). Az időbeli elhatárolást a költségek, ráfordítások tényleges felmerülésekor kell megszüntetni. A térítés nélküli átadáskor elszámolt egyéb ráfordítás is tényleges ráfordítás, így a térítés nélküli átadásig megkapott támogatás végleges bevétel lesz az időbeli elhatárolás megszüntetésével (T 4832 - K 9646).A kérdezőnek problémát jelent az is, ha a víziközmű átadásáig a fejlesztési támogatás nem érkezik meg. Aprobléma megoldására "mentőövet dobott" a törvényalkotó a 2021. június 9-én kihirdetett 2021. évi LXIX. törvénnyel, amely törvény módosította az Szt. 33. §-ának (7) bekezdését. A módosítás az eddigi elő­írást kiterjesztette az Szt. 77. §-a (4) bekezdésének b) pontjára (a fejlesztési célra kapott támogatásra) is.A módosított előírás szerint aktív időbeli elhatárolásként lehet kimutatni a rendeltetésszerűen használatba vett immateriális javakhoz, tárgyi eszközökhöz kapcsolódó 77. § (4) bekezdés b) pontja szerinti - jogszabályi előíráson, szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8711
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Támogatási előleg elszámolása, visszafizetése

Kérdés: Társaságunk költségek és ráfordítások ellentételezésére 2020-ban támogatási előleget kapott. A támogatás elszámolása és benyújtása 2021-ben a mérlegkészítés előtt megtörtént. Az Szt. 33. §-a (7) bekezdése alapján társaságunk élt azzal a lehetőséggel, hogy a támogatás összegét időbeli elhatárolásként az egyéb bevételekkel szemben a 2020. évi beszámolóban elszámolta. A támogatás elfogadásáról a határozatot a beszámoló beadása után visszafizetési kötelezettség mellett kapta meg. A visszafizetendő támogatás összegét egyéb ráfordításként a visszafizetés tárgyévében (2021. év) vagy önellenőrzéssel (háromoszlopos beszámoló) kell könyvelni?
Részlet a válaszból: […]jelleggel folyósítják, vagy azt vissza kell fizetni.Az Szt. 33. §-a (7) bekezdése szerinti lehetőséggel csak akkor élhettek, ha a támogatási előleget a támogatási kérelmük és a támogató visszaigazolása alapján a 2020. évi költségek és ráfordítások ellentételezésére kérték végleges támogatásként, és ennek megfelelően igazolta vissza a támogató kérelmük alapján.Ha az előző bekezdés szerinti dokumentumok hiányoznak, vagy megvannak, de hiányosak, nem tartalmazzák, hogy mely év költségeinek és ráfordításainak ellentételezésére kérték a támogatást, és azt, hogy visszafizetési kötelezettség nélkül kérték, akkor helytelenül járt el a társaság a 2020. évi beszámoló készítése során, amikor az időbeli elhatárolásokkal szemben egyéb bevételt mutatott ki. Ennek a kijavítása 2021-ben csak a 2020. év önellenőrzésével történhet meg. Háromoszlopos mérleget és eredménykimutatást akkor kell készíteni, ha az egyéb bevételkénti elszámolásból adódó hiba az Szt. 3. §-a (3) bekezdésének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. október 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8689
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Visszautalt támogatás könyvelése, kezelése (kiva)

