Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott áfa könyvelése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Áfaellenőrzés megállapításának könyvelése

Kérdés: 2009-ben az APEH áfaellenőrzést tartott 2007. III. negyedévi bevallással kapcsolatban. Romániába búzát exportáltunk. Papírjaink alapján nem számítottunk fel áfát, mivel Közösségen belüli értékesítés volt. Utólag az APEH megállapította, hogy ezt jogtalanul tettük, mivel a román társaság nem létezik. Ezért jogtalan volt az áfa nélküli számla kibocsátása. Az ügy bíróságra került, de nem nyertünk, így a határozat jogerőre emelkedett 2010-ben, a bírság, a késedelmi pótlék, az elmaradt áfa összegét is akkor utaltuk át. Kérdésem, a 2007. évet önellenőrizni kell? Vagy csak 2010-ben a háromoszlopos beszámoló miatt? Azt hogyan kell elkészíteni? Hogyan kell kontírozni?
Részlet a válaszból: […]lehet az, hogy ezt a 2007. évet vagy a 2010. évet érintően kell könyvelni? Erre a válasz az, hogy a társaság 2007-ben jogszerűen nem számolt el áfát a Közösségen belüli értékesítéskor. Ezen nem változtat az a tény, hogy utólag kiderül, az ügylet nem minősült az áfa szempontjából Közösségen belüli értékesítésnek, de feltételezzük, hogy ténylegesen volt értékesítés. Ez esetben az áfahiányként befizetett összeget, a bírságként, késedelmi pótlékként megállapított összeget 2010-ben kellett az egyéb ráfordítások között elszámolni (T 8632 - K 464-11 és T 463-11 - K 384), az eredménykimutatásban a tárgyév (2010) adatai között szerepeltetni azzal, hogy azok összegével az adózás előtti eredményt a társasági adó alapja megállapítása során növelni kell. Abban az esetben, ha 2007-ben ténylegesen nem volt termékértékesítés (erre a kérdező nem utalt, valószínű ilyent az adóhatóság nem állapított meg), akkor a Romániába exportált búza árbevételként elszámolt összegével a 2007.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5093
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Áfa könyvelése, eltérő teljesítési időponttal

Kérdés: Ügyfeleim a szolgáltatásaikra 2008-tól az új Áfa-tv. 58. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint számítják fel az áfát. Így az ő könyveikben a számviteli teljesítés eltér az Áfa-tv. szerinti teljesítéstől. Hogyan alakítsam könyvelésüket, bizonylataikat? Eddig mindig igaz volt az, hogy a 466-467. főkönyvi számlákra könyvelt tételek megfeleltek az áfabevallás tételeinek is, ez az egyezőség adta az ellenőrzés alapját. Az új rendszerben a számlákat a tényleges teljesítés hónapjában rögzítem a számvitelben, és többségüket egy későbbi elszámolási időszakban az áfabevallásban. Milyen módszert lehet használni? Kell-e tudatnom a vevővel, hogy az áfát az 58. § szerint számolom el? A számlán a tényleges teljesítés időpontját, vagy az esedékesség időpontját, vagy mind a kettőt fel kell tüntetni?
Részlet a válaszból: […]le, amikor az adott részlethez vagy elszámoláshoz kapcsolódó ellenérték megtérítése esedékessé válik. Az új Áfa-tv. 169. §-a alapján a teljesítés időpontját akkor kell a számlán feltüntetni, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől. Ha a teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége, ezt az időpontot a számlán fel kell tüntetni, de ez az időpont egyrészt nem azonos a számlakibocsátás napjával, de nem azonos a szerződés szerinti teljesítés időpontjával. Mivel ez utóbbi ismerete a helyes számviteli elszámoláshoz nélkülözhetetlen, a számlán a szerződés szerinti teljesítés időpontját külön is fel kell tüntetni. Az új Áfa-tv. 58. §-ának (1) bekezdésére a számlán nem indokolt hivatkozni, mivel ily módon a számlázás csak akkor történhet, ha a felek előzetesen részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg. A könyvelés módszerének bemutatásához vegyünk egy egyszerű példát: az áramszolgáltató 2008. január 15. és 2008. február 15. közötti időszak fogyasztásáról a számlát 2008. március 2-i kelettel állította ki, a megállapodásnak megfelelően, 30 napos fizetési határidővel, így az ellenérték megtérítése 2008. április 1-jén esedékes. A számlát kibocsátó társaság a számla alapján a számla kibocsátásakor - 2008. február 15-i kelettel könyveli az értékesített áram díját: T 311 - K 91-92; - 2008. február 15-i kelettel könyveli a fizetendő áfát is, mivel azt csak a 2008. áprilisi bevallásba kell beállítani, nem az adóhatósággal szembeni kötelezettségként, hanem egy - külön erre a célra kijelölt - különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettség számlára: T 311 - K 4798; - a számla könyvelésével egyidejűleg célszerű, ha a társaság belső bizonylatot készít a fizetendő áfa könyveléséhez azért, hogy a számlát ismételten ne kelljen elővenni, majd - 2008. április 1-jével a belső bizonylat (ha nem készített belső bizonylatot, a kibocsátott számla) alapján könyveli a fizetendő áfát az adóhatósággal szembeni kötelezettségként: T 4798 - K 467. Itt jegyezzük meg, a belső bizonylatnak - többek között - tartalmaznia kell a számla legfontosabb adatait, a könyvelési tételt, a könyvelésre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3527
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , ,