Gyűjtőszámlák szerinti tankolás időpontja

Kérdés: Fuvarozással foglalkozó cégünk belföldi és külföldi tankolásairól kéthetenként gyűjtőszámlát kap az egyes szolgáltatóktól. A DKV a gyűjtőszámlában szereplő egyes számlákat a szervizország pénznemében tünteti fel, euróra (a fizetés pénznemére) átváltva. Teljesítési idő az egyes számlákon nem szerepel, csak az egyes tankolások dátuma. Az OMV és a SHELL a gyűjtőszámlában szereplő egyes számlákat a szervizország pénznemében tünteti fel forintra (a fizetés pénznemére) átváltva. Teljesítési idő nem szerepel az egyes számlákon, csak az egyes tankolások dátuma. A Mol a gyűjtőszámlában szereplő egyes számlákat a szervizország pénznemében tünteti fel forintra (a fizetés pénznemére) átváltva. Teljesítési idő szerepel az egyes számlákon, a magyarországi számla esetén a folyamatos teljesítés szabályai szerint, a külföldi számlák esetén, a számlán feltüntetett teljesítési idő, vagy a számlázási időszak utolsó napja, vagy időben a legutolsó tankolás időpontja. Az említett szolgáltatók esetén mikori teljesítési idővel (kivéve a Mol, amely a számlán feltünteti azt), milyen devizanemben könyveljük a kötelezettségeinket, külföldi deviza esetén milyen árfolyamon kell a kötelezettséget forintosítani?
Részlet a válaszából: […] ...meghatározni, és az Áfa-tv. 80. §-a alapján az áfa alapját forintban megállapítani, az áfafizetési kötelezettséget forintban az áfabevallásban rögzíteni.Az Szt. 60. §-ának (5a) bekezdése szerint: Azon gazdasági események esetén, amelyeknél az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 16.
Kapcsolódó címkék:    

Áfabevallás, könyvelés eltérő árfolyamon

Kérdés: Az április havi áfabevallás ellenőrzése során azt tapasztaltuk, hogy az importhoz kapcsolódó számla nem a vámhatározat szerinti árfolyamon került a könyvekbe, hanem a számla kelte szerinti árfolyamon. Az ügyfél az áfabevallás kapcsolódó sorában ugyan az adott hónapban a vámhatározatok szerint megfizetett áfát tüntette fel visszaigényelhető áfaként, de azt sem a pénzügyi, sem a főkönyvi moduljából nem tudja analitikával alátámasztani. Az ügyfél könyvelője nem tekinti jelentősnek az eltérést, majd azt válaszolta, hogy a helyes könyvelés elvégzése nem fedezi a befektetett munkát. Az ügyvezető a könyvelő válaszát elfogadta. Kérdéseink: Az áfabevallás és a főkönyvi könyvelés közötti elérés megengedett? A NAV tételesen ellenőrzi az áfabevallások egyezőségét? Az ügyvezetőnek, a beszámolót összeállító, illetve elektronikusan megküldő könyvelőnek mi a felelőssége a beszámolóért?
Részlet a válaszából: […] ...nyilvántartás az előzetesen felszámított áfát avámhatározat szerinti árfolyammal forintra átszámított értéken tartalmazza, azáfabevallásba előzetesen felszámított áfaként beállított összeg a könyvelésadataival teljesen megegyezik, a kettő között eltérés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 6.
Kapcsolódó címkék:    

Közösségi adószám mellett áfabevallás

Kérdés: Kft.-nek közösségi adószáma van, de eddig még nem volt bevétele. Bejelentkezésekor tárgyi adómentes tevékenységet folytatóként lett regisztrálva. Milyen áfabevallásokat kell benyújtania? Várhatóan a közeljövőben bérbeadást is folytatunk. Ez esetben mi a teendő?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a kft. bejelentkezéskor kizárólag tárgyiadómentes tevékenységet jegyeztetett be, és eddig nem volt kiszámlázotttevékenysége, bevallást sem kellett benyújtania. [Az Áfa-tv. 48/A §-a alapjánaz az adóalany, aki (amely) bejelentkezésekor kizárólag tárgyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 10.
Kapcsolódó címke:

Gyakorított áfabevallás 2005. július 1-jétől

Kérdés: A 2004-es évhez hasonlóan 2005. évre is kértem a gyakorított (havi) áfabevallás lehetőségét, melyet az adóhatóság ez évre csak július 1-jétől engedélyezett. Ezen időponttól negyedéves bevallásra vagyok kötelezett?
Részlet a válaszából: […] ...hogy a havi kétszeri bevallásra adottengedélyek alapján is havi bevallási gyakorisággal lesznek kötelezettek azadóalanyok az áfabevallás benyújtására...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. október 13.
Kapcsolódó címkék: