Visszaigényelt áfa megfizetése

Kérdés: A kft.-ben az ügyvezető halála miatt új ügyvezető tulajdonos lesz. A tevékenységet a kft. nem folytatja tovább. A kft.-ben lévő épület után az áfát visszaigényelte, de most a fizetési időszak hátralévő részére jutó áfaösszeget be kell fizetni. Hogyan kell ezt könyvelni? Az áfa átutalásához nincs elegendő pénz. Járható út-e, hogy az új tulajdonos jegyzett tőkét emel, kifizeti a kft. tartozásait, és utána határozza el a végelszámolást?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírt út járható, bár időben hosszadalmas lehet, tekintettel a cégeljárásra is.A kérdés szerinti esetben a kft. az épület beszerzésekor, létesítésekor az előzetesen felszámított áfát levonásba helyezte, visszaigényelte, mert az épületet áfaköteles...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 11.

Áfa-visszaigénylés elévülése

Kérdés: A kft. 2008. 07. hótól a mai napig folyamatosan görgeti az áfabevallásában a visszaigényelhető áfáját a következő időszakra átvihető követelésként. Áfa-visszaigénylési jog 2009. I. negyedévében nyílt meg, visszaigénylése elérte az 1 M Ft-ot, de nem kérte, átvitte a következő időszakra. Az évek során előfordulhat, hogy a visszaigénylésekből másik adónemre vezettük át, illetve levontuk belőle a pénzügyileg nem rendezett beszerzésekre jutó adó összegét. Elévülésnél melyik összeggel kell számolni? Melyik időponttól számít az 5 év elévülési idő?
Részlet a válaszából: […] Az Art. 164. §-ának (1) bekezdése alapján a költségvetési támogatás igényléséhez, a túlfizetés visszaigényléséhez való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt.Az Áfa-tv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 9.

Áfaellenőrzés 2004/2005. évekre visszamenőlegesen

Kérdés: A 2004. és 2005. évben történt támogatás igénybevétele miatti áfaarányosítás lehetőségéről több cikk jelent meg. Ezek elolvasása után kérdezem: minden érintett időszaki bevallást önellenőrizni kell, vagy csak az érintett év utolsó bevallását? 2004. 05. 01-től számított időszak önellenőrizhető? Ezen időszak alatt keletkezett összes levonható áfa most érvényesíthető? Ha az egyéb feltételek megvannak?
Részlet a válaszából: […] 2009 áprilisában az Európai Bíróság végleges döntést hozottaz általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (régi Áfa-tv.)2004. május 1-jétől 2005. december 31-éig hatályos - az államháztartásitámogatás miatt az előzetesen felszámított áfa...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 1.

Áfa-visszaigénylés bevétel hiánya esetén

Kérdés: A pályázati forrás felhasználásával megvalósuló projekt eredményeként adóköteles bevétel várható 2-3 év múlva. A projekthez kapcsolódó bizonylatokat elkülönítetten kezeljük, nem arányosítunk, bár arányosításra kötelezett áfaalanyként nyújtottuk be a pályázatot. Mikor és hogyan tudjuk érvényesíteni a levonható áfát? Már a felmerülést követően élhetünk a visszaigényléssel?
Részlet a válaszából: […] A válasz előtt hivatkozni kell az Áfa-tv. 123. §-ának (2)bekezdésére, mely szerint az előzetesen felszámított adó levonható és le nemvonható részének megállapításához az adóalany köteles olyan megfelelőenrészletezett nyilvántartást alkalmazni, amely az adólevonási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 28.

Áfakiutalás előtti vizsgálat

Kérdés: 2007 elején ügyfelemet áfakiutalás előtti vizsgálatra rendelték be, az arra illetékes szerv elé. Ügyfelem egy nagyon különleges, piacon nem kapható, egyedi gyártású termelőgépet vásárolt 5 500 000 Ft-os vételáron, mely összegnek az áfáját visszaigényelte. Áfakiutalás előtt a hivatal behívta ellenőrzésre, és a számlán szereplő összeget saját szakértőjével felülvizsgáltatta és felülbírálta. Az 5 500 000 Ft-os vételárat 1 272 000 Ft-ra módosította feltűnő értékaránytalanságra hivatkozva, és az adásvételi szerződést színlelt ügyletnek minősítette. Döntését arra alapozta, hogy a számlákon szereplő értékesítési ár a termék tényleges forgalmi értékét jóval meghaladja.
Részlet a válaszából: […] A feltett kérdésre nem lehet általános választ adni. Aztény, hogy az adózás rendjéről szóló törvény - a bizonyítási eszközök között -lehetővé teszi szakértő igénybevételét, és lehetőség van arra, hogy amegállapítást erre a szakértői véleményre alapozza....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 19.

Helyesbítő számla alapján az áfa visszaigénylése

Kérdés: Kiskereskedelmi tevékenységet folytató adóalany a nagykereskedőtől helyesbítő számlát kap 1999. évre vonatkozóan. Kiderült, hogy az akkoriban 12%-os áfakulccsal és ITJ-számmal számlázott termék (a vámhatóság véleménye alapján) helyesen a normál kulcsba tartozott volna. A nagykereskedő szerint az utólag áthárított áfa az állami adóhatóságtól visszaigényelhető. Igaz ez?
Részlet a válaszából: […] A nagykereskedő eljárása helyes. Az Áfa-tv. 45. §-a értelmébenugyanis "ha a számla ... kibocsátását követően az adóalany ... az áthárított adóösszegét, illetve az annak meghatározásához szükséges tételeket utólagmódosítja, ... erről helyesbítő számlát ......[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. június 9.

Magánszemély beruházása áfájának visszaigénylése

Kérdés: Magánszemély üzemcsarnokot és azzal egybeépített irodát létesítene bérbeadási céllal. Bejelentkezésekor választhatja-e az áfakörbe tartozást? Viszszakérheti-e az építési számlák áfáját, vagy a következő időszakokra viheti tovább, és a bérleti díjak áfájából írhatja jóvá 5 év alatt? A bérbeadási tevékenységet és adóhatósági bejelentkezést az építés megkezdésekor kezdené. (Egyéni vállalkozó nem akar lenni, mert heti 36 órás biztosítotti jogviszonya van.)
Részlet a válaszából: […] A kérdésnek több buktatója is van, egyrészt a bérbeadásitevékenység adókötelessé tételének lehetősége, másrészt a visszaigénylésérvényesíthetősége, harmadrészt az, megfelel-e a magánszemély (ha nem egyénivállalkozó) nyilvántartása az áfalevonási jog...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 26.

Telek áfájának visszaigénylése

Kérdés: A 2003-ban vásárolt telek tereprendezési munkáinak áfáját nem igényeltük vissza. A telek területének 50%-át 2003-ban értékesítettük, a fennmaradó 50%-ot 2004-ben. Visszaigényelhető-e a 2004. évi értékesítésre jutó, 2003-ban vissza nem igényelt áfa?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben foglaltakból valószínűsíthető, hogy a telekmegvásárlása értékesítési céllal történt. A 2003-ban hatályos szabályozásszerint a telekértékesítés még tárgyi adómentes tevékenységnek minősült[Áfa-tv. 2. számú melléklet 1. pontja], így az ahhoz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 12.

Apport áfájának visszaigénylése

Kérdés: 2005 januárjában az egyik kft. nagy értékű tárgyi eszközt apportált egy ügyfelem cégébe. Az apportról kiállított számla áfatartalmát a visszaigénylésnél hogyan vehetem figyelembe?
Részlet a válaszából: […] Az apport (termék nem pénzbeli betétként, hozzájáruláskéntvaló átengedése) az Áfa-tv. 6. §-a (2) bekezdésének d) pontja alapján 2004.május 1-jétől ellenérték fejében létrejött értékesítésként kezelendő, azapportáló az apport fejében üzletrészt, részesedést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 14.