Keresés eredménye

15 találat a megadott adókedvezmény tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Igénybe vett adókedvezmény visszafizetése
Kérdés: A cég élt a Tao-tv. 22/A. §-a szerinti adókedvezménnyel 2013-ban, 2014-ben és 2015-ben. A hitelszerződést a 2013-ban beszerzett, és még abban az évben üzembe helyezett tárgyi eszközök finanszírozására kötötték. A "kamatkedvezménnyel" érintett eszközök közül 2016-ban többet eladtak. A Tao-tv. 22/A. §-a (5) bekezdésének b) pontja alapján "az adózónak az igénybe vett adókedvezményt késedelmi pótlékkal növelten vissza kell fizetnie, ha a tárgyi eszközt üzembe helyezése adóévében vagy az azt követő három adóévben elidegeníti". Hogyan kell könyvelni a visszafizetési kötelezettséget? Hogyan szerepeljen a beszámolóban? December 31-ére könyvelem a társasági adót (T 891 - K 461), a késedelmi pótlékot (T 8632 - K 463-11). Ezzel az időponttal könyvelem a társasági adóval megegyező összegben az eredménytartalék módosítását, mint az előző évekhez kapcsolódó tételt (T 493 - K 891 és T 413 - K 493). A késedelmi pótlék 2016. évben növeli a társaságiadó-alapot. Az előző évekhez kapcsolódó társasági adó miatt a beszámolót háromoszlopos formában készítem el. Kérem a leírtak megerősítését!
Részlet a válaszból: […]előírások nem vagy nem megfelelő alkalmazásából, helytelen értelmezéséből, vagy nem megengedett, tiltott cselekmény elkövetéséből származnak.A cég a kamatkedvezményt - a kérdés szerint - a 2016. évet megelőzően a Tao-tv. előírásai alapján vette igénybe. A 2016. évi jogsértéshez, tárgyieszköz-értékesítéshez kapcsolódik a visszafizetési kötelezettség, függetlenül attól, hogy annak nagyságát a 2016. évet megelőző évek fizetendő adóját csökkentő összegek (az adókedvezmények) nagysága határozza meg.A Tao-tv. konkrétan nem ad arra választ, hogy a Tao-tv. 22/A. §-a (5) bekezdésének b) pontja alapján a visszafizetési kötelezettség mikor keletkezik? Vissza kell fizetni ..., ha elidegeníti, a visszafizetési kötelezettség az elidegenítés időpontjához kapcsolódik, és nem az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7205
Kapcsolódó tárgyszavak:
2. találat: Adókedvezmény mellett értékcsökkenés elszámolása
Kérdés: Klímaszereléssel foglalkozó egyéni vállalkozó 2007. évben igénybe vette a kisvállalkozói adókedvezményt egy új tehergépkocsi beszerzése miatt. Jól tudom, hogy a kedvezmény igénybevételétől függetlenül az eszköz után az értékcsökkenés ugyanúgy elszámolható és költségként figyelembe vehető, mintha nem vette volna igénybe a kedvezményt? Semmi tiltást nem olvastam erre vonatkozóan, csak az előző könyvelő nem számolta el költségként erre az eszközre az értékcsökkenést.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. február 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4483
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: Adókedvezmény szoftverfejlesztő bére alapján
Kérdés: Adott egy kft., amelynek fő tevékenysége banki szoftverek készítése. A készítés abból áll, hogy különböző szoftverlicenceket vásárolnak, és ezekből a megrendelő bank arculatának megfelelő internetes bankolást működtető szoftvereket készítenek. Magában a szoftverkészítés folyamatában nem keletkezik új termék. A megvásárolt licenceket kapcsolják egységes rendszerbe a megrendelő igényeinek megfelelően. Ezeket a termékeket nem veszik leltárba mint saját fejlesztést. A kft. alapkutatással, K+F tevékenységgel nem foglalkozik. A termékeket saját dolgozói készítik el, üzemelik be a bankok szervergépein. Jellemzően a banki szervereken futó programokat is a kft. dolgozói üzemeltetik, karbantartják. Ez a tevékenység alapot teremt-e ahhoz, hogy a kft. igénybe vegye a társaságiadó-törvény 22. §-ának (9) bekezdése szerinti szoftverfejlesztők bérköltsége 10%-ának megfelelő adókedvezményét?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4093
Kapcsolódó tárgyszavak:
4. találat: Beruházási hitel kamata utáni adókedvezmény
Kérdés: Egy társaság iroda- és raktárberuházásához hitelintézettől beruházási hitelt vett fel 2002-ben. A beruházást 2002-2003-ban megvalósította. A 2002. és 2003. évről készített társaságiadó-bevallásban érvényesítette a Tao-tv. 22/A §-a szerinti adókedvezményt a megfizetett kamat után. 2003 decemberében a hitelt a hitelintézettől forgóeszköz finanszírozására felvett devizahitelből visszafizette. 2004 márciusában a forgóeszköz-finanszírozásra felvett devizahitel megnevezését "devizahitel-beruházások finanszírozására" változtatta a hitelintézet és a társaság. Kérdés, hogy ez utóbbi hitel kamata alapján 2004-ben jogosult-e a társaság -a beruházási hitelt kiváltó hitelre tekintettel - adókedvezmény igénybevételére?
