Egyenes és fordított adózás a számlán

Kérdés: A Számviteli Levelek 321. számában a 6587. kérdésre adott válaszhoz kapcsolódóan megküldöm a NAV Központi Hivatalának a válaszhoz kapcsolódó tájékoztatását. Ezen tájékoztatóból idézek: Az Áfa-tv. 169. §-a i)-n) pontjainak előírásaiból "álláspontom szerint az következik, hogy fordított adózás hatálya alá tartozó tétel szerepeltethető olyan számlában is, amelyben egyenes adózás hatálya alá tartozó tételek kerültek kiszámlázásra. Ahogyan a különböző adómértékű tételeknél az adómértéket szerepeltetni kell, ugyanúgy a fordított adós tételeknél ezen tényt kell az adómérték helyett feltüntetni. Ugyanakkor az Áfa-tv. 142. § (7) bekezdése alapján a fordított adózás hatálya alá eső ügyletekről a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtójának olyan számla kibocsátásáról kell gondoskodnia, amelyben áthárított adó, illetőleg még az ún. visszafelé számított százalékérték sem szerepelhet. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ugyanazon a számlalapon nem szerepelhet olyan tétel, amely adót tartalmaz, hanem azt jelenti, hogy a fordított adózás hatálya alá tartozó ügylet számlázása során az ilyen tételre vonatkozóan adó felszámítása nem történhet meg, sőt az Áfa-tv. 169. § k) és n) pontja alapján adóösszeg nem, csak a »fordított« adózás kifejezés tüntetendő fel. Nem értek egyet tehát a beadványhoz mellékelt Számviteli Levelek magyarázatával." Kérdésem: a fentiek ismeretében is fenntartják álláspontjukat?
Részlet a válaszából: […] ...Áfa-tv.-nek a számla adattartalmára vonatkozó 169. §-át indokolt lenne kiegészíteni azzal, hogy nincs akadálya annak - a számviteli, adózási adatszolgáltatást megfelelően biztosító számítógépes háttér mellett -, hogy a számlán egymástól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 18.

Alvállalkozók adózása

Kérdés: A kft. épületkivitelezési tevékenységet végez, ezért az új Áfa-tv. szerint fordítottan adózik. Az alvállalkozóknak (az egyéb szolgáltatást nyújtóknak) hogyan kell számlázniuk abban az esetben, ha egy komplett épület kivitelezésénél nem az ingatlannal kapcsolatos szolgáltatást nyújtanak (például mobil-WC bérlése, szaktanácsadás, egyéb, nem közvetlenül az ingatlanon végzett munkák)? Fordítottan adóznak? Mi a teendő abban az esetben, ha az alvállalkozó, aki építészeti munkát végez, mégis áfásan küldi a számláját? A fővállalkozó levonhatja?
Részlet a válaszából: […] ...bár azokra a szolgáltatásokra általában szükség van. Ezért sem január1-jétől, sem május 1-jétől nem tartozik a fordított adózás körébe például amobil-WC bérlése, a szaktanácsadás, az egyéb, közvetlenül nem az ingatlanonvégzett szolgáltatás. Így...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 3.
Kapcsolódó címkék:  

Üzletrész-értékesítés adói

Kérdés: A kft. alapítója eladja üzletrészét (névérték 3 millió Ft) 20 millió Ft-ért és egy - a nyilvántartás szerint - 10 millió Ft (nettó) értékű ingatlanért a kft.-nek. Hogyan kell könyvelni a gazdasági eseményt? Milyen adózási vonzata van mind a magánszemélynél, mind a kft.-nél?
Részlet a válaszából: […] ...még 10 millió Ft (nettó) értékű ingatlant isbeszámítanak. De mennyi az ingatlan valós értéke? Tényleg 10 millió?A számviteli, az adózási előírások szerint a kft.-nek piaciértéken (ha indokolt, akkor áfával növelten) az ingatlant el kell adnia atulajdonosnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 11.
Kapcsolódó címkék:  

Szlovák cég magyar tulajdonosának adózása

Kérdés: Magyar belföldi illetőségű magyar állampolgárnak Szlovákiában működik fuvarszervezéssel foglalkozó 100 százalékos tulajdonában lévő, Szlovákiában belföldi illetőségű cége. Kérdés, hogy a magyar állampolgár tulajdonosnak kell-e adót fizetnie Magyarországon a fenti társaságától kapott osztalék után (Szlovákiában nincs osztalékadó), ha igen, mennyit? A magyar állampolgár a tulajdonában álló cég egyik ügyvezetője, és annak tevékenységében kereskedelmi igazgatóként részt vesz. Mi a konkrét feltétele annak, hogy az osztalék után ne kelljen Magyarországon adóznia, vonatkozzon rá az 1996. év C. tv. 10. cikk 4. pontja? Mit értünk az alatt, hogy "az érdekeltség, amelynek alapján az osztalékot fizették, ténylegesen ehhez a telephelyhez vagy állandó bázishoz tartozik"?
Részlet a válaszából: […] A Szlovákiában illetőséggel rendelkező társaságtól kapottosztalék után Magyarországon 25 százalék mértékkel kell az osztalékadótmegfizetni az Szja-tv. 66. §-ának (8) bekezdése alapján.A Szlovák Köztársasággal a kettős adóztatás elkerülésérekötött, 1996. év C....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 11.
Kapcsolódó címkék:    

Kiemelkedően közhasznú alapítvány adózása

Kérdés: Egy kiemelten közhasznú alapítvány által fenntartott szakközépiskola alapító okirata alapján iskolarendszerű nappali és levelező, valamint iskolarendszeren kívüli OKJ-szakképesítést adó képzések lebonyolításával foglalkozik. A finanszírozás részben költségvetési támogatásból, részben pályázatokon elnyert támogatásból történik. A rendszeren kívüli képzéseknél előfordul, hogy a tanulók tandíjat fizetnek. Helyesen járunk-e el, ha az iskolarendszeren kívüli képzéseket alaptevékenységet kiegészítő tevékenységnek tekintjük? Elnyertünk egy eszközfejlesztéssel kapcsolatos pályázaton 25 M Ft támogatást. A pályázat utófinanszírozású. Az iskola jelenleg nem rendelkezik ennyi pénzeszközzel. Kölcsönözheti-e kamatmentesen részünkre az összeget az iskolát fenntartó alapítványt létrehozó kft.?
Részlet a válaszából: […] ...és az alapítvány vonatkozásában akapcsolt vállalkozási viszony nem értelmezhető, így az alapítványt létrehozókft.-nek nem keletkezik adózás előtti eredménynövelési kötelezettsége amiatt,hogy kamatmentesen adott kölcsönt, és nincs adózás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 25.
Kapcsolódó címkék:  

Természetbeni juttatások utáni adókötelezettségek

Kérdés: A 872. kérdésre adott válaszban részletezik a természetbeni juttatás utáni kötelezettségeket. Felfrissítenék, hogy most melyik járuléknak mi az adóalapja? Aktualitását a cégtelefonok 20 százaléka után fizetendő adók adják. Mi után kell fizetni például a munkaadói járulékot? A bérszoftverfejlesztő cég szerint az 54 százalékkal növelt összeg után. Helyes ez?
Részlet a válaszából: […] Valóban indokolt a Számviteli Levelek 44. számában a 872.kérdésre adott választ felfrissíteni, mivel néhány járulék esetében időközbenaz adó, illetve a járulék alapja megváltozott.Az Szja-tv. 69. §-ának (2) bekezdése szerint a természetbenijuttatás révén a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 11.
Kapcsolódó címkék:  

Ösztöndíj adóterhe

Kérdés: MTA kutatóintézete - amely egyébként az egyetemmel kötött együttműködési szerződés alapján aktívan részt vesz a hallgatók képzésében - fizethet-e egyetemi hallgatói jogviszonyban lévő PhD-hallgatónak ösztöndíjat? A kifizetést terheli-e valamilyen adó- vagy járulékfizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. a 3. § 72. i) pontjában meghatározza, hogy miminősül adózási szempontból adóterhet nem viselő ösztöndíjnak, ez alapján akutatóintézet által fizetett összeg nem tekinthető annak. Bár a pontoskörülményeket a kérdés nem tartalmazza, fel szeretném hívni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 29.
Kapcsolódó címkék:  

Hulladékfelvásárlás, fordított adózás

Kérdés: Belföldi adóalany belföldi felvásárlótól vásárol hulladékot, és azt továbbértékesíti. Az áfabevallásban a kapott számla alapján befizetendő adója lesz, amely le is vonható? Ugyanakkor a működésével kapcsolatos egyéb költségeinek az áfája is levonható. Így állandó visszaigénylési pozícióba kerülhet?
Részlet a válaszából: […] ...válasz röviden az, hogy a hulladékfelvásárlás fordítottadózása miatt nem kerül a belföldi adóalany visszaigénylési pozícióba.Természetesen, egyéb tevékenysége miatt lehet, hogy visszaigénylésrekényszerül.A kérdésben foglaltakra - lényegében - a Számviteli Levelek125...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 13.
Kapcsolódó címkék:  

Német fióktelep könyvelése, adózása

Kérdés: Magyar székhelyű kft. Németországban fióktelepet létesített, amely Németországban bejegyzett, adószámmal rendelkezik. Hogyan kell a kft.-nek könyvelnie, megjelenítenie a fióktelep gazdasági eseményeit? A bank és pénztári tételeinél milyen árfolyamot kell alkalmaznia? Mi tekinthető a német bizonylatok hiteles fordításaként? Az adóbevallásokat (áfa, szja, tao) hogyan érintik a fióktelep elszámolásai?
Részlet a válaszából: […] ...kell figyelembe venni a fióktelepnekbetudható jövedelmet. Először meg kell állapítani az adóalapot a kft. egészéreúgy, hogy az adózás előtti eredményhez hozzá kell adni a külföldön fizetett(fizetendő) - társasági adónak megfelelő - adó az Szt. 81. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. július 21.
Kapcsolódó címkék:  

Német telephelyen végzett munkák elszámolása

Kérdés: Egy magyarországi cégnek 1989 óta telephelye van Németországban, ott adószámmal rendelkezik. Németországban ingatlanokon végez építés-szerelést, felújítást. Az eddigi gyakorlat szerint a németországi telephely adatait nem vették figyelembe a hazai könyvelésnél. Természetesen a bizonyos tételeket a felmerülés helyén vettük figyelembe. Helyesen jártunk-e el?
Részlet a válaszából: […] ...rövid válasz az, hogy eljárásuk sem a számviteli, sem azadózási előírásoknak nem felel meg.A külföldön lévő telephely része a hazai cégnek, így annakminden gazdasági eseményét a magyar társaság könyveiben és beszámolóibanszerepeltetni kell a külföldi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. július 21.
1
2