Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

17 találat a megadott adókedvezmény tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Hitelmoratórium esetén az adókedvezmény

Kérdés: A veszélyhelyzet miatt több cég élt a hitelmoratórium lehetőségével. A felfüggesztett hitelkamat több szakmai fórum állásfoglalása szerint a 2020-as üzleti évet terheli, így azt elő kell írni a 872 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások megnevezésű főkönyvi számlán. A Tao-tv. 22/A. § (2) bekezdése viszont "fizetett" kamatot nevesít. Akérdés tehát az, hogy erre az általunk lekönyvelt és meg nem fizetett kamatra is jár-e az adókedvezmény?
Részlet a válaszból: […]hitelre az adóévben fizetett kamattal egyezik meg. Tekintettel arra, hogy a felfüggesztés miatt nem volt kamatfizetés, így az adókedvezmény nem érvényesíthető. Az majd akkor
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8505
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Kisvállalkozások beruházási adóalap-kedvezménye

Kérdés: Egy kisvállalat tesztautót vásárolna (tehergépjármű), és társaságiadó-kedvezményt szeretne igénybe venni. Új eszköznek számít a tesztautó? Korábban használatba még nem vettnek minősül-e, hiszen a vállalkozó lenne az első tulajdonosa? Érvényesíthető kisvállalati adókedvezmény tesztautó vásárlásakor?
Részlet a válaszból: […]valamint az itt felsorolt, bérbe vett eszközökön végzett és aktivált beruházást, felújítást. A PM és az APEH közös tájékoztatása (98/2001 Adózási kérdés) szerint a jármű abban az esetben tekinthető a tevékenységi profilt meghatározó járműnek, ha a tevékenység tárgyául szolgál, vagy a tevékenység folytatásához szorosan kapcsolódik, és - mindkét esetben - a vállalkozás azt a tevékenységéhez rendszeresen (nem csak egy-egy esetben) használja, továbbá ha a végzett tevékenység a jármű használata nélkül a szokásos módon nem folytatható. A vevő által tesztautócélra vásárolt jármű - szerintünk - megfelel ezeknek a kritériumoknak. Ugyanakkor fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a levont összeg kétszeresével kell növelni az adóalapot a Tao-tv. 8. § (1) bekezdésének u) pontja szerint - többek között -, ha az adózó az adózás előtti eredmény csökkentésének adóévét követő negyedik adóév végéig elidegeníti (juttatásként átad, értékesít, apportál, térítés nélkül átad, valamint pénzügyi lízing keretében, részletfizetéssel, halasztott fizetéssel átvett eszközt a szerződés szerinti feltételek teljesülésének meghiúsulása miatt visszaad). Elképzelhető ugyanis, hogy a cég rövidebb ideig használja tesztautóként a vásárolt járművet, azaz négy adóéven belül értékesíti.Itt kell azonban megjegyezni, hogy a válaszban hivatkozott Adózási kérdés megjelenését követően, 2013. január 1-jétől változott az Szt.-nek a készletekre vonatkozó előírása.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7892

3. találat: Igénybe vett adókedvezmény visszafizetése

Kérdés: A cég élt a Tao-tv. 22/A. §-a szerinti adókedvezménnyel 2013-ban, 2014-ben és 2015-ben. A hitelszerződést a 2013-ban beszerzett, és még abban az évben üzembe helyezett tárgyi eszközök finanszírozására kötötték. A "kamatkedvezménnyel" érintett eszközök közül 2016-ban többet eladtak. A Tao-tv. 22/A. §-a (5) bekezdésének b) pontja alapján "az adózónak az igénybe vett adókedvezményt késedelmi pótlékkal növelten vissza kell fizetnie, ha a tárgyi eszközt üzembe helyezése adóévében vagy az azt követő három adóévben elidegeníti". Hogyan kell könyvelni a visszafizetési kötelezettséget? Hogyan szerepeljen a beszámolóban? December 31-ére könyvelem a társasági adót (T 891 - K 461), a késedelmi pótlékot (T 8632 - K 463-11). Ezzel az időponttal könyvelem a társasági adóval megegyező összegben az eredménytartalék módosítását, mint az előző évekhez kapcsolódó tételt (T 493 - K 891 és T 413 - K 493). A késedelmi pótlék 2016. évben növeli a társaságiadó-alapot. Az előző évekhez kapcsolódó társasági adó miatt a beszámolót háromoszlopos formában készítem el. Kérem a leírtak megerősítését!
Részlet a válaszból: […]kötelezettséget?Az Szt. 3. §-a (3) bekezdésének 2. pontja alapján azok a hibák, hibahatások sorolhatók ide, amelyek a beszámolóval lezárt üzleti évvel (évekkel) kapcsolatosak, a hatályos jogszabályi előírások nem vagy nem megfelelő alkalmazásából, helytelen értelmezéséből, vagy nem megengedett, tiltott cselekmény elkövetéséből származnak.A cég a kamatkedvezményt - a kérdés szerint - a 2016. évet megelőzően a Tao-tv. előírásai alapján vette igénybe. A 2016. évi jogsértéshez, tárgyieszköz-értékesítéshez kapcsolódik a visszafizetési kötelezettség, függetlenül attól, hogy annak nagyságát a 2016. évet megelőző évek fizetendő adóját csökkentő összegek (az adókedvezmények) nagysága határozza meg.A Tao-tv. konkrétan nem ad arra választ, hogy a Tao-tv. 22/A. §-a (5) bekezdésének b) pontja alapján a visszafizetési kötelezettség mikor keletkezik? Vissza kell fizetni ..., ha elidegeníti, a visszafizetési kötelezettség az elidegenítés időpontjához kapcsolódik, és nem az üzleti év utolsó napjához. Ez esetben viszont indokolt a visszafizetés időpontjában az egyéb ráfordítások között elszámolni, az adókedvezmény igénybevételétől számított késedelmi pótlékkal egyidejűleg, külön-külön[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7205
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Adókedvezmény mellett értékcsökkenés elszámolása

Kérdés: Klímaszereléssel foglalkozó egyéni vállalkozó 2007. évben igénybe vette a kisvállalkozói adókedvezményt egy új tehergépkocsi beszerzése miatt. Jól tudom, hogy a kedvezmény igénybevételétől függetlenül az eszköz után az értékcsökkenés ugyanúgy elszámolható és költségként figyelembe vehető, mintha nem vette volna igénybe a kedvezményt? Semmi tiltást nem olvastam erre vonatkozóan, csak az előző könyvelő nem számolta el költségként erre az eszközre az értékcsökkenést.
Részlet a válaszból: […]függetlenül az eszköz után az értékcsökkenés ugyanúgy elszámolható és költségként figyelembe vehető, mintha nem vette volna igénybe a kedvezményt. Fejlesztési tartalék
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. február 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4483
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Adókedvezmény szoftverfejlesztő bére alapján

Kérdés: Adott egy kft., amelynek fő tevékenysége banki szoftverek készítése. A készítés abból áll, hogy különböző szoftverlicenceket vásárolnak, és ezekből a megrendelő bank arculatának megfelelő internetes bankolást működtető szoftvereket készítenek. Magában a szoftverkészítés folyamatában nem keletkezik új termék. A megvásárolt licenceket kapcsolják egységes rendszerbe a megrendelő igényeinek megfelelően. Ezeket a termékeket nem veszik leltárba mint saját fejlesztést. A kft. alapkutatással, K+F tevékenységgel nem foglalkozik. A termékeket saját dolgozói készítik el, üzemelik be a bankok szervergépein. Jellemzően a banki szervereken futó programokat is a kft. dolgozói üzemeltetik, karbantartják. Ez a tevékenység alapot teremt-e ahhoz, hogy a kft. igénybe vegye a társaságiadó-törvény 22. §-ának (9) bekezdése szerinti szoftverfejlesztők bérköltsége 10%-ának megfelelő adókedvezményét?
Részlet a válaszból: […]szoftverfejlesztő alkalmazására tekintettel elszámolt bérköltség alapján vehető igénybe. A kérdésben foglaltak szerint K+F tevékenységet a kft. nem végez, így erre tekintettel adókedvezményre nem jogosult. Jogosult lehet azonban a szoftverfejlesztők részére elszámolt bér alapján
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4093
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Beruházási hitel kamata utáni adókedvezmény

Kérdés: Egy társaság iroda- és raktárberuházásához hitelintézettől beruházási hitelt vett fel 2002-ben. A beruházást 2002-2003-ban megvalósította. A 2002. és 2003. évről készített társaságiadó-bevallásban érvényesítette a Tao-tv. 22/A §-a szerinti adókedvezményt a megfizetett kamat után. 2003 decemberében a hitelt a hitelintézettől forgóeszköz finanszírozására felvett devizahitelből visszafizette. 2004 márciusában a forgóeszköz-finanszírozásra felvett devizahitel megnevezését "devizahitel-beruházások finanszírozására" változtatta a hitelintézet és a társaság. Kérdés, hogy ez utóbbi hitel kamata alapján 2004-ben jogosult-e a társaság -a beruházási hitelt kiváltó hitelre tekintettel - adókedvezmény igénybevételére?
Részlet a válaszból: […]kamata után is igénybe vehető. Ezt azonban a Tao-tv. ilyen irányú módosításáról rendelkező 2003. évi XCI. törvény (az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról) 209. §-ának (9) bekezdése szerint a 2003. december 31. napját követően kötött hitelszerződés alapján fizetett kamatra lehet alkalmazni. Ebből következően a kérdésben szerepelő esetben 2004-től az adókedvezmény nem érvényesíthető.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. március 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2084
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Adókedvezményi jövedelemkorlát