Részlet a válaszból: […]módosításáról rendelkező 2003. évi XCI. törvény (az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról) 209. §-ának (9) bekezdése szerint a 2003. december 31. napját követően kötött hitelszerződés alapján fizetett kamatra lehet alkalmazni. Ebből következően[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. március 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2084
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
5. találat: Adókedvezményi jövedelemkorlát
Kérdés: Az adókedvezményi jövedelemkorlát meghatározásánál, például a 6, illetve 6,5 M Ft összegbe az osztalékból származó jövedelem beleszámít-e?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2045
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6. találat: Lakáson lévő számítógép költségelszámolása
Kérdés: Orvosi tevékenységet végző bt. számítógépet vásárolt. A társaság székhelye a beltag lakása, külön telephellyel nem rendelkezik. Orvosi tevékenységét - szerződés alapján - szakorvosi intézményekben végzi. Elszámolható-e a számítógép értéke 100 százalékban költségként, tekintettel arra, hogy nem zárható ki a magáncélú használat? Megtalálható-e valamely törvényben, hogy ilyen esetben a bekerülési költség milyen aránya érvényesíthető értékcsökkenésként a bt.-nél?
Részlet a válaszból: […]§-ának f) pontja] magánszemély vagy az említett magánszemélyek közeli hozzátartozója részére juttatott természetbeni juttatás, és az ahhoz kapcsolódó, törvényen alapuló, az államháztartás valamely alrendszere számára történő kötelező befizetés miatt számol el költséget, ráfordítást. Az adott esetben erről van szó, hiszen a beltag személyesen közreműködik a vállalkozási tevékenységben, és a lakásában (amely a bt. székhelye) feltehetően közeli hozzátartozóival lakik, s ő, illetve e hozzátartozók lehetnek az esetleges magáncélú használók. Azt, hogy van-e, illetve milyen arányú a magáncélú használat, az adózó tudja megállapítani, a használati idő, a számítógépen tárolt adatok alapján. A természetbeni juttatás után - amelynek összegét az Szja-tv. 69. §-a alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1357
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
7. találat: Adókedvezmények együttes igénybevétele
Kérdés: A társaság 2001-ben a Tao-tv. 22. §-ának a) pontja alapján 6 százalék adókedvezményt érvényesített. Jogosult-e ugyanezen beruházás után a Tao-tv. 21. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerint adókedvezményt igénybe venni 2002-ben, az egyéb törvényi feltételek teljesülése esetén?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. április 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1227
Kapcsolódó tárgyszavak:
8. találat: Adókedvezmény önellenőrzésének tilalma
Kérdés: A társaság a jogszabály téves értelmezése miatt a 2000. évi társaságiadó-bevallásban nem érvényesítette a Tao-tv. 21. §-ának (3) bekezdése szerinti adókedvezményt. Helyesbítheti-e önellenőrzéssel a 2000. évi adóbevallást, és így érvényesítheti-e az adókedvezményt?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. április 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1226
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
9. találat: Mikro- és kis-, illetve kis- és középvállalkozások adókedvezménye
Kérdés: Középvállalkozásnak minősülő kft. élhet-e a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontjában, illetve a Tao-tv. 22/A. §-ában foglalt kedvezményekkel abban az esetben, ha a társaság tagjai kizárólag magánszemélyek, de a társaság rendelkezett egy ideig visszavásárolt saját üzletrésszel?
Részlet a válaszból: […]magánszemélyek (ideértve az MRP-t is) legyenek, illetve (a 2002. évi XLII. törvényben történt módosítással 2001-re visszamenőleg) nem kizáró feltétel, ha az adózó visszavásárolt saját részvénnyel, üzletrésszel rendelkezik. A Tao-tv. 22/A. §-a szerinti adókedvezményt a mikro-, kis- és középvállalkozás veheti igénybe, a beruházáshoz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. március 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1132
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
10. találat: Lízingelt tárgyi eszközhöz kapcsolódó adókedvezmények
Kérdés: A pénzügyi lízing útján beszerzett tárgyi eszközre az üzembe helyezés napjától érvényesíthető-e a beruházási kedvezmény, függetlenül a kifizetés módjától és a futamidőtől?
Részlet a válaszból: […]kedvezmény kétszeresével növelni kell az adóalapot. Ilyen eset, ha a tárgyi eszközt az adózó a kedvezmény érvényesítését követő negyedik adóév végéig nem helyezi üzembe [Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdésének u) pontja]. A pénzügyi lízing alapján elszámolt beruházás esetén e rendelkezés sajátos előírásokat is tartalmaz. E szerint az igénybe vett kedvezmény kétszeresével növelni kell az adóalapot, ha pénzügyi lízing keretében, részletfizetéssel, halasztott fizetéssel átvett eszközt a szerződés szerinti feltételek teljesülésének meghiúsulása miatt az adózó az adózás előtti eredmény csökkentésének adóévét követő negyedik adóév végéig visszaadja. b) A kis- és középvállalkozás a tárgyi eszköz beszerzésére a 2000. december 31-ét követően megkötött pénzügyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. február 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1116
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 15 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés