Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott adóalap-korrekció tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Beruházási adóalap-kedvezmény, fejlesztési tartalék

Kérdés: Egy cég 2006-ban és 2007-ben is nyereséges volt, és társaságiadó-fizetési kötelezettsége keletkezett. 2006-ban fejlesztési tartalékot képezett, melynek felhasználásához négy év áll rendelkezésére. 2007-ben adóalap-csökkentő tételként beállított beruházási adóalap-kedvezményt, a tárgyévben (2007) beszerzett új műszaki gépek, berendezések alapján. Kérdés, hogy fejlesztési tartalékot fel lehet-e használni ugyanazon tárgyi eszközre (2007-ben beszerzett eszközre), mint amire beruházási kedvezményt is igénybe vett az adózó? Ha igen, akkor hol van erre vonatkozó törvényi hivatkozás?
Részlet a válaszból: […]szerint támogatásnak minősül. A beruházás fejlesztési tartalék terhére elszámolt összege pedig tartalma szerint gyorsított értékcsökkenési leírás, amelyet a fejlesztési tartalék feloldásának megfelelő összegben elszámolt értékcsökkenésnek kell tekinteni. A Tao-tv. alapelve szerint [1. § (3) bekezdés], ha a törvény ugyanazon a ténybeli alapon többféle jogcímen írja elő költség, ráfordítás figyelembevételét, az adózás előtti eredmény csökkentését (növelését), adómentesség, adókedvezmény igénybevételét, azzal egy esetben lehet (kell) élni, kivéve ha a törvény valamely rendelkezése kifejezetten utal a többszöri alkalmazásra. Tekintettel arra, hogy a beruházási adóalap-kedvezményt a Tao-tv. támogatásként fogalmazza meg, továbbá hogy a 7. § (15) bekezdésében felsorolja, hogy a fejlesztési tartalék mely beruházásokra (a nem pénzbeli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3897

2. találat: Követelések értékvesztése miatti adóalap-korrekció

Kérdés: 2006-ban a vevőkövetelésre értékvesztést számoltam el, növeltem a társaságiadó-alapot. A követelés 2007-ben behajthatatlan lesz, akkor társaságiadó-alapot csökkentő tényező lesz?
Részlet a válaszból: […]között, ha teljesül az Szt. 3. §-a (4) bekezdésének 10. pontjában előírt követelmények valamelyike, és a behajthatatlanság ténye és mértéke hitelt érdemlő módon dokumentált. A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének n) pontja alapján az adózás előtti eredményt csökkenti a követelés bekerülési értékéből a számviteli törvény alapján behajthatatlanná vált rész, de legfeljebb a nyilvántartott értékvesztés. Ebből az előírásból az következik, hogy nem a behajthatatlan követelésként leírt összeg csökkenti az adózás előtti eredményt, hanem csak az ehhez kapcsolódóan korábban elszámolt értékvesztés összege (amellyel a társaság az adózás előtti eredményt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. január 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3488
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Adóalap-korrekció állományból történő kivezetéskor

Kérdés: Területrendezés miatt a társaságnak a fémszerkezetű építményét le kellett bontania, amelynek a nettó értéke 2,5 millió forint volt. A terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ha kivezetjük az eszközök közül - helyesen értelmezzük-e a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének d) pontját, hogy a 2,5 millió forint terven felüli értékcsökkenés adóalapot csökkentő tényező lesz a haszonanyaggal csökkentett összegben?
Részlet a válaszból: […]- haszonanyagértéken, illetve hulladékértéken készletre kell venni (T 21-22 - K 123). (A készletrevételi érték nem lehet több, mint a nettó érték!) A készletrevétel utáni nettó értéket kell terven felüli értékcsökkenésként elszámolni (T 86 - K 128), amelynek összegével a Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint az adózás előtti eredményt növelni kell. (Az állományból történő kivezetés a készletrevétel és a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után: T 128, 129 - K 123.) A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján az adózás előtti eredmény az állományból kivezetett tárgyi eszköznek a számított nyilvántartási értékével csökkenthető, pontosabban a készletre vett hulladék anyag, haszonanyag értékével csökkentve számított[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3198
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Behajthatatlan követelések miatti adóalap-korrekció

Kérdés: A behajthatatlan követelések miatt az adózás előtti eredményt növelő-csökkentő tételek elszámolása 2005. 01. 01-jével megváltozott. Hogyan kell értelmezni a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének n) pontját, illetve 8. §-a (1) bekezdésének d) pontját? Hogyan járunk el helyesen az adóalap módosítása során?
Részlet a válaszból: […]elszámolt ráfordítás. Ilyen ráfordítás az a behajthatatlan követelés miatt elszámolt egyéb ráfordítás, amely követelés azért került leírásra, mert azt bíróság előtt érvényesíteni nem lehetett, mert az a hatályos jogszabályok alapján elévült. (Ilyennek kell tekinteni ezen leírt követelések korábban elszámolt értékvesztésének összegét is!) A vállalkozási, a bevételszerző tevékenységgel összefüggésben nem lévő (nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült) költségek, ráfordítások összegével a Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján az adózás előtti eredményt növelni kell. A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének módosult n) pontja szerint az adózás előtti eredményt a követelés bekerülési értékéből a számviteli előírások alapján behajthatatlanná vált rész csökkenti, de legfeljebb a nyilvántartott értékvesztés összegében. (Nyilvánvaló, a számviteli előírások szerint is kötelező, hogy a követelésekkel kapcsolatosan, korábban elszámolt értékvesztést tételesen, követelésként elkülönítetten ki kell mutatni!) A Tao-tv. itt nem tesz különbséget, hogy a követelés miért vált behajthatatlanná. Természetesen, ha a követelés azért vált behajthatatlanná, mert azt bíróság előtt érvényesíteni nem lehetett, vagy mert az elévült, akkor a korábban (az előző évben) elszámolt értékvesztésnek adóalapot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2599
Kapcsolódó tárgyszavak: ,