Kérdés: Az adókedvezményi jövedelemkorlát meghatározásánál, például a 6, illetve 6,5 M Ft összegbe az osztalékból származó jövedelem beleszámít-e?
Részlet a válaszból: […]adóbevallás alá eső, összevont adóalapba tartozó és különadózó jövedelem, így a bevallásra köteles osztalék is beletartozik az éves összes jövedelembe,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2045
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Lakáson lévő számítógép költségelszámolása

Kérdés: Orvosi tevékenységet végző bt. számítógépet vásárolt. A társaság székhelye a beltag lakása, külön telephellyel nem rendelkezik. Orvosi tevékenységét - szerződés alapján - szakorvosi intézményekben végzi. Elszámolható-e a számítógép értéke 100 százalékban költségként, tekintettel arra, hogy nem zárható ki a magáncélú használat? Megtalálható-e valamely törvényben, hogy ilyen esetben a bekerülési költség milyen aránya érvényesíthető értékcsökkenésként a bt.-nél?
Részlet a válaszból: […]vele munkaviszonyban álló magánszemély, illetve vezető tisztségviselője, tevékenységében személyesen közreműködő tagja, valamint az adózóval korábban munkaviszonyban álló, saját jogú nyugdíjas [Tbj-tv. 4. §-ának f) pontja] magánszemély vagy az említett magánszemélyek közeli hozzátartozója részére juttatott természetbeni juttatás, és az ahhoz kapcsolódó, törvényen alapuló, az államháztartás valamely alrendszere számára történő kötelező befizetés miatt számol el költséget, ráfordítást. Az adott esetben erről van szó, hiszen a beltag személyesen közreműködik a vállalkozási tevékenységben, és a lakásában (amely a bt. székhelye) feltehetően közeli hozzátartozóival lakik, s ő, illetve e hozzátartozók lehetnek az esetleges magáncélú használók. Azt, hogy van-e, illetve milyen arányú a magáncélú használat, az adózó tudja megállapítani, a használati idő, a számítógépen tárolt adatok alapján. A természetbeni juttatás után - amelynek összegét az Szja-tv. 69. §-a alapján kell meghatározni - a bt.-nek 44 százalék személyi jövedelemadót és 11 százalék egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie, amelyeket a juttatással azonosan, a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségként kell kezelni. A számítógép (és az esetleg ettől külön,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1357
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Adókedvezmények együttes igénybevétele

Kérdés: A társaság 2001-ben a Tao-tv. 22. §-ának a) pontja alapján 6 százalék adókedvezményt érvényesített. Jogosult-e ugyanezen beruházás után a Tao-tv. 21. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerint adókedvezményt igénybe venni 2002-ben, az egyéb törvényi feltételek teljesülése esetén?
Részlet a válaszból: […]bekezdése] nem zárja-e ki a két kedvezmény együttes érvényesítését. Az alapelv szerint, ha a Tao-tv. ugyanazon a ténybeli alapon, többféle jogcímen írja elő költség, ráfordítás figyelembevételét, az adózás előtti eredmény csökkentését (növelését), adómentesség, adókedvezmény igénybevételét, azzal egy esetben lehet (kell) élni, kivéve ha a törvény valamely rendelkezése kifejezetten utal a többszöri[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. április 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1227
Kapcsolódó tárgyszavak:

10. találat: Adókedvezmény önellenőrzésének tilalma

Kérdés: A társaság a jogszabály téves értelmezése miatt a 2000. évi társaságiadó-bevallásban nem érvényesítette a Tao-tv. 21. §-ának (3) bekezdése szerinti adókedvezményt. Helyesbítheti-e önellenőrzéssel a 2000. évi adóbevallást, és így érvényesítheti-e az adókedvezményt?
Részlet a válaszból: […]önellenőrzésre vonatkozó szabálya (42. §), 2003-tól a Tao-tv. 29/D §-ának (11) bekezdése
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. április 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1226
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 17 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést