Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott 10 százalékos adókulcs tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Feltételhez kötött 10 százalékos adómérték

Kérdés: Milyen viszonyban áll a 2009. 12. 31-én hatályos Tao-tv. 19. §-ának (3) szakasza szerint alkalmazható kedvezmény ugyanezen paragrafus (5) bekezdésével? Adóhiányra irányuló megállapítás alapja lehet-e, ha az adózó elmulasztja a lekötött tartalékba helyezést? Ha a lekötött tartalékba helyezést az adózó elmulasztja, de azt a soron következő beszámolójában, mint jelentős hibát kimutat, élhet-e az adóhatóság az adókedvezményre vonatkozó adóhiány megállapításával vagy mulasztási bírság kiszabásával?
Részlet a válaszból: […]előírás teljesítéséhez viszont a Tao-tv. hivatkozott paragrafusának (5) bekezdése előírja a kedvezménynek megfelelő összeg (az adómegtakarítás) lekötött tartalékba helyezését. Ebből következően az adóhatóság jogszerűen állapít meg adóhiányt és adóbírságot. Tekintettel arra, hogy a lekötött tartalékot annak az üzleti évnek a beszámolójában kell kimutatni, amelyben az adózó élt a 10 százalékos adómértékkel, a lekötött tartalék következő beszámolóban történő kimutatásával a feltétel nem teljesíthető. (Jelentős összegű hiba egyébként csak a számviteli beszámoló önellenőrzésével mutatható ki, és csak ekkor szerepelhet a soron következő beszámolóban).Mindezek alapján az adókülönbözetnek megfelelő összeg lekötött tartalékként történő kimutatásának elmulasztása miatt az adóhatóság mulasztási bírságot is vethet ki - álláspontunk szerint - az Art. 172. §-a (1) bekezdésének e) pontja és az Art. 172. §-ának (15) bekezdése alapján.Annál[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5694
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Külföldről származó osztalék 10%-os adója

Kérdés: Magyar magánszemély 1999-től 100%-os tulajdonosa egy Cipruson bejegyzett gazdasági társaságnak. A társaság az eltelt időszak alatt jelentős nyereséget halmozott fel. A ciprusi társaság a felhalmozott (elszámolt) eredményét osztalékként - a magánszemély bankszámlájára történő átutalással - 2008. évben és 2009. évben kifizette. A bevallásban 25% adókulcs alkalmazásával lett az adó bevallva és megfizetve. Van-e lehetőség önrevízió keretében utólagosan alkalmazni a 10%-os adómértéket? Milyen feltételei vannak a 10%-os adókulcs alkalmazásának?
Részlet a válaszból: […]tekintettel arra, hogy az Szja-tv. szerinti alacsony adókulcsú államon azt az államot kellett érteni, amelyben törvény nem ír elő a társasági adónak megfelelő adókötelezettséget, vagy az előírt adómérték legfeljebb 12 százalék, kivéve ha az állammal a Magyar Köztársaság egyezményt kötött a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén. Ciprussal Magyarországnak van (2008-ban is volt) ilyen egyezménye. A módosítások - amelyeket a 2009. évi CXXVII. törvény 175., 231. és 233. §-a, majd a 2009. évi CXXXIV. törvény 23. § (9)-(10) bekezdése tartalmaz - terjesztik ki a kedvezményes adómértéket - a kamat, árfolyamnyereség stb. mellett - valamennyi külföldről[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5005

3. találat: Jövedelemminimum, 10%-os kulcs alkalmazása

Kérdés: A Tao-tv. 19 §-ában szabályozott 10%-os adókulcs alkalmazható-e abban az esetben, ha a társaság - mivel adózás előtti eredménye és adóalapja nem éri el a "minimumadó-alapot" - a jövedelemminimum összege után adózik?
Részlet a válaszból: […]nagyobb összegű, mint a korrigált összes bevétel 2 százaléka, vagy - az adózó az adókötelezettséget a jövedelem- (nyereség-) minimumot adóalapnak tekintve állapítja meg. 2010-től a feltétel az előzőeken túl akkor is teljesül, ha az adózónál vagy az adóalap, vagy az adózás előtti eredmény legalább akkora összegű vagy nagyobb, mint a korrigált összes bevétel 2 százaléka. A feltételeknek az átalakulással létrejött jogutódnak és a jogelőd nélkül alakult adózónak csak az első adóévében kell megfelelni, a megelőző adóévre vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmaznia. Más adózónál az adóévben és a megelőző adóévben is teljesülnie kell a feltételnek. Nem kell a rendelkezést alkalmaznia az adózónak - az előtársasági adóévben és az azt követő adóévben, illetve az első adóévében, amennyiben az előtársasági időszakról külön beszámoló készítésére nem kötelezett, vagy - ha a 2. § (2) bekezdésének e)-h) pontja alapján adóalany, illetve ha szociális szövetkezet, iskolaszövetkezet vagy közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság, vagy - ha az adóévben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4580
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Kedvezményes adókulcs és az értékcsökkenés elszámolása

Kérdés: Egy kft. a 2008-as adóévben a kedvezményes 10%-os adókulcsot alkalmazta a társasági adójának megállapításakor. A lekötött tartalékként kimutatott összeget 2009-ben tárgyieszköz-beruházás aktiválásakor oldotta fel. A tárgyi eszköz értékcsökkenési leírásakor van-e valamilyen korlátozás az értékcsökkenési leírás költségként való elszámolásában?
Részlet a válaszból: […]szerinti, akár terven felüli, akár egy összegű) növelni kell az adózás előtti eredményt, és csökkenteni kell a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének cs) és d) pontja alapján a Tao-tv. 1-2. számú mellékletében foglaltak szerint, figyelembe véve a 7. § (2) bekezdés előírását is,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4461
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Tízszázalékos adókulcs

Kérdés: A kkv a Tao-tv. 19. §-a alapján a 2006. és a 2007. üzleti évben is sávosan, kedvezményes adókulccsal, 10%-kal adózott 5 millió forintig, azaz a befizetett adóját 2006-ban és 2007-ben 300 000-300 000 Ft-tal csökkentette. Az összesen 600 000 Ft-nyi "de minimis" támogatásból a mai napig nem használt fel semmit. A tulajdonosok tervezik a gazdasági társaság végelszámolását. 1. A 2006. évet érintő 300 000 Ft-ot vissza kell fizetni? (Az akkor hatályos Tao-tv. nem ír erről konkrétan!) Ha vissza kell fizetni, akkor milyen kamatokat kell felszámolni még (önellenőrzési pótlék)? Mi a visszafizetés eljárása a bevallás önellenőrzésével, vagy más módon kell visszafizetni/bevallani a 2006. évi "valós" társasági adót? 2. 2007. évet érintően a törvény 19. §-a (5) bekezdésének c) pontja alapján a fel nem használt támogatást egyértelműen vissza kell fizetni. Önellenőrizni kell? Vagy milyen más módon kell eleget tenni a törvényi kötelezettségeknek?
Részlet a válaszból: […]két adóévben az adóalap 5 millió forintot meg nem haladó részére lehetett 10%-kal az adót számítani, azaz maximálisan egy adóévben 300 ezer forint adót lehetett megtakarítani. A feltételek között ebben a két adóévben felhasználási kötöttség és az adómegtakarítás visszafizetése
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4324
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: 10 százalékos adókulcs

Kérdés: Kérdés, hogy 10%-os mértékű társaságiadó-kulcs alkalmazható-e az alábbi esetben? - Adóalap 50 M Ft alatti, de meghaladja a jövedelem minimum összegét az adóévben és az előző évben; - a bt. 1 beltagból (ügyvezető), 2 kültagból áll; - a beltagnak 2008. dec. 31-ig egy másik cégnél 36 órás munkaviszonya volt; - a társaságban személyesen, ügyvezetőként közreműködött; - a társaság nevében mellékszolgáltatásként tervezési, kivitelezési, tanácsadási, ellenőrzési feladatokat látott el; - 2008. egész évre vonatkozóan személyi kivét részére 1680 ezer Ft volt, ami meghaladja a minimálbér kétszeresét; - az 1680 ezer Ft összeg után a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék bevallása és pénzügyi teljesítése megtörtént; - a társasági szerződés az ügyvezető mellékszolgáltatását tartalmazza.
Részlet a válaszból: […]minimum összegével egyezik meg, kivéve ha a Tao-tv. 6. §-a (6) bekezdésének történő megfelelés miatt nem kell a jövedelem- (nyereség) minimumra vonatkozó előírásokat alkalmaznia, és d) az adóévben és a megelőző adóévben jogerős közigazgatási határozat nem marasztalta el, illetve jogerősen munkaügyi bírság e két adóévben nem lett kiszabva rá az államháztartásról szóló törvényben meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének megsértése miatt, és e) az adóévben legalább az adóév első napján érvényes minimálbér kétszeresének (leghátrányosabb kistérségben, településen székhellyel rendelkező adózónál a minimálbérnek) adóévre évesített összege és a foglalkoztatottak átlagos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4096
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: A 6 százalékos adómegtakarítás felhasználása

