Adófolyószámlák rendezése

Kérdés: Hogyan kell a számvitelben elszámolni az előző könyvelő által rendezetlenül hagyott APEH-folyószámlán megjelenő valós túlfizetések és tartozások összegeit? Jelenleg nem egyeznek az egyes adónemeken nyilvántartott egyenlegek a könyvelésben szereplőkkel. A rendezést az eredményszámlákkal szemben kell elvégezni? Ha van ráfordításként elszámolandó tétel, akkor az a társasági adó alapja megállapításakor növelő tétel lesz?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az adófolyószámlák adónemenkénti egyenlegei nemegyeznek meg a társaság könyveiben szereplő összegekkel, akkor először azeltérés okát kell megállapítani. Előfordulhat, hogy valamely bevallást nemkönyveltek vagy éppen kétszer könyvelték azt, de az is lehet, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 14.
Kapcsolódó címke: