Beruházási adóalap-kedvezmény, fejlesztési tartalék

Kérdés: Egy cég 2006-ban és 2007-ben is nyereséges volt, és társaságiadó-fizetési kötelezettsége keletkezett. 2006-ban fejlesztési tartalékot képezett, melynek felhasználásához négy év áll rendelkezésére. 2007-ben adóalap-csökkentő tételként beállított beruházási adóalap-kedvezményt, a tárgyévben (2007) beszerzett új műszaki gépek, berendezések alapján. Kérdés, hogy fejlesztési tartalékot fel lehet-e használni ugyanazon tárgyi eszközre (2007-ben beszerzett eszközre), mint amire beruházási kedvezményt is igénybe vett az adózó? Ha igen, akkor hol van erre vonatkozó törvényi hivatkozás?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja alapján adózáselőtti eredménycsökkentésként érvényesíthető beruházási érték révén elértadómegtakarítás és a beruházás fejlesztési tartalék terhére történő elszámolásaegyütt, ugyanazon tárgyi eszközre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 20.

Követelések értékvesztése miatti adóalap-korrekció

Kérdés: 2006-ban a vevőkövetelésre értékvesztést számoltam el, növeltem a társaságiadó-alapot. A követelés 2007-ben behajthatatlan lesz, akkor társaságiadó-alapot csökkentő tényező lesz?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdésének gy) pontja alapján azadózás előtti eredményt növeli az adóévben követelésre (ideértve avevőkövetelést is) elszámolt értékvesztés összege.A követelést akkor lehet behajthatatlan követelésként (azelszámolt értékvesztéssel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 24.
Kapcsolódó címkék:  

Adóalap-korrekció állományból történő kivezetéskor

Kérdés: Területrendezés miatt a társaságnak a fémszerkezetű építményét le kellett bontania, amelynek a nettó értéke 2,5 millió forint volt. A terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ha kivezetjük az eszközök közül - helyesen értelmezzük-e a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének d) pontját, hogy a 2,5 millió forint terven felüli értékcsökkenés adóalapot csökkentő tényező lesz a haszonanyaggal csökkentett összegben?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy igen, de a kérdésben leírtakat pontosítanikell!Ha a fémszerkezetű építményt lebontják, akkor azt a tárgyieszközök közül már a bontást megelőzően ki kell vezetni (a kivezetés nemlehetőség!). Az állományból történő kivezetéskor a visszanyerhető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 28.
Kapcsolódó címkék:    

Behajthatatlan követelések miatti adóalap-korrekció

Kérdés: A behajthatatlan követelések miatt az adózás előtti eredményt növelő-csökkentő tételek elszámolása 2005. 01. 01-jével megváltozott. Hogyan kell értelmezni a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének n) pontját, illetve 8. §-a (1) bekezdésének d) pontját? Hogyan járunk el helyesen az adóalap módosítása során?
Részlet a válaszából: […] A választ azzal kell kezdeni, hogy a számviteli előírásoknem változtak, az Szt. 3. §-a (4) bekezdésének 10. pontja alapjánbehajthatatlannak minősülő követelést le kell írni, az egyéb ráfordításokközött el kell számolni. A társasági adó alapját 2005. 01. 01. előtt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 27.