Hitelmoratórium esetén az adókedvezmény

Kérdés: A veszélyhelyzet miatt több cég élt a hitelmoratórium lehetőségével. A felfüggesztett hitelkamat több szakmai fórum állásfoglalása szerint a 2020-as üzleti évet terheli, így azt elő kell írni a 872 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások megnevezésű főkönyvi számlán. A Tao-tv. 22/A. § (2) bekezdése viszont "fizetett" kamatot nevesít. Akérdés tehát az, hogy erre az általunk lekönyvelt és meg nem fizetett kamatra is jár-e az adókedvezmény?
Részlet a válaszából: […] ...Tao-tv. 22/A. § (2) bekezdése szerint az adókedvezmény a feltételeket teljesítő hitelre az adóévben fizetett kamattal egyezik meg. Tekintettel arra, hogy a felfüggesztés miatt nem volt kamatfizetés, így az adókedvezmény nem érvényesíthető. Az majd akkor vehető igénybe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 29.
Kapcsolódó címkék:  

Kisvállalkozások beruházási adóalap-kedvezménye

Kérdés: Egy kisvállalat tesztautót vásárolna (tehergépjármű), és társaságiadó-kedvezményt szeretne igénybe venni. Új eszköznek számít a tesztautó? Korábban használatba még nem vettnek minősül-e, hiszen a vállalkozó lenne az első tulajdonosa? Érvényesíthető kisvállalati adókedvezmény tesztautó vásárlásakor?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. előírása szerint [7. § (1) bekezdésének zs) pontja, (11)-(12) bekezdés] a kis- és középvállalkozások az adózás előtti eredményt - többek között - a korábban még használatba nem vett, a műszaki berendezések, gépek, járművek közé sorolandó tárgyi eszköz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 4.

Igénybe vett adókedvezmény visszafizetése

Kérdés: A cég élt a Tao-tv. 22/A. §-a szerinti adókedvezménnyel 2013-ban, 2014-ben és 2015-ben. A hitelszerződést a 2013-ban beszerzett, és még abban az évben üzembe helyezett tárgyi eszközök finanszírozására kötötték. A "kamatkedvezménnyel" érintett eszközök közül 2016-ban többet eladtak. A Tao-tv. 22/A. §-a (5) bekezdésének b) pontja alapján "az adózónak az igénybe vett adókedvezményt késedelmi pótlékkal növelten vissza kell fizetnie, ha a tárgyi eszközt üzembe helyezése adóévében vagy az azt követő három adóévben elidegeníti". Hogyan kell könyvelni a visszafizetési kötelezettséget? Hogyan szerepeljen a beszámolóban? December 31-ére könyvelem a társasági adót (T 891 - K 461), a késedelmi pótlékot (T 8632 - K 463-11). Ezzel az időponttal könyvelem a társasági adóval megegyező összegben az eredménytartalék módosítását, mint az előző évekhez kapcsolódó tételt (T 493 - K 891 és T 413 - K 493). A késedelmi pótlék 2016. évben növeli a társaságiadó-alapot. Az előző évekhez kapcsolódó társasági adó miatt a beszámolót háromoszlopos formában készítem el. Kérem a leírtak megerősítését!
Részlet a válaszából: […] ...választ azzal kezdjük, hogy a kérdésben leírt levezetést megerősíteni nem tudjuk.Amikor a cég 2013-ban, 2014-ben, 2015-ben az adókedvezményt igénybe vette, akkor könyvelnie külön nem kellett, az adókedvezménnyel csökkentett összegben vallotta be a társasági adót,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 26.
Kapcsolódó címke:

Adókedvezmény mellett értékcsökkenés elszámolása

Kérdés: Klímaszereléssel foglalkozó egyéni vállalkozó 2007. évben igénybe vette a kisvállalkozói adókedvezményt egy új tehergépkocsi beszerzése miatt. Jól tudom, hogy a kedvezmény igénybevételétől függetlenül az eszköz után az értékcsökkenés ugyanúgy elszámolható és költségként figyelembe vehető, mintha nem vette volna igénybe a kedvezményt? Semmi tiltást nem olvastam erre vonatkozóan, csak az előző könyvelő nem számolta el költségként erre az eszközre az értékcsökkenést.
Részlet a válaszából: […] A kisvállalkozói kedvezmény érvényesítése mellett, akedvezmény igénybevételétől függetlenül az eszköz után az értékcsökkenésugyanúgy elszámolható és költségként figyelembe vehető, mintha nem vette volnaigénybe a kedvezményt. Fejlesztési tartalék érvényesítése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 18.
Kapcsolódó címkék:  

