Csoportos adóalanyiság esetén a le nem vonható áfa

Kérdés: Adott egy áfacsoport, ahol van olyan csoporttag, aki olyan tevékenységet is végez, amely áfa alóli mentességet is élvez. Így a beszerzéseinél tekintettel kell lenni arra is, hogy a beszerzett eszközt áfaköteles vagy áfamentes tevékenységhez használja fel. A tételes elkülönítés nem valósítható meg, pontos arányt sem tud meghatározni, így arányosításba vonja azokat a beszerzéseket, ahol nem állapítható meg egyértelműen a kapcsolódó felhasználás. Ezért az Áfa-tv. szabályai alapján számított arányszámmal vezeti át az időszak végén a levonható áfát. Kérdésünk, hogy csoportos áfaalanyiság esetén is így működik? Minden tagnak úgy kell eljárnia, hogy arányosításba veszi az adott beszerzés áfaösszegét? A képviselő pedig az áfabevallás összeállításakor a csoport minden áfás és mentes értékesítése figyelembevételével állapítja meg az arányt. Az arány megállapítása után az egyes tagokra jutó arányos áfa feladását kell lekönyvelni?
Részlet a válaszából: […] A probléma érzékeltetésére hosszabban idéztük a kérdező fejtegetését a le nem vonható áfa csoportos áfaalanyiságú tagjánál. Helyes vagy nem helyes módjára közvetlenül és egyértelműen, röviden nem tudunk válaszolni.A válaszhoz az Áfa-tv. 8. §-a vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 21.

Negatív bejövő számla áfája

Kérdés: Az Áfa-tv. 132. §-ának (2) bekezdése alapján a negatív előjelű helyesbítő bejövő számla áfatartalmát fizetendő adót növelő tételként kell figyelembe venni. Ezért nyitottam egy 4674. főkönyvi számlát ezen tételeknek. Így az áfabevalláskor a 467. összesítő számla az összes fizetendő áfát mutatja, a 466. számla az összes levonható áfát. A könyvelőprogram összeállítói szerint nincs ilyen előírás. Mi a helyes könyvelés?
Részlet a válaszából: […] A számviteli törvény a beszámoló elkészítéséhez szükséges alapinformációkat biztosító egységes számlakeret használatára tartalmaz kötelező előírást. Ezen belül a gazdálkodónak kell a számlarendjében rögzítenie azt, hogy eszközeinek és forrásainak, a gazdasági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 13.

A 468-as számla egyenlegének rendezése

Kérdés: Áfaarányosítás eredményeként a 468. főkönyvi számlán megmaradt – vissza nem igényelhetett áfa összege – egyenleg, ami Tartozik jellegű, elszámolható-e rendkívüli ráfordításként, vagy mi a helyes eljárás?
Részlet a válaszából: […] A választ azzal kell kezdeni, hogy a kérdésben leírtak miatta 468. főkönyvi számlának nem lehet sem Tartozik, sem Követel egyenlege. Azelőzetesen felszámított áfa arányosítás miatt megosztásra kerülő összege a 466.számla elkülönített alszámláján (legyen ez 4661) van...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 16.