Keresés eredménye

4 találat a megadott adóalap-korrekció tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Beruházási adóalap-kedvezmény, fejlesztési tartalék
Kérdés: Egy cég 2006-ban és 2007-ben is nyereséges volt, és társaságiadó-fizetési kötelezettsége keletkezett. 2006-ban fejlesztési tartalékot képezett, melynek felhasználásához négy év áll rendelkezésére. 2007-ben adóalap-csökkentő tételként beállított beruházási adóalap-kedvezményt, a tárgyévben (2007) beszerzett új műszaki gépek, berendezések alapján. Kérdés, hogy fejlesztési tartalékot fel lehet-e használni ugyanazon tárgyi eszközre (2007-ben beszerzett eszközre), mint amire beruházási kedvezményt is igénybe vett az adózó? Ha igen, akkor hol van erre vonatkozó törvényi hivatkozás?
Részlet a válaszból: […]értékcsökkenési leírás, amelyet a fejlesztési tartalék feloldásának megfelelő összegben elszámolt értékcsökkenésnek kell tekinteni. A Tao-tv. alapelve szerint [1. § (3) bekezdés], ha a törvény ugyanazon a ténybeli alapon többféle jogcímen írja elő költség, ráfordítás figyelembevételét, az adózás előtti eredmény csökkentését (növelését), adómentesség, adókedvezmény igénybevételét, azzal egy esetben lehet (kell) élni, kivéve ha a törvény valamely rendelkezése kifejezetten utal a többszöri alkalmazásra. Tekintettel arra, hogy a beruházási adóalap-kedvezményt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3897
2. találat: Követelések értékvesztése miatti adóalap-korrekció
Kérdés: 2006-ban a vevőkövetelésre értékvesztést számoltam el, növeltem a társaságiadó-alapot. A követelés 2007-ben behajthatatlan lesz, akkor társaságiadó-alapot csökkentő tényező lesz?
Részlet a válaszból: […]a behajthatatlanság ténye és mértéke hitelt érdemlő módon dokumentált. A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének n) pontja alapján az adózás előtti eredményt csökkenti a követelés bekerülési értékéből a számviteli törvény alapján behajthatatlanná vált rész, de legfeljebb a nyilvántartott értékvesztés. Ebből az előírásból az következik, hogy nem a behajthatatlan követelésként leírt összeg csökkenti az adózás előtti eredményt, hanem csak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. január 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3488
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: Adóalap-korrekció állományból történő kivezetéskor
Kérdés: Területrendezés miatt a társaságnak a fémszerkezetű építményét le kellett bontania, amelynek a nettó értéke 2,5 millió forint volt. A terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ha kivezetjük az eszközök közül - helyesen értelmezzük-e a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének d) pontját, hogy a 2,5 millió forint terven felüli értékcsökkenés adóalapot csökkentő tényező lesz a haszonanyaggal csökkentett összegben?
Részlet a válaszból: […]érték!) A készletrevétel utáni nettó értéket kell terven felüli értékcsökkenésként elszámolni (T 86 - K 128), amelynek összegével a Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint az adózás előtti eredményt növelni kell. (Az állományból történő kivezetés a készletrevétel és a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után: T 128, 129 - K 123.) A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján az adózás előtti eredmény az állományból kivezetett tárgyi eszköznek a számított nyilvántartási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3198
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4. találat: Behajthatatlan követelések miatti adóalap-korrekció
Kérdés: A behajthatatlan követelések miatt az adózás előtti eredményt növelő-csökkentő tételek elszámolása 2005. 01. 01-jével megváltozott. Hogyan kell értelmezni a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének n) pontját, illetve 8. §-a (1) bekezdésének d) pontját? Hogyan járunk el helyesen az adóalap módosítása során?
Részlet a válaszból: […]alapján elévült. (Ilyennek kell tekinteni ezen leírt követelések korábban elszámolt értékvesztésének összegét is!) A vállalkozási, a bevételszerző tevékenységgel összefüggésben nem lévő (nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült) költségek, ráfordítások összegével a Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján az adózás előtti eredményt növelni kell. A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének módosult n) pontja szerint az adózás előtti eredményt a követelés bekerülési értékéből a számviteli előírások alapján behajthatatlanná vált rész csökkenti, de legfeljebb a nyilvántartott értékvesztés összegében. (Nyilvánvaló, a számviteli előírások szerint is kötelező, hogy a követelésekkel kapcsolatosan, korábban elszámolt értékvesztést tételesen,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2599