Adókedvezmény szoftverfejlesztő bére alapján

Kérdés: Adott egy kft., amelynek fő tevékenysége banki szoftverek készítése. A készítés abból áll, hogy különböző szoftverlicenceket vásárolnak, és ezekből a megrendelő bank arculatának megfelelő internetes bankolást működtető szoftvereket készítenek. Magában a szoftverkészítés folyamatában nem keletkezik új termék. A megvásárolt licenceket kapcsolják egységes rendszerbe a megrendelő igényeinek megfelelően. Ezeket a termékeket nem veszik leltárba mint saját fejlesztést. A kft. alapkutatással, K+F tevékenységgel nem foglalkozik. A termékeket saját dolgozói készítik el, üzemelik be a bankok szervergépein. Jellemzően a banki szervereken futó programokat is a kft. dolgozói üzemeltetik, karbantartják. Ez a tevékenység alapot teremt-e ahhoz, hogy a kft. igénybe vegye a társaságiadó-törvény 22. §-ának (9) bekezdése szerinti szoftverfejlesztők bérköltsége 10%-ának megfelelő adókedvezményét?
Részlet a válaszából: […] ...Tao-tv. 22. §-ának (9) bekezdése szerinti adókedvezmény aK+F tevékenység közvetlen költségei között, és a szoftverfejlesztőalkalmazására tekintettel elszámolt bérköltség alapján vehető igénybe. Akérdésben foglaltak szerint K+F tevékenységet a kft. nem végez,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 16.
Kapcsolódó címke:

Beruházási hitel kamata utáni adókedvezmény

Kérdés: Egy társaság iroda- és raktárberuházásához hitelintézettől beruházási hitelt vett fel 2002-ben. A beruházást 2002-2003-ban megvalósította. A 2002. és 2003. évről készített társaságiadó-bevallásban érvényesítette a Tao-tv. 22/A §-a szerinti adókedvezményt a megfizetett kamat után. 2003 decemberében a hitelt a hitelintézettől forgóeszköz finanszírozására felvett devizahitelből visszafizette. 2004 márciusában a forgóeszköz-finanszírozásra felvett devizahitel megnevezését "devizahitel-beruházások finanszírozására" változtatta a hitelintézet és a társaság. Kérdés, hogy ez utóbbi hitel kamata alapján 2004-ben jogosult-e a társaság -a beruházási hitelt kiváltó hitelre tekintettel - adókedvezmény igénybevételére?
Részlet a válaszából: […] ...idézett kérdésre viszonylag rövid a válasz.A Tao-tv. 22/A. §-ának (1) bekezdése 2004-től tartalmazolyan előírást, amely szerint az adókedvezmény a felhasznált hitelvisszafizetésére igazoltan felvett más hitel kamata után is igénybe vehető. Eztazonban a Tao-tv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 17.
Kapcsolódó címkék:    

Adókedvezményi jövedelemkorlát

Kérdés: Az adókedvezményi jövedelemkorlát meghatározásánál, például a 6, illetve 6,5 M Ft összegbe az osztalékból származó jövedelem beleszámít-e?
Részlet a válaszából: […] ...adókedvezményi korlátra vonatkozó éves összes jövedelembebeletartozik az adóbevallás alá eső, összevont adóalapba tartozó és különadózójövedelem, így a bevallásra köteles osztalék is beletartozik az éves összesjövedelembe, de nem tartozik bele a 2005. évtől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 3.
Kapcsolódó címkék:  

Lakáson lévő számítógép költségelszámolása

Kérdés: Orvosi tevékenységet végző bt. számítógépet vásárolt. A társaság székhelye a beltag lakása, külön telephellyel nem rendelkezik. Orvosi tevékenységét - szerződés alapján - szakorvosi intézményekben végzi. Elszámolható-e a számítógép értéke 100 százalékban költségként, tekintettel arra, hogy nem zárható ki a magáncélú használat? Megtalálható-e valamely törvényben, hogy ilyen esetben a bekerülési költség milyen aránya érvényesíthető értékcsökkenésként a bt.-nél?
Részlet a válaszából: […] Konkrét arányt törvény, de más jogszabály sem határoz meg. A Tao-tv. viszont rendelkezik arról, hogy növelni kell az adóalapot azzal a költséggel, ráfordítással (ideértve az immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását is), amely költség, ráfordítás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. augusztus 14.

Adókedvezmény önellenőrzésének tilalma

Kérdés: A társaság a jogszabály téves értelmezése miatt a 2000. évi társaságiadó-bevallásban nem érvényesítette a Tao-tv. 21. §-ának (3) bekezdése szerinti adókedvezményt. Helyesbítheti-e önellenőrzéssel a 2000. évi adóbevallást, és így érvényesítheti-e az adókedvezményt?
Részlet a válaszából: […]

Nem. 2002-ig az önellenőrzést az Art. önellenőrzésre vonatkozó szabálya (42. §), 2003-tól a Tao-tv. 29/D §-ának (11) bekezdése nem tette, illetve nem teszi lehetővé.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. április 30.
Kapcsolódó címkék:  

Adókedvezmények együttes igénybevétele

Kérdés: A társaság 2001-ben a Tao-tv. 22. §-ának a) pontja alapján 6 százalék adókedvezményt érvényesített. Jogosult-e ugyanezen beruházás után a Tao-tv. 21. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerint adókedvezményt igénybe venni 2002-ben, az egyéb törvényi feltételek teljesülése esetén?
Részlet a válaszából: […] ...A Tao-tv. tételesen nem rendelkezik arról, hogy e két adókedvezmény közül valamelyiknek az igénybevétele kizárja a másik érvényesítését. Ugyanakkor vizsgálandó, hogy a Tao-tv. alapelve [1. § (3) bekezdése] nem zárja-e ki a két kedvezmény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. április 30.
Kapcsolódó címke:
1
2