Keresés eredménye

9 találat a megadott adókötelezettség tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Külföldi szervezet adókötelezettsége
Kérdés: Egy belföldi zrt.-nek 100%-os tulajdonosa egy svájci székhelyű vállalat. Az alapító kölcsönt nyújtott 2009-ben a belföldi cégnek, negyedéves kamatfizetés mellett. Kérdésünk, hogy a társasági adóról szóló törvény 2. §-a (4) bekezdésének b) pontja, illetve 15. §-a alapján kell-e a külföldi cég részére fizetett kamat után 30%-os társasági adót levonni? A törvény mentesíti azon országokat, amelyek székhelye olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerüléséről. Ezek alapján Svájccal van olyan hatályos egyezmény, ami alapján nem kell megfizetni a társasági adót? Illetve ugyanezen tényállás alapján (itt a spanyol cég nyújtott hitelt a magyar cégnek kamatfizetés mellett) Spanyolországgal van-e ilyen egyezménye Magyarországnak?
Részlet a válaszból: […]egyezmény kihirdetéséről szóló 1982. évi 23. törvényerejű rendelet, a spanyol-magyar egyezményt a Magyar Népköztársaság kormánya és Spanyolország kormánya között Madridban, az 1984. évi július hó 9. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 12/1988. (III. 10.) MT rendelet tartalmazza. Ebből következően, ha a kölcsönt svájci vagy spanyol illetőségű nem magánszemély nyújtotta a magyar illetőségű cégnek (adózónak),[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4778
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2. találat: Kiválás: adókötelezettség megosztása
Kérdés: Év közbeni kiválás esetén meg kell-e osztani, illetve megosztható-e a jogelőd és a kiváló társaság között a társaságiadó- és az egyéb adókötelezettség a vagyonmegosztás arányában? Hogyan kell könyvelni a kiváló társaság vagyonának kivezetését a jogelőd társaságnál?
Részlet a válaszból: […]ennek alapján köteles a bevallás esedékességének napjától az adóévet követő hatodik hónap utolsó napjáig adóelőleget fizetni. Kiválás esetén a változatlan formában tovább működő társaság is jogutódnak minősül. Így tehát az, amit a két társaság között meg kell osztani, az az átalakulás időpontját követő időszakra fizetendő társaságiadó-előleg. Az átalakuló gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezete, illetve végleges vagyonmérlege adatai képezik az átalakulással létrejövő gazdasági társaságok (jelen esetben a kiválással létrejövő és a változatlan társasági formában tovább működő társaság) vagyonmérleg-tervezete, illetve végleges vagyonmérlege induló adatait. Ezekbe az eszközök és a kötelezettségek, továbbá a saját tőke nem a vagyonmegosztás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3460
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3. találat: Ajándék nem magánszemélynek
Kérdés: A társaság a forgalom növelése érdekében akciót hirdet, amely szerint a 10 legtöbbet vásárló meghatározott ajándékot kap. A vevők között egyéni vállalkozó és nagykereskedelemmel foglalkozó cég is van. Ha csak viszonteladók között hirdetik meg az akciót, akkor minősülhet-e az ajándék üzletpolitikai célból nyújtott terméknek, és minősülhet-e természetbeni juttatásnak? Milyen tb-, szja-, eho- és áfafizetési kötelezettség merül fel, és az áfa visszaigényelhető-e?
Részlet a válaszból: […]természetbeni juttatás minősül. Ha ez nem teljesül, akkor a juttatás ellenérték nélküli termékátadás, amellyel a juttatónak a Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdésének n) pontja alapján növelni kell az adóalapot. [A juttatásban részesülő viszonteladó pedig csökkentheti az adóalapot a kapott eszköz könyv szerinti, legfeljebb piaci értékével azonos összegben elszámolt bevétellel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. január 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2454
4. találat: Életbiztosítás adókötelezettsége
Kérdés: Az életbiztosítást a kifizető köti magánszemélynek, biztosítási szerződésben nevesítik a magánszemélyt, mint kedvezményezettet (elérésre szóló biztosításról van szó). Milyen járulékokat kell megfizetni? Milyen jövedelemnek minősül az adóköteles biztosítási díj?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. február 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2052
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Külföldiek adózása
Kérdés: Mely szabályok irányadók a külföldi illetőségű magánszemély adózása, járulékfizetése esetén?
Részlet a válaszból: […]szerződés az szja-törvénytől eltérően rendelkezik, akkor a nemzetközi szerződés szabályait kell alkalmazni; nemzetközi szerződés hiányában a viszonosság elvét (ennek meglétéről a pénzügyminiszternek a külügyminiszterrel egyeztetett állásfoglalása az irányadó) lehet alkalmazni; a nemzetközi szerződésben nem szabályozott egyéb adókötelezettségekre az Szja-tv. szabályait kell alkalmazni. Látható, hogy az Szja-tv. saját rendelkezéseinek hatályát alárendeli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. október 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 405
6. találat: Ajándéksorsolás
Kérdés: A vállalkozás utazási irodáiban meghirdetett, havonta a vásárlók között kisorsolt nyeremény után milyen adókötelezettség keletkezik, hogyan kell azt bevallani és megfizetni?
Részlet a válaszból: […]rendelkezés szerint, ha a nyeremény nem pénz, akkor a juttatónak kell a nyeremény általános forgalmi adó nélküli piaci árának 25 százalékát személyi jövedelemadóként megállapítani. Az adót logikusan a nyeremény átadását követő hónap 12-éig kellene megfizetni, mint a levont jövedelemadó-előleget. Ám a kifizető kötelezettségeként előírt adó befizetéséről az Art. külön nem rendelkezik, így a nem nevesített kötelezettségekre előírt határidő, a juttatást követő hó 20-a lehet a befizetés határideje (Art. 2.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 382
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7. találat: Off-shore cégek könyvvezetése, adózása
Kérdés: Az ún. külföldön tevékenységet végző társaságok (off-shore cégek) könyvvezetése, adózása, bevallása mennyiben tér el az általánostól? Van-e erről kiadvány?
Részlet a válaszból: […]történő bejelentéstől kezdve devizakülföldinek minősül addig, amíg valamennyi feltételnek megfelel. A feltétel valamelyikének történő meg nem feleléssel külföldön tevékenységet végző és devizakülföldi jogállását elveszti, és az utóbbit ismételten akkor sem szerezheti meg, ha újból külföldön tevékenységet végzőnek minősül. Abban az esetben, ha a külföldön tevékenységet végző társaság devizakülföldi, a nyilvántartásait a létesítő okiratban meghatározott konvertibilis[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. július 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 274
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
8. találat: Külföldön végzett tevékenység társasági adója
Kérdés: Egy belföldi cég részlege tartósan külföldön végez tevékenységet, ott önállóan adózik. Hogyan jelenik meg a társaságiadó-kötelezettségben a külföldön elért jövedelem?
Részlet a válaszból: […]alapját. Az adóalap megállapítása során egyetlen sajátos előírást kell alkalmazni, mégpedig a külföldön az adóévre megfizetett (fizetendő) társasági adó ráfordításként elszámolt összegével növelni kell a Tao-tv. 6. §-a alapján számított adóalapot. Ezt követően meg kell határozni a külföldről származó jövedelmet, amely a külföldön végzett tevékenység magyar társasági adó előírása szerint megállapított adóalapja növelve a külföldön megfizetett (fizetendő) jövedelemadóval. A külföldről származó jövedelem (adóalap) megállapítása során a külföldi tevékenységhez közvetlenül felmerült költséget, a külföldön elért bevétellel arányos közvetett költséget, a tevékenységhez közvetlenül és közvetve felmerült adózás előtti eredményt módosító tételeket[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. július 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 273
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
9. találat: Támogatások áfakötelezettsége, elszámolása
Kérdés: A különböző támogatások elszámolásáról és áfakötelezettsége megítéléséről kérnénk részletes tájékoztatást.
Részlet a válaszból: […]eltérő lehet az áfakötelezettség és a számviteli elszámolás is. Jellemző támogatástípusok a következők: kapott támogatás konkrét megrendelés ellenértéke; kapott támogatás nem konkrét megrendelés ellenértéke, a kapott támogatás a támogatott által nyújtott szolgáltatások, értékesített termékek árát közvetlenül nem befolyásolja; kapott támogatás az adott intézmény működőképességének fenntartását szolgálja; kapott támogatás az árat közvetlenül befolyásolja; ún. jövedelemkiegészítő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 96
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,