Kérdés: Társaságunk a 2019. évben GINOP pályázat keretében K+F+I tevékenység támogatására a projekt összes költségének (110 M Ft) 55%-át, 60,5 M Ft-ot vissza nem térítendő támogatásként kapott. A projekt tárgya "Modern geodéziai műszereken alapuló felmérési és térképezési technológiák kifejlesztése", befejezési határideje 2021. 04. 15. Az elszámolható költségtípusok: projektmenedzsmenthez igénybe vett szolgáltatás, immateriális javak beszerzése, szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások, szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások, eszközbeszerzés költségei. A kft. kivaalany, a 2021. évben téves elszámolás miatt 835 E Ft-ot vissza kell utalnunk, mivel a kiva összegét nem számolhatjuk el a projekt költségei között. Atámogatással kapcsolatos elszámolások a 2019. és a 2020. években megtörténtek. Helyesen járok-e el, ha a visszafizetési kötelezettséget előírom T86 - K 478, átutalása T478 - K 384, 835 E Ft? Avisszafizetéssel kapcsolatban könyvelendő-e a T 483 - K 96, 835 E Ft? A tárgyi eszközök közé nyilvántartásba vettük a műszereket és a szoftvereket. A bérköltség és a szolgáltatások költségeit szerepeltetni kell-e az 1-es számlaosztályban? A kivabevallásban szerepeltetni kell-e a csekély összegű (de minimis) támogatás összegét? Ha igen, melyik bevallási lapon?
Részlet a válaszból: […]átutalása T478 - K 384, 835 E Ft.A visszafizetés miatt fel kell oldani az időbeli elhatárolást, azaz könyvelni kell a T 483 - K 96, 835 E Ft tételt.Véleményünk szerint az Szt. 47. § (4) bekezdés d) pont alapján a bérköltség és a szolgáltatások is részét képezik a tárgyi eszközök bekerülési értékének, így azt beruházásként, majd a tárgyi eszköz értékeként kell kimutatni az 1-es számlaosztályban.A kivaalanynak nem kell a csekély összegű támogatásról sem a bevallásban, sem más módon adatot szolgáltatni. Ugyanakkor a társaságnak biztosítania kell, hogy három egymást követő adóévben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. szeptember 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8664
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Látványcsapatsport támogatására felajánlott adóelőleg

Kérdés: Látványcsapatsport támogatására felajánlott adóelőleg miatt a Tao-tv. 24/A. § (26) és (27) bekezdésével kapcsolatos értelmezési kérdések merültek fel az alábbi példa szerint: Tárgyévre előírt és megfizetésre kerülő adóelőlegek összesen: 10000 E Ft. A 24/A. § (1) bekezdése szerint felajánlott adóelőlegek összesen: 6000 E Ft.
/> -Ha a tárgyévi végleges társasági adó 9000 E Ft lesz, akkor értelmezésünk szerint 1000 E Ft visszaigényelhető, vagy a következő évi előlegfizetési kötelezettségre beszámítható a befizetett előlegből.
/> -Ha a tárgyévi végleges társasági adó 7000 E Ft lesz, akkor szintén visszaigényelhető, vagy előlegre betudható 3000 E Ft azzal, hogy 400 E Ft-ot már a következő évi felajánlott összegnek kell tekinteni oly módon, hogy a következő évi fizetendő adó 80%-ából le kell vonni 400 E Ft-ot a maximálisan felajánlható adó meghatározásakor? Például, ha a következő évi adófizetési kötelezettség 5000 E Ft lenne, akkor a felajánlható összeg nem lehetne több 3600 E Ft-nál?
/> -Mi történik akkor, ha a tárgyévi eredmény valami okból nagyon alulmarad az előzőekhez képest, és a végleges adó mindössze 4000 E Ft lesz? Akkor azon túl, hogy 2800 E Ft-ot már későbbiekre felajánlott összegnek kell tekinteni, 6000 E Ft-4000 E Ft = 2000 E Ft úgymond elveszik? Az soha nem válik visszaigényelhetővé? Ilyen esetben mi az elszámolás módja?
Részlet a válaszból: […]visszaigényelhető vagy előlegre betudható 3000 E Ft azzal, hogy 400 E Ft-ot már a következő évi felajánlott összegnek kell tekinteni oly módon, hogy a következő évi fizetendő adó 80%-ából le kell vonni 400 E Ft-ot a maximálisan felajánlható adó meghatározásakor. Például, ha a következő évi adófizetési kötelezettség 5000 E Ft lenne, akkor a felajánlható összeg nem lehetne több 3600 E Ft-nál;- a tárgyévi végleges adó 4000 E Ft lesz, akkor 2800 E Ft-ot már későbbiekre felajánlott összegnek kell tekinteni, továbbá a 6000 E Ft - 4000 E Ft = 2000 E Ft nem igényelhető vissza, és soha nem is válik visszaigényelhetővé. Ez a 2000 E Ft túlfizetésként jelentkezik, amelyet az állami adóhatóság megfizetett adóelőlegként - a soron következő adóelőlegeknél vesz figyelembe (tehát nem vész el). Könyvelési tétel külön emiatt nem merül fel. A könyvelés ugyanis a következő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. szeptember 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8644
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Támogatás belépődíj helyett

