2022. évi teljesítésű számlák visszaküldése


A 2022. évi szerződésen alapuló, 2022. évi teljesítésű számlákat csak röviddel ezelőtt küldtük meg egy költségvetési intézmény részére. Válaszuk szerint nem tudják a számlákat befogadni, miután a 2022. költségvetési év beszámolóval lezárt időszak, amelynek a módosítására nincs lehetőségük. Véleményünk szerint nem helytálló a számla befogadásának ezen a jogcímen történő elutasítása, mert a számviteli törvény alapelveinek, így a "teljesség" elvének a megvalósulását az államháztartási törvény is biztosítja. Ráadásul, miután a számlázott tevékenység már 2022. évben elvégzésre került részünkről, az már a 2022. évi szerződéses kötelezettségeik között is feltüntetésre került a nyilvántartásukban, tehát tudomásuk volt róla.


Megjelent a Számviteli Levelekben 2023. augusztus 31-én (490. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 9287

[…] esetben:Az Áfa-tv. 163. §-ának (1) bekezdése szerint az adóalany a számla kibocsátásáról legkésőbb a teljesítésig, de legfeljebb az attól számított észszerű időn belül köteles gondoskodni. Ez jellemzően 8 nap, de időszakos elszámolás esetén az 58. § szerint maximum 60 nap. 2023 júliusában történő - 2022. évi teljesítésű - számlakibocsátás nem felel meg a törvényi követelményeknek, semmilyen megrendelő esetében.Az Szt. 166. §-ának (3) bekezdése szerint a számviteli bizonylatot (így a számlát is) a gazdasági esemény, művelet megtörténtének, illetve a gazdasági intézkedés megtételének vagy végrehajtásának időpontjában, illetve időszakában, magyar nyelven kell kiállítani. Ebből is egyértelműen következik, hogy a 2022. évi teljesítésről, akár termékértékesítés, akár szolgáltatásnyújtás, […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.