Termőföldvásárlás támogatásból

Kérdés: Hogyan kell könyvelni a termőföld vásárlását? Vásárlás a fiatal gazda támogatásból történt.
Részlet a válaszából: […] ...alapján: T 161, 466 – K 455, a rendeltetésszerű használatbavétel jegyzőkönyve alapján: T 121 – K 161.A kérdésből nem derül ki a támogatás jogszabályi alapja, de az sem, hogy a támogatás végleges vagy átmeneti, azaz néhány év után vissza kell fizetni. Ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 13.

Visszatartott átlagbéralapú támogatás könyvelése

Kérdés: Köztartozás miatt visszatartott támogatás könyvelésével kapcsolatos a kérdésem. Két esetről van szó. Az első esetben egy köznevelési intézmény átlagbéralapú támogatásának egy részét a Magyar Államkincstár köztartozás miatt a NAV adófolyószámlán írta jóvá, a fennmaradó összeget az intézmény bankszámlájára utalta. A könyveléshez a Magyar Államkincstár megküldte az értesítést a támogatás visszatartásáról. A második esetben a NAV az szja 1%-át teljes összegében visszatartotta köztartozás miatt, és az összeget az egyesület adófolyószámlán írta jóvá. A könyveléshez a NAV megküldte a végzést a támogatás visszatartásáról. Mindkét esetben a könyvelés a kettős könyvvitel szabályai szerint történik. Hogyan kell szabályosan könyvelni a fenti két esetet?
Részlet a válaszából: […] ...első esetben a köznevelési intézmény az átlagbéralapú támogatás egy részét nem kapta meg, az a NAV adófolyószámlán lett jóváírva. Pénzmozgás nem volt, ezért indokolt egy elszámolási számlát (legyen ez: 4798. számla) beiktatni.Az Államkincstár által...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 23.

Mi minősül szponzorációnak?

Kérdés: Szponzorációnak minősül-e az, ha egy általunk pénzben vagy természetben támogatni kívánt egyszeri rendezvény esetében a támogatási szerződésünk arról szól, hogy a szervezők a cégünk logóját a rendezvényen megjeleníthetik, erre engedélyt adunk? Változik-e a kérdés megítélése, ha a cégünk lehetőségképpen ehhez biztosít transzparens eszközöket, molinót?
Részlet a válaszából: […] ...szponzoráció olyan folyamat, amelyben egy vállalat vagy személy anyagi vagy egyéb támogatást nyújt egy eseménynek, projektnek, csapatnak vagy személynek, cserébe a támogató neve és/vagy logója megjelenik a támogatott eseményen, projekten vagy terméken. E fogalom alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 23.

Átlagbéralapú támogatás továbbadása

Kérdés:

Az alapítvány fenntartója az Alapfokú Művészeti Iskolának. Az átlagbéralapú támogatást a fenntartó igényli meg, amit tovább utalási céllal kap meg, és utal tovább az iskola számára. Ezenfelül az alapítvány maga is támogatja az iskolát, hol pénzeszközzel, hol könyvtári könyvekkel vagy jelmezekkel, amelyeket magánszemélytől vásárol meg, hogy továbbadhassa támogatásként az iskolának. Szeretnék egy levezetést kérni, könyvelési tételekkel az átlagbéralapú támogatás igénylésének és továbbutalásának, valamint az év végi kimutatásának, valamint az egyéb támogatások helyes könyveléséről az alapítvány beszerzéseire és az iskolának történő átadására. Kérem a fenti átlagbéralapú és egyéb támogatás könyvelési tételeit és az év végi zárásban történő kimutatását az iskola oldaláról is!

Részlet a válaszából: […] ...alapítvány a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek közé tartozik. Az egyéb szervezeteknél a tovább­utalási céllal kapott támogatást kettős könyvvitel vezetése esetén egyéb bevételként, egyszeres könyvvitel vezetése esetén pénzügyileg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 23.

Erdőtelepítés, erdőfenntartás támogatásának könyvelése

Kérdés: Az alábbiakban kérem segítségüket: tölgyerdő telepítése esetén a telepítési támogatás könyvelése; erdő fenntartására adott támogatás könyvelése; a telepített erdő földhaszonbér könyvelése (nincs hozam, árbevétel).
Részlet a válaszából: […] ...kell elszámolni. Így beruházásként kell elszámolni a telepített erdőhöz kapcsolható földhaszonbért is.Az erdőtelepítés (állami) támogatásának elszámolása attól függ, hogy a támogatói szerződésben történik-e utalás olyan jogszabályra, jogszabályi helyre,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 23.

Lakossági ösztönző adózása

Kérdés:

A MOHU alvállalkozója ösztönzőt fizet a lakosságnak a hulladék leadásának ellentételezésére. Az alvállalkozónak megtéríti a MOHU az ösztönzőt, amelyről később teljesítési igazolást állít ki. Kell-e számviteli bizonylatot kiállítania az alvállalkozónak a teljesítési igazolásra? Hogyan kerül könyvelésre? A lakossági ösztönző adózása hogyan alakul [gondolok itt az Szja-tv. 58. § (10) bekezdés 1. melléklet 7.46. pontjára, fémhulladék esetében]:
– amennyiben a MOHU általi (koncessziós) fémhulladék kerül leadásra,
– illetve, ha nem koncessziós fémhulladék kerül leadásra?

Részlet a válaszából: […] ...a MOHU megtéríti, a megtérített összeget az egyéb bevételek között – a költségek (ráfordítások) ellentételezésére kapott támogatásként – kell kimutatni (T 384 – K 9634).Nem egyértelmű a kérdés második fele, elsősorban az Szja-tv. 58....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 25.

Nyílt végű lízing lezárása

Kérdés: Nyílt végű lízing lezárásával kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. A lízing a futamidő lejárata előtt lezárult, és a lízingbe vevő 3. személyt jelölt ki, aki a személygépkocsit megvásárolja. Több helyen olvasom, hogy a lízingbe adó ad egy módosított számviteli bizonylatot. Ez meg is történt, a maradványértéket módosítja rajta, kb. 1 millió forinttal több, mint az eredeti. De mi a teendő ezzel? Más módosító dokumentumot én nem kaptam. Kellett volna? Azt értem, hogy ki kell vezetni a tőketartozást, meg az autó bekerülési értékét, az eddig elszámolt értékcsökkenést, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni. De milyen szerepet játszik ez a módosító számviteli bizonylat? Az világos, hogy a maradványérték nagyobb 3 év elteltével, mint az 5 éves futamidő végén. A különbözetet kell könyvelni? Szeretnék egy levezetést a zárásról, rövid példán keresztül, könyvelési tételekkel.
Részlet a válaszából: […] ...megfizetésétől eltekint, és akkor a lízingbe vevő azt az egyéb bevételek között mutatja ki, mint véglegesen kapott pénzeszközt (eszköztámogatást).7. Megjegyzés: amennyiben a terv szerint elszámolt értékcsökkenés összege több, mint a maradványérték könyvelése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 11.

Önkormányzati támogatásból óvodafűtés korszerűsítése

Kérdés: Társaságunk 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság. Önkormányzati támogatásból elvégeztük a helyi óvoda fűtés-korszerűsítését. Milyen számviteli elszámolás mellett tudom ezt az önkormányzat részére átadni?
Részlet a válaszából: […] ...könyvelt közvetlen önköltségét saját termelésű készletként készletre kellett venni (T 251 – K 581).Az önkormányzattól kapott támogatás kétféle módon mutatható ki: egyrészt nem fejlesztési célra véglegesen kapott pénzeszköz (T 384 – K 9645), amelyet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 11.

Adományozás adózási következményei

Kérdés:

Tájékoztatást szeretnék kérni adományozással kapcsolatosan. Cégünk egy alapítványnak nem pénzbeli adományt szeretne adni (könyvek, játékok). Milyen adózási követelményeknek kell megfelelni társasági adó és áfa tekintetében? Milyen igazolást kell kiállítani és hány igazolást? Az igazolásoknak milyen kötelező tartalmi elemei vannak? Milyen törvényi hivatkozásokat kell szerepeltetnie az igazolásokon?

Részlet a válaszából: […] ...adjuk.Társasági adó tekintetében az adózási következmény attól függ, hogy a támogatott alapítvány közhasznú jogállású vagy sem. A támogatás csak akkor minősül adománynak, ha a támogatott alapítvány közhasznú szervezetnek minősül [Tao-tv. 4. § 1/a. pont]....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 11.

100%-os intenzitású elhatárolt támogatás megszüntetése

Kérdés:

Cégünk 2018-ban fejlesztési célra 100%-os intenzitású támogatást kapott előlegként. Az előleg összege megegyezett a támogatás teljes összegével. Az előleggel elszámoltunk, amelyet 2022. 07. hónapban elfogadtak. A támogatásból 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban vásároltuk meg az eszközöket. Maradványérték egyik eszköznél sincs. Az eszközök egy része (kis értékű) azonnal leíródott, egy része 3 év alatt íródott le, egy része 2020–2021. évben selejtezésre került, a fennmaradó eszközöknek 2022-ben és a további években lesz értékcsökkenése. A 2022-ben az előlegből átvezetett bevételt, majd annak halasztott bevételre történő átvezetését követően hogyan oldhatjuk fel a halasztott bevételt?

Részlet a válaszából: […] ...voltára tekintettel – az ismétlések elkerülése érdekében a kérdéseket is a válaszban rögzítjük.Általános szabály, hogy a kapott támogatással történő elszámolás elfogadása után lehet az előlegként kapott támogatást az egyéb bevételek közé átvezetni, majd...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 21.
1
2
3
105