Devizás bérleti díj kifizetése magánszemélynek


Cégünk a 2023. évben adószámmal nem rendelkező magánszemélytől bérelne lakást iroda céljára. A bérleti díj a szerződés szerint euróban kerül meghatározásra. Ismereteink szerint cégünknek ebben az esetben kifizetőként havonta meg kell állapítani az adóelőleget, levonni és befizetni az adóhatóság részére. Az adóelőleg alapjának meghatározása 10%-os költséghányaddal történik, a nettó bérleti díj megfizetésére euróban kerül sor. A bruttó bérleti díj és az adóalap forintban történő meghatározásakor milyen árfolyamot kell használnunk? A nettó bérleti díj forintban történő meghatározását követően milyen árfolyam alapján szükséges azt euróra visszaváltani, hogy el tudjuk utalni a bérbeadónak? Mindezek megállapítása melyik pontos jogszabályhely alapján történik?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2023. január 12-én (478. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 9075

[…] a kifizető köteles az adóelőleg megállapítása során figyelembe venni, feltéve, hogy az a kifizetést megelőzően a rendelkezésére áll.Az euróban meghatározott bérleti díjat és az adóterheit a bérleti díjat terhelő adók és járulékok megállapítása után könyvelni is kell. A könyvelés azonban kissé másként jelenik meg, ha a kérdező cég a könyvviteli nyilvántartásait euróban, illetve forintban vezeti, továbbá akkor, ha van eurója, vagy az eurót a kifizetés előtt meg kell vásárolnia.Ha a cég a könyvviteli nyilvántartásait euróban vezeti, akkor a szerződésben meghatározott bérleti díj teljes összegét euróban könyveli, mint az igénybe vett szolgáltatások értékét a magánszeméllyel szembeni kötelezettségként (T 522 – K 454), de könyvelnie kell az elszámolási számlával szemben az euróban meghatározott bérleti díj euróban számított adó- és járulékterheit is (T 454 – K 4798). (Azért kell az elszámolási számlával, mert az adó- és járulékterheket forintban kell bevallani.)A válasz elején leírtak szerint a forintban megállapított adóalap figyelembevételével meghatározott, és forintban számított adókat, járulékokat azonban euróban kell könyvelni az adók, járulékok számításánál alkalmazott árfolyam használatával, könyvelni az elszámolási számlával szemben kell: T 4798 – 462, 463. Az eltérő árfolyamok használata miatt a 4798. számlán egyenleg maradhat, amelyet árfolyam-különbözetként kell kivezetni: T 4798 – K 9762, illetve T 8762 – K 4798.Ha a cég euróban vezeti a könyvviteli nyilvántartásait, és van eurója, akkor a magánszemély részére járó, adóval csökkentett bérleti díjat a cég a kötelezettség csökkentésével kifizeti: T 454 – K 386. Árfolyam-különbözet csak az adók és járulékok megfizetésénél lehet.Ha a cégnek nincs eurója, bár a könyveit euróban vezeti, akkor az eurót meg kell vásárolnia. A megvásárolt euróval az euróban, forintban fennálló kötelezettségeit az előzőekben leírtak szerint rendezheti.Ha a cég a könyvviteli nyilvántartásait forintban vezeti, akkor a szerződésben euróban meghatározott bérleti díjat a cég számviteli politikájában meghatározott árfolyamon kell az igénybe vett szolgáltatások értéke számlára könyvelni a magánszeméllyel szembeni kötelezettséggel szemben (T 522 – K 454). Az euróban meghatározott bérleti díjat terhelő adók, járulékok összegét euróban is meg kell határozni, ezzel csökken a magánszeméllyel szemben euróban fennálló kötelezettség is, de csökken a forintban fennálló kötelezettség is a számviteli politikában meghatározott árfolyamon egy elszámolási számlával […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.