Kérdés: Ügyfelem vendéglátóegységet üzemeltet. Apandémiából való visszatérés elősegítése miatt kitalálta, hogy ismerős művészeket segít azzal, hogy ott felléphetnek. Nem szedne belépőt, hanem kitenne egy gyűjtőládát, amibe minden vendég saját döntése szerinti összeget tenne. Hogyan lehetne ezt végrehajtani úgy, hogy az szabályos legyen? Milyen számviteli és adózási feladatokat vonna maga után?
Részlet a válaszból: […]vendégek, akik adják a támogatást, feltehetően magánszemélyek, esetükben az Szja-tv. alapján a támogatással (adományozással) összefüggésben nincs kedvezmény.Az előadóművészekkel célszerű megbízási szerződést kötni. Az előadás díja az előadóművésznél önálló tevékenységnek minősül, és költségnyilatkozat hiányában a bevétel 90 százaléka minősül jövedelemnek, amelyet 15 százalék személyi jövedelemadó terhel. Az szja-alapot képező jövedelemből akkor kell tb-járulékot levonni, ha az e tevékenységből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8623
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Továbbutalt támogatási előleg

Kérdés: Több kettős könyvvitelt vezető vállalkozásból álló konzorcium elsősorban kutató, felmérő, szolgáltatási feladat ellátására minimális tárgyieszköz-beszerzést igénylő pályázatot nyert. A támogatói okirat szerint a kedvezményezett a konzorcium vezetője. Ő kapta meg előfinanszírozás keretében a pályázati előleget, amelyet a megvalósításhoz igazodva utalt tovább a konzorciumi tagoknak. A kiírás szerint a támogatás folyósítása a záró beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg. A záró beszámoló benyújtására a kedvezményezett, azaz a konzorcium vezetője kötelezett. A pályázat bizonylatolását, az elkülönített nyilvántartásokat a konzorciumi tagok külön-külön a saját számviteli bizonylataikra vonatkozó szabályok szerint kötelesek vezetni, megőrizni. A záró szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadását követően a pályázati bevétel is a konzorciumi tagok egyéb bevétele lesz mindenkinek a saját vállalkozásában. A pályázatzáró beszámoló elfogadása előtt kinek a könyveiben kell szerepeltetni a pályázati előleget? A kedvezményezett - azaz a konzorcium vezetőjének - beszámolójában, vagy minden konzorciumi tag saját számviteli beszámolójában?
Részlet a válaszból: […]szerinti könyvelést a kérdésben leírtak indokolják, mivel minden konzorciumi tag gyakorlatilag külön-külön támogatott, de a pályázat kiírójával a konzorcium vezetője fog elszámolni.Amikor a záró szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadásra kerül, akkor a konzorcium vezetője a pályázati előlegnek támogatássá minősítésekor a 4794. számlán lévő összegből csak a saját tevékenységét megillető egyéb bevételt vezeti át a megfelelő támogatási számlára (T 4794 - K 9634, 9646), a konzorciumi tagokat megillető résszel pedig csökkenti a tagokkal szembeni követelése összegeit (T 4794 - K 368).Ezzel egyidejűleg a konzorciumi tagok is átminősítik a kapott előleget a megfelelő támogatássá: T 4799 - K9634, 9646.Ha a pályázati előleget a pályázat kiírója kiegészíti (növeli a támogatás összegét), a pluszként kapott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8600
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Gépbeszerzésre vonatkozó vissza nem térítendő támogatás visszafizetése

