Fejlesztésre kapott támogatás vagy tőketartalék


Cégünk VP3-4.2.1-4.2.2-2-21. élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése keretében támogatást nyert. A támogatás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) szabályai alapján nyújtott támogatás. Az agrárminiszter 55/2019. AM rendelete alkalmazható-e ebben az esetben, vagyis a beruházási célú támogatást kettős könyvvezetésre kötelezett esetén a tőketartalékba kell helyezni, majd azt a fenntartási időszak végéig a lekötött tartalékban kell kimutatni? Ha nem alkalmazható, akkor a 272/2014. Korm. rendelet szerint a támogatás egyéb bevételként könyvelendő, amelyet halasztott bevételként kell kimutatni, és a bevétel értékcsökkenés-arányosan számolható el?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2022. augusztus 11-én (469. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 8932

[…] növekedéseként kell kimutatni a jogszabály alapján tőketartalékba helyezett összeget. Ez azonban csak akkor történhet meg, ha maga a jogszabály tartalmazza a konkrét beruházási célú támogatás számát, megnevezését, főbb jelölő adatait, illetve ha legalább a támogatói okirat tartalmazza annak a jogszabálynak a nevét és a számát, a tőketartalékba helyezésről rendelkező paragrafusát, amely alapján az adott támogatást a tőketartalékba kell helyezni.A kérdésben nincs utalás arra, hogy a támogatói okirat tartalmazza az 55/2019. (XII. 10.) AM rendelet 1. §-ára vonatkozó konkrét utalást. Így a kapott támogatás nem helyezhető a tőketartalékba, azt fejlesztési célra kapott - vissza nem fizetendő - támogatásként kell a megkapott összegben könyvelni (T 384 - K 9646), majd időbelileg el kell határolni (T 9646 - K 4832), az időbeli elhatárolást a […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.