Adóév értelmezése (eva)

Kérdés: Mettől meddig tart egy adóév?
Részlet a válaszából: […]

Az Eva-tv. naptári évet kezel. A naptári év megegyezik az adóévvel, amely január 1-jétől december 31-éig tart. Ha az adóalanyiság év közben megszűnik, akkor a megszűnés időpontjáig tart az adóév, amely általában a változás bekövetkezésének napját megelőző nap.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. március 6.

Áfamentes, áfaköteles tevékenység, bevallások gyakorisága

Kérdés: Kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet végző kft. meglévő tárgyi eszközeit értékesíti. Hogyan kell az általános forgalmi adót elszámolnia? Ugyanezen cég a jövőben áfaköteles szolgáltatást közvetít egy tárgyi adómentes tevékenységet folytató társaságnak. Az áfa szempontjából hogyan kell eljárnia, be kell-e jelentkeznie, milyen bevalló lesz a cég (havi, negyedéves, éves)?
Részlet a válaszából: […] ...adóalany megszűnik az lenni, ha tárgyi eszközeit értékesíti. (Ez utóbbi ugyanis nem tárgyi adómentes tevékenység.) Ezért a kft. az adóév elején az általános szabályok szerint a tárgyi eszközök értékesítésére választhat alanyi adómentességet (áfatörvény 49...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. március 8.

Áttérés a naptári évtől eltérő üzleti évre

Kérdés: Az üzleti év 2000. január 1-jétől eltérhet a naptári évtől. Be kell-e jelenteni valahová a megváltozott üzleti évet, vagy csak elkészíti a vállalkozó éves beszámolóját például 2001. november 30-i fordulónappal, és azt követően benyújtja azt a számviteli törvényben előírt helyekre? Az áttéréskor milyen hosszú lesz és meddig tart az üzleti év? 2001. január 1-jétől 2001. november 30-ig, vagy 2001. január 1-jétől 2002. november 30-ig?
Részlet a válaszából: […] Az új Szt. 153. §-ának (1) bekezdése szerint a cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó az éves beszámolót az adott üzleti év mérlegfordulónapjától számított 150 napon belül köteles a cégbíróságnál letétbe helyezni, a 154. § (1) bekezdése szerint pedig a letétbe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. január 4.

Az üzleti évre áttérés bejelentésének elmulasztása

Kérdés: Mit tehet az a vállalkozás, amelyik 2001-től a naptári évtől eltérő üzleti évre kíván áttérni, de elmulasztotta ennek bejelentését?
Részlet a válaszából: […] Haladéktalanul pótolja mulasztását (de számítson arra, hogy az adóhatóság mulasztási bírságot vet ki), vagy halassza az áttérést 2002-re, és 2001. augusztus 15-ig jelentse be a választott mérlegfordulónapot az adóhatóságnak. Az Art. ugyanis 2001-től bejelentési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. január 4.

Adóév az áfában

Kérdés: Hogyan érinti a naptári évtől eltérő üzleti év az áfabevallási rendet?
Részlet a válaszából: […] ...a naptári évtől eltérő meghatározása az áfabevallási rendet semmilyen formában sem befolyásolja. Az áfaelszámolás szempontjából az adóév a tárgyév január elsejétől a tárgyév december 31-éig tart. Így valahányszor az áfabevalláshoz valamely értékhatárt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. január 4.