Kérdés: Társaságunk gépek beszerzésére vissza nem térítendő támogatást kapott. A pályázatot 2020 novemberében lezártuk, a kiíró az elszámolást jóváhagyta. A támogatás összegét egyéb bevételként elszámoltuk, és halasztott bevételként elhatároltuk. A 2020. év zárása során a támogatási intenzitásnak megfelelő amortizációarányos részt egyéb bevételként számoltuk el. A 2021-ben kezdődő törvényességi vizsgálat megállapította, hogy a támogatás igénybevétele/felhasználása nem volt szabályos, a támogatást várhatóan vissza kell fizetnünk. Amennyiben ez a sajnálatos esemény bekövetkezik, helyesen járunk-e el, ha a következőképpen könyveljük a gazdasági eseményt? A támogatás visszafizetése: T 86 egyéb ráfordítások - K 38 pénzeszközök. A halasztott bevétel megszüntetése: T 483 halasztott bevételek - K 86 egyéb ráfordítások. A 2020. évben elszámolt, halasztott bevételből visszavezetett egyéb bevételt nem kell korrigálnunk, sem a könyvelésben, sem a társaságiadó-bevallásunkban? Véleményünk szerint a halasztott bevétel elszámolása 2020. évi esemény, a támogatás visszafizetése pedig 2021. évi gazdasági esemény. Maximum a kiegészítő mellékletben kell bemutatnunk a gazdasági esemény hatását.
Részlet a válaszból: […]időpontjáig a társaság megkapta.Ebben az esetben a fejlesztési támogatás visszafizetését az Szt. 81. §-a (2) bekezdésének o) pontja alapján az egyéb ráfordítások között kell elszámolni: T 86491 - K 4798 és T 4798 - K 384. A halasztott bevétel megszüntetését azonban nem az egyéb ráfordításokat csökkentő tételként kell kimutatni, hanem a még elhatárolt összegét kell feloldani, legfeljebb a visszafizetendő, illetve a még elhatárolt összegben (amelyik a kisebb): T 4832 - K 9646. (A számviteli előírások nem adnak arra lehetőséget, hogy a ráfordításként elszámolandó összeget a bevételként kimutatandó összeggel csökkentsék!)A 2020. évben a halasztott bevételből visszavezetett összeget sem a számvitelben, sem a társaságiadó-bevallásban nem kell korrigálni, ha a válasz bevezető részében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8574
Kapcsolódó tárgyszavak:

9. találat: Átmeneti támogatás a hitel összegében

Kérdés: Az ügyfél a GINOP-8.3.5-18/B Mikro-, kis- és középváll. technológiai korszerűsítése célú hitelprogram keretében kapott 20 M Ft hitelt. Most kaptam egy dokumentumot "Nyilatkozat támogatástartalomról kedvezményes kamatozású kölcsön miatt", amiben azt írják, hogy a támogatás a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet szerinti átmeneti támogatás, és a támogatás összege megegyezik a hitel összegével, azaz 20 M Ft. Az ügyfél bankszámláján csak egyszer írták jóvá a 20 M Ft-ot. Végigböngésztem az említett kormányrendeletet, de nem lettem okosabb... Van valami könyvelnivaló ezzel az átmeneti támogatással kapcsolatban? Atársaságiadó-bevallásban fel kell tüntetni, mint a de minimis támogatást? Vagy egyáltalán mi a teendő ezzel az átmeneti támogatással?
Részlet a válaszból: […]Ezt a támogatást más támogatással nem kell összevonni. A támogatás összegének jelentősége abban van, hogy más átmeneti támogatással együtt az R. 85/C. §-ában meghatározott összeg nem léphető túl.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8567
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Jogosulatlanul igénybe vett támogatás

Kérdés: Önellenőrzési kötelezettséggel jár-e a jogosulatlanul igénybe vett területalapú támogatási összeg - a bérleti jogviszony időközbeni megszűnése miatti - visszafizetése, a határozat kézhezvételekor, a 2020. évben? A visszafizetést egyéb ráfordításként a 8-as számlaosztályban, vagy egyéb bevétel csökkenéseként a 9-es számlaosztályban kell könyvelni?
Részlet a válaszból: […]szerint az egyéb ráfordítások között kell elszámolni.A kérdésből nem derül ki, hogy melyik évben kapták a támogatást. Ha a támogatást a 2020. üzleti év előtt kapták, akkor 2020-ban a kapott támogatás visszafizetendő összegét az egyéb ráfordítások között kell elszámolni. Ha viszont a támogatást 2020-ban kapták, akkor a visszafizetendő összeggel a 2020-ban az egyéb bevételként elszámolt összeget kell csökkenteni (mintha nem kapott volna támogatást a társaság).A 2020 előtt kapott támogatást akkor kell önellenőrzés keretében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8539
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést