Adómentes juttatások elszámolása

Kérdés: A nem pénzben kapott adómentes juttatásokat az Szja-tv. 1. számú melléklete részletezi. Ezek többsége tételesen nem szerepel a személyi jellegű egyéb kifizetések között, ennek ellenére elszámolhatók ott?
Részlet a válaszából: […] ...felsoroltaknak megfelelő főkönyvi számlákra elkülönítetten történik a könyvelés. (L. Számlakerettükör 55. számlacsoport.) Az adómentes juttatásokat célszerű az 553. számlára könyvelni.Az 1. számú mellékletben felsorolt adómentes juttatások közül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 18.
Kapcsolódó címke:

Adómentes természetbeni juttatások

Kérdés: A munkavállaló a munkahelyén semmiféle béren kívüli juttatást nem kap, de beltagja egy mikrovállalkozásnak (családi bt.), ahonnan jövedelemkivétje (esetleg osztalékfizetés van, kb. 3 évente) nincsen! Bt.-tagként (személyesen közreműködőként) az Szja-tv. alapján részesülhet-e adómentes juttatásokban? (Üdülési csekk, kultúrautalvány, ajándékutalvány, egészségpénztár stb.) Ha igen, melyekben, milyen összeghatárig? Esetleg a kültag (is)?
Részlet a válaszából: […] ...természetbeni juttatások körét jellemzően azSzja-tv. 1. számú melléklet 8. pontja, illetve a törvény 7. §-a tartalmazza. Az adómentes juttatások többségét a munkavállalók, azaz amunkaviszonyban állók kaphatják. Így például a bt. tagja nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 7.
Kapcsolódó címke:

Ügyvezető adómentes béren kívüli juttatása

Kérdés: A gazdasági társaság többségi tulajdonos tagja, aki a társaság ügyvezető igazgatója, a társaságnál heti 36 órát vagy azt meghaladó munkaidőben dolgozik, 2007. január 1-jétől részesülhet-e a gazdasági társaságtól adó- és járulékmentesen a törvényben meghatározott értékhatárig azon adómentes béren kívüli juttatásokban, amelyek együttes összege a 400 000 Ft/adóév értékhatárba beletartoznak?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 71.§-ának (1) bekezdése szerint: a munkáltatónál adóköteles béren kívülijuttatásnak minősül a munkáltató által a (2) bekezdésben felsorolt, az Szja-tv.rendelkezései szerint a munkavállalóknak az adóévben biztosított juttatásokegyüttes értékéből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 22.
Kapcsolódó címkék:  

Ügyvezető természetbeni juttatásai

Kérdés: A gazdasági társaság többségi tulajdonos tagjának, aki a társaság ügyvezető igazgatója, és a társaságnál heti 36 órát vagy azt meghaladó munkaidőben dolgozik, 2007. január 1-jétől a gazdasági társaság adhat-e adó- és járulékmentesen az Szja-tv.-ben meghatározott határig adómentes természetbeni juttatást? [Szja-tv. 69. §-a és 1. számú melléklete, pl. önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás, kockázati biztosítás, csekély értékű ajándék, étkezési utalvány?]
Részlet a válaszából: […] A válaszhozelőször az ügyvezető igazgató jogállását kell tisztázni. A gazdasági társaságügyvezető igazgatója a Gt. szerint - függetlenül attól, hogy többségitulajdonos, vagy nem többségi tulajdonos, vagy egyáltalán nem tulajdonos,illetve heti 36 órát dolgozik-e vagy sem -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 22.
Kapcsolódó címkék:    

Adómentesen adható juttatások

Kérdés: A munkavállalók részére évente 3x5700 Ft/hó értékben adómentesen adható juttatásoknál járható-e az a megoldás, hogy a munkavállalók például élelmiszer, vegyi áru, ruházat vásárlásáról a cég nevére szóló számlát adnak le? Természetesen ha a számla értéke az adómentes határt meghaladja, akkor csak az adómentes határig történik kifizetés és elszámolás a könyvelésben.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú melléklete [8.19. a) pont] szerintadómentes a kifizető által a magánszemélynek (kifizetőnként) legfeljebb évihárom alkalommal adott termék, szolgáltatás, illetve az ezekre szóló utalványértékéből alkalmanként az adóév első napján érvényes havi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. augusztus 11.
Kapcsolódó címke: