Épületrészek nyilvántartásba vétele


Építőipari munkák számlázásakor gyakran előfordul, hogy a beruházás megvalósítása után a fővállalkozó számlájában összevontan szerepel a teljes kivitelezés értéke. A szerződésből, a teljesítésigazolásból vagy a számla mellékletéből azonban megállapítható a beruházás részegységeinek arányos megvalósítási költsége. Mindezek alapján miként kell az építési telken létrehozott épületet a tárgyi eszközök között nyilvántartásba venni, amelyben eltérő rendeltetésű részlegek üzemelnek?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2022. június 16-án (467. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 8903

[…] számlájában nincs külön feltüntetve a telek értéke, és ezzel nem teljesül az egyedi értékelés számviteli alapelv követelménye, akkor a telek értékét indokolt piaci összehasonlító értékeléssel meghatározni, és azt dokumentumokkal alátámasztani. [Lényeges, hogy a telek értéke reálisan legyen meghatározva, mivel az Szt. 52. §-ának (5) bekezdése alapján jellemzően nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés a telek bekerülési értéke után.]A kérdés szerint a használatbavételre kerülő épület különböző rendeltetésű egységekből áll. Az épületrész az épületnek műszakilag elkülönített, funkcionálisan önálló rendeltetésű, külön bejárattal ellátott része. (Itt kell megjegyezni, hogy az épületbe beépített technológiai gépek, az épületgépészeti berendezések, az ezeket kiszolgáló vezetékek nem minősíthetők számvitelileg épületrésznek.)Az épületen belüli egységek önálló tárgyi eszközként való kezelését megalapozhatja a rendeltetésszerű használatbavételhez kapcsolódó dokumentumokba történő elkülönített kezelés is (például az ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi szám szerinti bejegyzés, továbbá az eltérő feltételek teljesítéséhez kötött külön működési engedélyek kiadása az eltérő rendeltetésű egységek részére).Amennyiben az […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.