Kérdés: Mi a 10%-os társaságiadó-kulcs alkalmazásának feltétele a lekötött tartalék beruházásra történő felhasználása tekintetében? Konkrétabban: budapesti székhelyű és telephelyű, gyógyászati segédeszközök kereskedelmével foglalkozó cég megfelel a Tao-tv. 19. §-ának (3) bekezdésében megfogalmazott feltételeknek (nem vesz igénybe adókedvezményt, 8 fő a létszáma, adóalapja nagyobb a jövedelemminimumnál, rendezettek a munkaügyi kapcsolatai, valamint a minimálbér kétszerese feletti járulékokat megfizették és bevallották, adóalapja kisebb 50 milliónál). Kérdés, hogy a 6% adókedvezmény de minimis támogatásnak minősül-e, illetve ha a 6%-nak megfelelő lekötött tartalékot beruházásra kívánja felhasználni, mi lehet a beruházás tárgya? Lehet-e egyéb berendezés és felszerelés is, vagy csak termelési célú berendezés és felszerelés (mivelhogy de minimis támogatásnak minősül)? Például: Abban az esetben, ha személygépkocsit vásárol a cég, amellyel egyik dolgozó járja az országot árubemutatás végett, hogy a bevétel növekedésére esély legyen, akkor ez a beruházás megfelel-e a 10% adókulccsal történő adózás feltételeinek? Kérdés továbbá, hogy ezt a személygépkocsit a számviteli törvény szerint az "egyéb" járművek között (14-es számlacsoport) vehetjük-e csak nyilvántartásba, s nem lehet műszaki gép, berendezés?
Részlet a válaszból: […]összegű (de minimis) támogatásnak, mivel azt nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez, halászathoz, akvakultúrához használja az adózó, nem kapcsolódik exporthoz, nem az a célja, hogy az import helyett hazai áruhasználatot ösztönözzön, az ágazat (a kereskedelem) nincs kizárva a csekély összegű támogatásból. Ezek mellett két feltételnek kell még teljesülni. Az egyik, hogy a vállalkozás ne minősüljön nehéz helyzetben lévőnek [amelynek ismérveit, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. Cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 8. számú melléklete tartalmazza]. A másik, hogy a támogatás - más csekély összegű támogatásokkal együtt - "férjen bele, három egymást követő adóévben a 200 ezer euróba". (Ha a vállalkozás közúti szállítási tevékenységet - másnak szállítási szolgáltatást - is végez, bármely kis mértékben, akkor a keret három adóévre 100 ezer euró). Más feltételt a csekély összegű támogatásokról szóló közösségi jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet) nem támaszt a beruházással szemben, így személygépkocsi-beruházásra is felhasználható a 6% adómegtakarítás okán lekötött tartalék. A másik kérdésében egy 2001-ben kiadott iránymutatás (2001/98. Adózási kérdés) alapján lehet dönteni. E szerint: - A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 26. § (4) bekezdése értelmében a műszaki berendezések, gépek, járművek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. március 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4027
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: 10 százalékos adókulcs alkalmazása

Kérdés: A társaságiadó-törvény 19. §-a (5) bekezdésének c) pontja szerint a 10%-os adómérték alkalmazása esetén a 6% adónak megfelelő, lekötött tartalékba helyezett összeg "a pénzügyi intézménnyel kötött hitelszerződés alapján (ideértve a pénzügyi lízinget is) fennálló kötelezettség csökkentésére oldható fel". Ez elég tág meghatározás. Pl. a cég 10 millió nyereségre 6% = 600 000 Ft lekötött tartalékot képez 2008. december 31-én. Ha 2008. december 20-án felvesz 600 000 Ft forgóeszközhitelt egy hónapos futamidőre, akkor 2009. január 20-án visszafizeti a hitelt, és jogszerűen oldja fel a lekötött tartalékot? Rulírozó hitel esetén hogyan lehetne megfelelni ennek a követelménynek? Ha az egyik, éves futamidejű hitele lejár és visszafizeti, akkor jogosan feloldhatja a lekötött tartalékot, és ezután felvehet egy másik hitelt? Az elsőnek említett hitelfelvétel-visszafizetés konstrukció megfelel a törvénynek?
Részlet a válaszból: […]adózó milyen támogatásnak tekinti a közösségi előírások szerint: - A de minimis támogatásnak tekintett kedvezmény felhasználható beruházásra (meghatározott kivételekkel), pénzügyi intézménnyel szemben fennálló hiteltörlesztésre, és meghatározott - 2007. december 31-étől alkalmazott - munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos személyi jellegű kifizetésre. - Az 1857/2006/EK rendelet, valamint a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági rendelet alapján támogatásnak tekintett kedvezmény azonban kizárólag beruházásra (meghatározott kivételekkel) és beruházási célra felvett hiteltörlesztésre használható fel. A lekötött tartalék akkor oldható fel adó- és késedelmi pótlék fizetése nélkül, ha a felhasználás a választott támogatásnak megfelelő, és megtörténik a negyedik adóév utolsó napjáig, illetve a jogutód nélküli megszűnésig (ha ez korábbi időpont). A kérdésben bemutatott példát folytatva, ha az adózó a 2008. üzleti évről szóló beszámolójában kimutat 600 ezer forint lekötött tartalékot a 10 százalékos adókulcs alkalmazása miatt, és felvesz 2008. december 31-én (vagy például 2009. január 5-én) 600 ezer forint hitelt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. január 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3959
Kapcsolódó tárgyszavak: