Ingatlan rendeltetésének megváltoztatása


A megrendelő kérésének megfelelően a már teljesített építési-szerelési tevékenység, amely az ingatlan rendeltetésének megváltoztatására irányul (tároló irodává való átalakítása), fordított adózás hatálya alá tartozik-e, azzal a kiegészítéssel, hogy a településképi bejelentés megtörtént, de tudomásulvételét a hatóság elutasította (értéknövelő beruházást nem engedélyez), és a változás elvégzését megtiltotta?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2023. augusztus 31-én (490. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 9282

[…] hogy az épület, az egyéb építmény rendeltetésének megváltoztatásával együtt járóan felmerülő ráfordítások – számvitelileg – az épület, az egyéb építmény bekerülési értékét növelik, beruházásként számolandók el.Az Áfa-tv. 2023-ban hatályos 142. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint az adót a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybe vevője fizeti, a szolgáltatás nyújtásának minősülő olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében, amely az ingatlan... egyéb megváltoztatására – ideértve az ingatlan... rendeltetésszerű megváltoztatását is – irányul, feltéve, hogy az ingatlan ... egyéb megváltoztatása hatósági engedélyhez vagy hatósághoz történő bejelentéshez kötött, […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.