Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott áfabevallás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Gyűjtőszámlák szerinti tankolás időpontja

Kérdés: Fuvarozással foglalkozó cégünk belföldi és külföldi tankolásairól kéthetenként gyűjtőszámlát kap az egyes szolgáltatóktól. A DKV a gyűjtőszámlában szereplő egyes számlákat a szervizország pénznemében tünteti fel, euróra (a fizetés pénznemére) átváltva. Teljesítési idő az egyes számlákon nem szerepel, csak az egyes tankolások dátuma. Az OMV és a SHELL a gyűjtőszámlában szereplő egyes számlákat a szervizország pénznemében tünteti fel forintra (a fizetés pénznemére) átváltva. Teljesítési idő nem szerepel az egyes számlákon, csak az egyes tankolások dátuma. A Mol a gyűjtőszámlában szereplő egyes számlákat a szervizország pénznemében tünteti fel forintra (a fizetés pénznemére) átváltva. Teljesítési idő szerepel az egyes számlákon, a magyarországi számla esetén a folyamatos teljesítés szabályai szerint, a külföldi számlák esetén, a számlán feltüntetett teljesítési idő, vagy a számlázási időszak utolsó napja, vagy időben a legutolsó tankolás időpontja. Az említett szolgáltatók esetén mikori teljesítési idővel (kivéve a Mol, amely a számlán feltünteti azt), milyen devizanemben könyveljük a kötelezettségeinket, külföldi deviza esetén milyen árfolyamon kell a kötelezettséget forintosítani?
Részlet a válaszból: […]az ügylet teljesítését tanúsító számla kibocsátásakor, de legkésőbb a teljesítést követő hónap tizenötödik napján kell megállapítani.A számviteli előírások szerint a kötelezettség beszerzés esetén az eladó teljesítéséhez, szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatást nyújtó teljesítéséhez (a vevő a terméket átvette, az igénybevétel megtörtént) kapcsolódik. A kérdés szerinti esetekben a teljesítés időpontja valójában a tankolás időpontjához kapcsolódik, függetlenül az Áfa-tv. szerinti teljesítéstől.A kérdés szerinti szolgáltatók mindegyikénél (a DKV kivételével) a fizetés pénzneme magyar forint. Ezen számlák esetében sem az áfa-, sem a számviteli elszámoláshoz a külföldi pénznemet nem kell forintra külön átszámítani, csupán rögzíteni kell- az OMV és a SHELL gyűjtőszámlái szerint áfafizetési kötelezettséget (a fentebb körülírt teljesítési időpontokkal), a beszerzést, a szolgáltatás-igénybevételt pedig a tankolás időpontjai szerint anyagbeszerzésként, igénybe vett szolgáltatásként forintban;- a MOL esetében az áfafizetési kötelezettséget a folyamatos teljesítés szabályai (illetve az előbbiek) szerint, a beszerzést, a szolgáltatás-igénybevételt pedig a tankolás időpontjai szerint anyagbeszerzésként, igénybe vett szolgáltatásként forintban.Kivétel a DKV, ahol a gyűjtőszámla alapján a fizetés pénzneme euró. A fentebb leírtak (az Áfa-tv. 60. és 63. §-a) szerint kell a gyűjtőszámla szerinti teljesítési időpontot meghatározni, és az Áfa-tv. 80. §-a alapján az áfa alapját forintban megállapítani, az áfafizetési kötelezettséget forintban az áfabevallásban rögzíteni.Az Szt. 60. §-ának (5a) bekezdése szerint: Azon gazdasági események esetén, amelyeknél az ellenérték külföldi pénzértékben kerül meghatározásra, a külföldi pénzértékre szóló követelés, illetve kötelezettség forintértékének meghatározása során - a vállalkozó számviteli politikában[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8252
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Áfabevallás, könyvelés eltérő árfolyamon

Kérdés: Az április havi áfabevallás ellenőrzése során azt tapasztaltuk, hogy az importhoz kapcsolódó számla nem a vámhatározat szerinti árfolyamon került a könyvekbe, hanem a számla kelte szerinti árfolyamon. Az ügyfél az áfabevallás kapcsolódó sorában ugyan az adott hónapban a vámhatározatok szerint megfizetett áfát tüntette fel visszaigényelhető áfaként, de azt sem a pénzügyi, sem a főkönyvi moduljából nem tudja analitikával alátámasztani. Az ügyfél könyvelője nem tekinti jelentősnek az eltérést, majd azt válaszolta, hogy a helyes könyvelés elvégzése nem fedezi a befektetett munkát. Az ügyvezető a könyvelő válaszát elfogadta. Kérdéseink: Az áfabevallás és a főkönyvi könyvelés közötti elérés megengedett? A NAV tételesen ellenőrzi az áfabevallások egyezőségét? Az ügyvezetőnek, a beszámolót összeállító, illetve elektronikusan megküldő könyvelőnek mi a felelőssége a beszámolóért?
Részlet a válaszból: […]áfaként beállított összeg a könyvelés adataival teljesen megegyezik, a kettő között eltérés nem lehet, a főkönyvi könyvelés biztosítja az áfabevallás analitikáját. Ha ezt a gépi program nem tudja biztosítani, akkor azt le kell cserélni! Ha a vámérték alapja a szállító számlája szerinti ellenérték, és ennek alapján állapítják meg a vámhatósággal szembeni kötelezettséget forintban, azaz a szállító számláját könyvelik elsődlegesen, az ügyfél számviteli szempontból sem jár el helyesen. Az importbeszerzést a teljesítésnapi választott devizaárfolyamon (ez lehet az MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyam is!) kell forintra átszámítva könyvelni, de nem a számla kelte szerinti árfolyammal. (A számla keltének napja és a szerződés szerinti teljesítés napja általában nem esik egybe!) Ha a szállító számlája szerinti ellenérték a vámérték alapja, és a vámmal növelt ellenérték alapján számítják ki az áfát a könyvelés során alkalmazott árfolyamon, akkor a számított összeget ún. (ütköző) elszámolási számlákkal szemben kell könyvelni, majd az Áfa-tv. szerinti (a vámhatározat szerinti) árfolyamon kiszámított fizetendő és előzetesen felszámított áfát kell az (ütköző) elszámolási számlával szemben fizetendő, illetve előzetesen felszámított áfaként könyvelni, az (ütköző) elszámolási számlákon lévő egyenleget pedig árfolyam-különbözetként elszámolni (a kétféle árfolyam eltéréséből adódó különbözet lehet árfolyamnyereség és árfolyamveszteség is). Itt hívjuk fel a figyelmet a 2012. január 1-jétől hatályos, az Szt. 60. §-ának (5/a) bekezdésében megfogalmazott lehetőségre, mely szerint - meghatározott esetekben (a kérdés szerinti is ilyen) - alkalmazható az Áfa-tv.-nek az adóalap forintban történő megállapítására vonatkozó előírása szerinti árfolyam is. Az előbbiekben részletesen bemutatottakból már következik a kérdésekre a válasz. Nem megengedett az áfabevallás és a főkönyvi könyvelés közötti eltérés, a könyvelés adatai képezik az áfabevallás analitikáját. A NAV esetenként dönti el, hol, mit kíván ellenőrizni tételesen. Egyszerű ellenőrzési lehetőség az, ha azt vizsgálja, hogy az áfabevallás a könyveléssel egyező analitikus nyilvántartással mennyire alátámasztott. A beszámolót elkészítő könyvelő azért felel, hogy a rendelkezésére bocsátott valamennyi bizonylatot a jogszabályi előírásoknak megfelelően rögzítette a könyvviteli nyilvántartásokban, azokból a törvényi elő­írásoknak megfelelően készítette el a beszámolót, ha ezzel is megbízták, állította össze az adóbevallásokat, állapította meg helyes összegben az adókat, a mérleget ellenőrzött leltár támasztja alá, és elvégzett minden olyan[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. szeptember 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5557
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Közösségi adószám mellett áfabevallás

Kérdés: Kft.-nek közösségi adószáma van, de eddig még nem volt bevétele. Bejelentkezésekor tárgyi adómentes tevékenységet folytatóként lett regisztrálva. Milyen áfabevallásokat kell benyújtania? Várhatóan a közeljövőben bérbeadást is folytatunk. Ez esetben mi a teendő?
Részlet a válaszból: […]mentesül az adott adómegállapítási időszakra vonatkozóan az adóbevallási és megállapítási kötelezettség alól, ha az adott adómegállapítási időszakban kizárólag tárgyi adómentes értékesítést végez, és a 40. § (2) bekezdése szerint adó fizetésére nem kötelezett.] Amennyiben tevékenységi körében eddig nem szerepelt a bérbeadás, azt változásbejelentővel fel kell vetetnie a regisztrált tevékenységek közé, és nyilatkoznia kell, ha ingatlan bérbeadása tekintetében a főszabálytól eltérően az adókötelezettséget választja. Ha most veteti fel az ingatlan-bérbeadást a tevékenységi körébe, akkor a bejelentéssel egyidejűleg választhat is, ha azonban az ingatlan-bérbeadás eddig is a tevékenységi listáján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. augusztus 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2723
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Gyakorított áfabevallás 2005. július 1-jétől

Kérdés: A 2004-es évhez hasonlóan 2005. évre is kértem a gyakorított (havi) áfabevallás lehetőségét, melyet az adóhatóság ez évre csak július 1-jétől engedélyezett. Ezen időponttól negyedéves bevallásra vagyok kötelezett?
Részlet a válaszból: […]2/b. pontjába a korábbi gyakorítási szabályokat, azzal az eltéréssel, hogy a havi kétszeri bevallási gyakoriságra 2005. július 1-jétől nincs lehetőség. A gyakorított bevallás engedélyezésének feltétele továbbra is az, hogy az adózó beszerzéseit terhelő levonható, előzetesen felszámított áfa kulcsa jellemzően meghaladja az áthárított áfa kulcsát, illetőleg az adózó beruházást valósít meg. A módosítás tehát azt eredményezi, hogy a 2005. évre kiadott gyakorítási engedélyek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2363
Kapcsolódó tárgyszavak: ,