Külföldi szervezet adókötelezettsége

Kérdés: Egy belföldi zrt.-nek 100%-os tulajdonosa egy svájci székhelyű vállalat. Az alapító kölcsönt nyújtott 2009-ben a belföldi cégnek, negyedéves kamatfizetés mellett. Kérdésünk, hogy a társasági adóról szóló törvény 2. §-a (4) bekezdésének b) pontja, illetve 15. §-a alapján kell-e a külföldi cég részére fizetett kamat után 30%-os társasági adót levonni? A törvény mentesíti azon országokat, amelyek székhelye olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerüléséről. Ezek alapján Svájccal van olyan hatályos egyezmény, ami alapján nem kell megfizetni a társasági adót? Illetve ugyanezen tényállás alapján (itt a spanyol cég nyújtott hitelt a magyar cégnek kamatfizetés mellett) Spanyolországgal van-e ilyen egyezménye Magyarországnak?
Részlet a válaszából: […] ...Tao-tv. 2. §-a (4) bekezdésének b) pontja és 15. §-aszerinti adókötelezettség a külföldi illetőségű (nem a külföldi székhelyű!) nemmagánszemélyek kötelezettsége, kivéve ha az illetőségük szerinti állammal aMagyar Köztársaság egyezményt kötött a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 4.

Kiválás: adókötelezettség megosztása

Kérdés: Év közbeni kiválás esetén meg kell-e osztani, illetve megosztható-e a jogelőd és a kiváló társaság között a társaságiadó- és az egyéb adókötelezettség a vagyonmegosztás arányában? Hogyan kell könyvelni a kiváló társaság vagyonának kivezetését a jogelőd társaságnál?
Részlet a válaszából: […] A választ azzal kezdjük, hogy az átalakuláshoz (akiváláshoz) kapcsolódó számviteli, adózási ismeretek bemutatása nem fér beleegy kérdésre adandó válasz terjedelmébe. Ezért csak a kérdéshez szorosankapcsolódó kérdésre válaszolunk. Az átalakuló társaság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. december 13.
Kapcsolódó címkék:    

Ajándék nem magánszemélynek

Kérdés: A társaság a forgalom növelése érdekében akciót hirdet, amely szerint a 10 legtöbbet vásárló meghatározott ajándékot kap. A vevők között egyéni vállalkozó és nagykereskedelemmel foglalkozó cég is van. Ha csak viszonteladók között hirdetik meg az akciót, akkor minősülhet-e az ajándék üzletpolitikai célból nyújtott terméknek, és minősülhet-e természetbeni juttatásnak? Milyen tb-, szja-, eho- és áfafizetési kötelezettség merül fel, és az áfa visszaigényelhető-e?
Részlet a válaszából: […] A nem magánszemélynek ellenérték nélkül adott ajándék nemminősül üzletpolitikai célból nyújtott ajándéknak, és nem minősül természetbenijuttatásnak. ATao-tv. szerint ugyanis a vállalkozási tevékenység érdekébenfelmerült költségnek az üzletpolitikai (reklám) célból...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. január 5.

Életbiztosítás adókötelezettsége

Kérdés: Az életbiztosítást a kifizető köti magánszemélynek, biztosítási szerződésben nevesítik a magánszemélyt, mint kedvezményezettet (elérésre szóló biztosításról van szó). Milyen járulékokat kell megfizetni? Milyen jövedelemnek minősül az adóköteles biztosítási díj?
Részlet a válaszából: […] Ha a kifizető köti a szerződést a magánszemély javára, és abiztosítási szerződésben nevesítik a magánszemélyt mint kedvezményezettet,akkor a biztosítási díj munkaviszonyból származó adóköteles jövedelemnekminősül, ami után személyi jövedelemadót, egyéni járulékot,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 17.
Kapcsolódó címkék:  

Külföldiek adózása

Kérdés: Mely szabályok irányadók a külföldi illetőségű magánszemély adózása, járulékfizetése esetén?
Részlet a válaszából: […] ...érkezik, melyek az adózására és a járulékfizetésére vonatkozó szabályok.Az Szja-tv. 2. §-ának (4) bekezdése kimondja, hogy az adókötelezettség a külföldi illetőségű magánszemélyt a belföldről származó jövedelme után terheli. A 2. § (5)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. október 25.

Ajándéksorsolás

Kérdés: A vállalkozás utazási irodáiban meghirdetett, havonta a vásárlók között kisorsolt nyeremény után milyen adókötelezettség keletkezik, hogyan kell azt bevallani és megfizetni?
Részlet a válaszából: […] ...eredményt [Tao-tv. 3. számú melléklet B) fejezet 12. pont]. A személyijövedelemadó-törvény 76. §-a rendelkezik a nyeremények utáni adókötelezettségről. E rendelkezés szerint, ha a nyeremény nem pénz, akkor a juttatónak kell a nyeremény általános forgalmi adó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. október 11.
Kapcsolódó címkék:  

Külföldön végzett tevékenység társasági adója

Kérdés: Egy belföldi cég részlege tartósan külföldön végez tevékenységet, ott önállóan adózik. Hogyan jelenik meg a társaságiadó-kötelezettségben a külföldön elért jövedelem?
Részlet a válaszából: […] A külföldön végzett tevékenység könyvelésével és társasági adójával részletesen foglalkoztunk a Számviteli Levelek 8. számában a 148. kérdésre adott válaszban. Itt a külföldön végzett tevékenység társasági adójára térünk vissza, a korábbinál részletesebben.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. július 12.
Kapcsolódó címkék:    

Off-shore cégek könyvvezetése, adózása

Kérdés: Az ún. külföldön tevékenységet végző társaságok (off-shore cégek) könyvvezetése, adózása, bevallása mennyiben tér el az általánostól? Van-e erről kiadvány?
Részlet a válaszából: […] A külföldön tevékenységet végző társaság a Tao-tv. 4. §-ának 28. pontja szerint belföldön bejegyzett részvénytársasági vagy korlátolt felelősségű társasági formában működhet. Ebből következően nyilvántartásait a kettős könyvvitel rendszerében vezetheti. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. július 12.
Kapcsolódó címkék:  

Támogatások áfakötelezettsége, elszámolása

Kérdés: A különböző támogatások elszámolásáról és áfakötelezettsége megítéléséről kérnénk részletes tájékoztatást.
Részlet a válaszából: […] Az ellenérték [Áfa-törvény 13. §-a (1) bekezdésének 1. pontja] a teljesítésért való tartozás, s mint ilyen, azzal szoros összefüggésben áll. Ez a kapcsolat értelemszerűen független a pénz elnevezésétől, vagyis az előbbi kritériumnak megfelelő támogatás is lehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. március 22.
Kapcsolódó címkék: