Alanyi adómentesség más tagállamban


Alanyi áfamentes vállalkozásként webáruházat üzemeltetek. A belföldi vásárlókon kívül vannak más EU-tagországból is magánszemély megrendelőim. A más tagállami vevőknek állíthatok-e ki adómentes számlát, vagy nekik áfásan kell számláznom? Utóbbi esetben a magyar vagy a vásárló lakóhelye szerinti áfamértéket kell felszámítani? A termékeket minden esetben Magyarországról szállíttatom ki a vevők részére.


Megjelent a Számviteli Levelekben 2023. augusztus 31-én (490. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 9275

[…] nem tartoznak a hozzáadottérték-adó hatálya alá. Az értékesített termék nem lehet továbbá új közlekedési eszköz vagy olyan termék, amelyet próbaüzemmel vagy anélkül történő összeszerelés vagy üzembe helyezés után értékesít az eladó vagy az ő megbízásából eljáró személy. A 33. cikk a) pontja alapján a termékek Közösségen belüli távértékesítése esetén teljesítési helynek azt a helyet kell tekinteni, ahol a termékek a beszerző részére történő feladás, illetve fuvarozás befejezésekor vannak. Ez a szabály nem alkalmazható (vagyis a termékértékesítés teljesítési helye a fuvarozás kiindulási helye), ha az adóalany az adott, valamint az azt megelőző naptári évben 10 000 eurónak (az átváltási szabályok szerint 3 139 600 forintnak) megfelelő összeget meg nem haladóan nyújtott, az Áfa-tv. 45/A. § hatálya alá tartozó, távolról is nyújtható szolgáltatást, illetve teljesített Közösségen belüli távértékesítést a letelepedésétől eltérő tagállami nem adóalany részére. Fentiek alapján az alanyi adómentesség alkalmazhatósága szempontjából annak van jelentősége, hogy a vállalkozás milyen összegben értékesít az adóévben más tagállami, nem adóalany személyek részére. Ha a vállalkozás közösségi távértékesítései nem haladják meg a fenti értékhatárt – és ezekkel együtt nem éri el a 12 millió forintos alanyi adómentességi értékhatárt sem –, úgy a más tagállamba történő értékesítések is adómentesek. Ezek az értékesítések azonban – mivel belföldön teljesülő ügyletekről van szó – beleszámítanak a 12 millió forintos alanyi adómentességi értékhatárba. Ha a közösségi távértékesítések meghaladják a 3,1 millió forintos értékhatárt, akkor az ügylet teljesítési helye a vevő letelepedési helye szerinti tagállam, melyre az alanyi adómentesség nem terjed ki, így azt mindenképp adókötelezettség terheli. Ebben az esetben a vevő letelepedési helye szerint áfamértéket kell felszámítani, de annak bevallására és megfizetésére alkalmazható az egyablakos rendszer (OSS-rendszer). Ezek az értékesítések nem számítanak bele a 12 millió forintos belföldi alanyi adómentességi értékhatárba. E helyen szükséges megjegyezni, hogy a 2020/285/EU tanácsi irányelv által a Héa-irányelvbe iktatott rendelkezések alapján 2025. január 1-jétől az adóalany a letelepedésétől eltérő tagállamban is választhatja az alanyi adómentesség alkalmazását, amennyiben megfelel az előírt követelményeknek. Az adóalanynak csak a letelepedése szerinti tagállamban kell adóalanyként regisztrálni, és ebben a tagállamban, egyablakos rendszeren keresztül kérelmezheti a letelepedésétől eltérő tagállamra vonatkozó alanyi adómentességet is. A 2025. január 1-jétől alkalmazandó szabályok értelmében az adóalany a letelepedésétől eltérő tagállamban akkor választhat alanyi adómentességet, ha – […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.