Egyesület támogatása szponzori szerződéssel

Kérdés: A Tao-törvény által biztosított jogunkkal élve társasági adónk egy részével egyesületet támogatunk. Alapesetben a cég és az egyesület között három szerződés jön létre: együttműködési megállapodás, együttes kérelem és kiegészítő támogatási szerződés. A felajánlott társasági adót a felajánló átutalja a NAV-nak, amely az ellenőrzést követően az alábbi bontásban utalja a befolyt összeget:
86,5% – Egyesület részére támogatás formájában;
1% – Hatósági díjak (EMMI és szakszövetség);
12,5% – Egyesület részére kiegészítő sporttámogatásként.
A felajánlott teljes összeget a felajánló levonhatja az adójából (támogatás, hatósági díj, kiegészítő támogatás). A86,5%-ra vonatkozóan adójóváírást eszközöl a NAV attól függően, hogy mikor történt a felajánlás (7,5, illetve 2,5%). Abban az esetben, ha a támogató nem normál támogatási szerződést köt a kiegészítő sporttámogatásra vonatkozóan, hanem szponzori kiegészítő sporttámogatási szerződést, akkor ez hogy jelentkezik a könyvelésben? A kiegészítő támogatási szerződés (szponzori) díjáról ilyenkor számlát kell kiállítania az egyesületnek. Ez költségként leírható a támogatónál? Ha van áfatartalma, az visszaigényelhető? Társasági adózás szempontjából ez ugyanúgy 100%-ban levonható az adóból?
Részlet a válaszából: […] A látványcsapatsport adófelajánlással történő támogatása esetén a felajánlott összeget az adóelőleg, adó részeként kell teljesíteni, azt nem külön kell utalni, így nem is vonható le a fizetendő adóelőlegből, adóból. A támogatás a rendelkező nyilatkozat beadásával...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 26.

Külföldi kiküldetés

Kérdés: Kapcsolódva a 3767. számú kérdéshez, kérdezem: A külföldi kiküldetés 15 eurós napidíjának 30%-át adóként kell befizetni? Vagy ha teljes mértékben kifizetjük a 15 eurót, akkor a 30%-a után járulékot kell fizetnie a bt.-nek, mert a napidíj 30%-a jövedelemnek minősül? Pontosan csak 10,5 eurót lehet kifizetni? (Milyen jogszabály írja elő?) "A megszerzés napját megelőző hónap 15. napján érvényes devizaárfolyam" – írják. Melyik jogszabály rendelkezik erről?
Részlet a válaszából: […] ...külföldimunkavégzést folytat, akkor a külszolgálat címén kapott összeg bérjövedelemnekszámít, ami azt jelenti, hogy a bér utáni adójóváírásnál ezt az összeget isfigyelembe lehet venni. A munkáltatónak a kifizetéskor az adóelőleget akifizetett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 6.

Egyéni vállalkozó és az adójóváírás

Kérdés: Az egyéni vállalkozó eddig járulékfizetése után kedvezményt vehetett igénybe éves bevallásánál, személyi jövedelemadójánál. Ebben az évben ez a kedvezmény megszűnt. Zavaró az, hogy az adójóváírás a Szja-tv. 33. §-ának (1) bekezdése szerint a megszerzett bér 18%-a, az (5) bekezdése az értékhatár megállapításánál az egyéni vállalkozói kivétet és vállalkozói osztalékalapot veteti figyelembe. Vagyis járna az egyéni vállalkozónak is adójóváírás? Az Adókódex sem erre, sem a 34. § (adóterhet nem viselő járandóságok adójának levonása) értelmezésére nem ad magyarázatot.
Részlet a válaszából: […] ...2004. évben sem változott az a szabály, hogy amagánszemély munkaviszonyából származó bérjövedelme után érvényesíthető azadójóváírás, feltéve hogy a magánszemély adóbevallásában bevallott vagy azadóbevallást helyettesítő elszámolásban elszámolt éves...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 3.

