Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott adómentes tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Adóval számlázott adómentes szolgáltatás

Kérdés: Az irodát a cég egy kft.-től bérli, az ingatlan azonban lakásként van az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezve. A bérleti díj havonta (2001 szeptemberétől) 25 százalékos áfával érkezett, melyet a bérbevevő kifizetett, és annak áfatartamát levonásba helyezte. A bérbevevőt mennyire terhelheti ebben az esetben felelősség az eladó által rosszul kiállított számla miatt, mivel az nem tárgyi adómentesen számlázta a bérleti díjat? És a jövőben hogyan kell eljárni? Vissza kell utasítani? Javíttatni kell, vagy nem lehet levonni ennek áfáját? Ha esetleg a bérlő megvenné a lakást, mire kell különösen figyelnie az adásvételnél az adókötelezettség szempontjából?
Részlet a válaszból: […]nyilatkoztatása arról, választotta-e bérbeadási tevékenységére az adókötelezettséget, illetve hogy a bérbe vett ingatlanra az adózás lehetősége valóban választható volt-e (lakóingatlan esetében ugyanis kötelező a tárgyi adómentesség). Ugyancsak jó megoldás lehet, hogy magában a bérleti szerződésben rögzítik a bérleti díj áfarendszerbeli sorsát is. (Vagyis pl. "A ... pontban foglalt bérleti díj az áfát nem tartalmazza, de bérbevevő - figyelemmel arra, hogy bérbeadó az adóhatóságnál az adózás tekintetében áfakötelezettséget választott - tudomásul veszi, hogy a bérleti díjon felül 25 százalékos áfát is áthárítanak rá." Sőt: "Bérbeadó az áfakötelezettség választására vonatkozó bejelentését bérbevevőnek a bérleti szerződés aláírásáig bemutatta.") A múltbeli helyzet rendezésére a számlahelyesbítés a legalkalmasabb eszköz. Jogszabályváltozás miatt ennek azért is nagy jelentősége van, mert a lakóingatlannal kapcsolatban levonási joggal élni 2004 óta - az adóköteles továbbértékesítési célú beszerzés kivételével - semmiképpen sem lehet (még akkor sem, ha a lakásban egyébként kizárólag adóköteles tevékenységet folytatnak). A lakás adásvételekor mindenképpen tisztázni kell, hogy az eladó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. április 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2147
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Adómentes termékértékesítés eladási árának módosítása

Kérdés: 2004. május hónapban német ügyfél részére a kft. számlát állított ki, amely adómentes termékértékesítés volt. A német partner az áru egy részét megreklamálta, a reklamált tételről jóváíró számlát állítottunk ki augusztus hónapban. Melyik havi bevallást kell módosítani? Havi adóbevallók vagyunk, három hónap adómentes termékértékesítésnek meg kell egyeznie az összesítő nyilatkozatban lévővel. Ha a június havi bevallásban kell szerepelnie, akkor ez az egyezőség már nem áll fenn.
Részlet a válaszból: […]§-a (2) bekezdésének a) pontja alapján az előbbiek szerint kiállított helyesbítő számla a bizonylata a számviteli elszámolásnak is. Az Áfa-tv. 45. §-ának (3) bekezdése szerint a helyesbítést az adóalany a helyesbítő számla kibocsátásának napját tartalmazó adómegállapítási időszakban köteles figyelembe venni. Ebből viszont az következik, hogy a helyesbítő számla szerinti tételt a III. negyedévről készült összesítő nyilatkozatnak kell tartalmaznia. (Megjegyezzük, az Szt. hivatkozott előírása alapján az engedmény miatti helyesbítéssel a számviteli nyilvántartásokat az eredeti teljesítési időponttal kell korrigálni.) Amennyiben a reklamálás eredményeként a kiszállított termékek egy részét visszaszállították (mert nem felelt meg a szerződés szerinti követelményeknek), arról is helyesbítő számlát kell kiállítani (teljesítés volt, de az nem volt megfelelő) az Áfa-tv. 45. §-ában foglaltak szerint. (A különbözet ez esetben a visszaszállított termékek számlázott összegével egyezik meg.) Az Szt. 73. §-a (2) bekezdésének b) pontja alapján a helyesbítő számla a számviteli elszámolás bizonylata is azzal, hogy a számviteli nyilvántartásokban az adatokat a visszaszállítás időpontjával mint teljesítési időponttal kell korrigálni. Az Áfa-tv. 45. §-ának (3) bekezdése ez esetben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1896
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Üdülési csekk adóvonzata

Kérdés: A dolgozónak, illetve a családtagnak adott üdülési csekknek milyen adóvonzata van, hogyan kell könyvelni, ha annak egy részét a dolgozó megtéríti?
Részlet a válaszból: […]magánszemélynek nyilatkoznia kell - adatain kívül - többek között arról, hogy az adóévben mikor, milyen értékű üdülési csekket kapott ellenérték nélkül, engedménnyel. Az Szja-tv. 1. számú melléklete 9.1.4. pontja szerint a kifizetőnek az ellenérték nélkül vagy engedménnyel magánszemélynek juttatott üdülési csekkek értékéről, az engedmény mértékéről és a megfizetett adóról magánszemélyenként, az adóazonosító jel feltüntetésével adatot kell szolgáltatnia az adóhatóság számára, az Art.-ben a kifizetőre vonatkozó előírt határidő lejártáig. A leírtak alapján az üdülési csekknek a természetes személy részére történő átadásakor meg kell állapítani, hogy az üdülési csekk teljes értéke, vagy annak csak egy része képezi-e a személyi jövedelemadó alapját. Az így megállapított adóalap után, ha az üdülési csekket a munkavállalóknak, az alkalmazottaknak juttatták, a kifizetőt 44 százalék személyijövedelemadó-, 31 százalék társadalombiztosításijárulék- és 3 százalék munkaadóijárulék-fizetési kötelezettség terheli. Amennyiben az üdülési csekket nem a vállalkozás által foglalkoztatottak részére adják, a megállapított adóalap után 44 százalék személyi jövedelemadót és 11 százalék egészségügyi hozzájárulást kell a kifizetőnek megfizetnie. Az alkalmazottnak és családtagjának jutatott üdülési csekk értéke - akár személyijövedelemadó-köteles, akár nem - a Tao-tv. 3. számú melléklete B) fejezet 3. pont alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. november 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 446