Magánszemély javára kötött biztosítás

Kérdés: A cég életbiztosítást kötött a dolgozó javára. A biztosítási díj évente egyszer esedékes. A lejáratkor a dolgozó, halála esetén a megjelölt hozzátartozó a biztosítási szolgáltatás jogosultja. A szerződő fél a cég. Mi a teendő számviteli és adózási szempontból?
Részlet a válaszából: […] ...[Szt. 3. §-a (7) bekezdésének 3. pontja.] A díj a munkavállalónál bérnek nem minősülő (tehát pl. nem vehető ennek alapján igénybe adójóváírás) munkaviszonyból származó jövedelem, amelynek alapján adóelőleget a munkaviszonyból származó jövedelemre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. szeptember 2.

Kiegészítő adójóváírás

Kérdés: Hogyan érvényesíthető a kiegészítő adójóváírás?
Részlet a válaszából: […] ...53 ezer forintos minimálbér adómentesítése érdekében 2004-től új, kiegészítő adójóváírás bevezetésére került sor. A kiegészítő adójóváírás évi 600 és 756 ezer forintos jövedelem között vehető igénybe. Ha a magánszemély éves jövedelme nem haladja meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. január 8.

Adójóváírás az adóelőlegnél

Kérdés: Változott-e az adójóváírás és az adóelőleg kapcsolata? Meddig érvényesíthető adóelőlegnél az adójóváírás?
Részlet a válaszából: […] ...adóelőleg megállapításához kapcsolódó lényeges változás 2004-től, hogy a munkáltató a bérjövedelem esetén az adójóváírást csak abban az esetben érvényesítheti az adóelőleg megállapítása során, ha arról a munkavállaló nyilatkozik, szemben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. január 8.

Adójóváírás egyéni vállalkozónál

Kérdés: Táppénz esetében érvényesíthető-e a 9000 Ft adójóváírás egyéni vállalkozónál és a társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja esetében, ha nem bérrel, hanem tagi kivéttel kap jövedelmet?
Részlet a válaszából: […] ...adójóváírás a bérnek minősülő jövedelem után jár. Az Szja-tv.-nek a bérre vonatkozó fogalmi meghatározása szerint az adóköteles társadalombiztosítási ellátás bérnek minősül. Ebből következően, ha az egyéni vállalkozónak vagy társas vállalkozás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. november 13.

Külföldi tanulmányút elszámolása

Kérdés: Milyen feltételei vannak a külföldi tanulmányút elszámolhatóságának, hogyan kell azt bizonylatolni?
Részlet a válaszából: […] ...kap jövedelmet (napidíjat), akkor a külszolgálat címén kapott összeg bérjövedelemnek számít, ami azt jelenti, hogy a bér utáni adójóváírásnál ezt az összeget is figyelembe lehet venni. A munkáltatónak a kifizetéskor az adóelőleget a kifizetett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. szeptember 4.

Adójóváírás az evaalanynál (eva)

Kérdés: A magánszemély éves bevallott jövedelmének megállapításánál az eva hatálya alá tartozó vállalkozásból származó jövedelmet figyelembe kell-e venni az adójóváírásnál?
Részlet a válaszából: […] ...számított adót a magánszemély munkaviszonyból származó bérjövedelme után érvényesíthető adójóváírás csökkenti, feltéve hogy a magánszemély adóbevallásában bevallott vagy az adóbevallást helyettesítő elszámolásban elszámolt éves összes jövedelme az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. július 24.

Hivatalos külföldi utazás költségeinek elszámolása

Kérdés: Ügyvezető igazgató külföldön partnercéghez megy. Nem vesz fel kiküldetési előleget, hanem az ott-tartózkodás alatt keletkezett számlákat hozza haza. Ilyen a tankolás, esetleges autójavítás, illetve üzleti vendéglátásról szóló számlák. Hogyan lehet ezeket a számlákat elszámolni? Külföldön tankolásról nem adnak nevére szóló számlát. El lehet-e ezt a valutapénztár terhére számolni? Lehet-e költségként érvényesíteni? A külföldi tartózkodás alatt az étkezési számlák elszámolhatók-e? Természetbeni juttatásnak minősülnek-e?
Részlet a válaszából: […] ...10 USA-dollárnak megfelelő forintösszeg. A külszolgálat címén kapott összeg bérjövedelemnek számít, ami azt jelenti, hogy a bér utáni adójóváírásnál ezt az összeget is figyelembe lehet venni. A munkáltatónak a kifizetéskor az adóelőleget a kifizetett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. május 15.
1
2