Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott áfalevonás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Részletekben megfizetett számla levonható áfája

Kérdés: Ügyfelem hosszú ideig nem kapott áramszámlát, és most egy összegben kapott egy kb. 3 millió forint összegűt. Megállapodott az áramszolgáltatóval, hogy 15 havi részletekben fizeti meg a tartozását. Az áfát levonhatom (visszaigényelhetem) az egyösszegű számlából attól függetlenül, hogy részletekben lesz megfizetve?
Részlet a válaszból: […]alapvetően a megállapított negatív előjelű adókülönbözet abszolút értékének a nagysága befolyásolja, figyelembe véve az adózó bevallási gyakoriságát (186. §). Abban az esetben, ha az adózónak ezek alapján megnyílik a visszaigénylési joga, az ügylet megfizetettsége az adóhatóság számára rendelkezésre álló visszatérítésre nyitva álló határidőt befolyásolja. A visszautalási határidő - amennyiben a számla[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. május 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6655
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Adólevonási jog módosítása

Kérdés: A társaságunknál folytatott ellenőrzés megállapította, hogy cégünket - egy épületberuházás kapcsán - áfalevonási jog 2013-ban nem illette meg. Az adóhiányt 2014-ben befizettük. Helyesen járunk el akkor, ha a határozat dátumával megegyezően az adott eszköz bekerülési értékét módosítjuk az adóhiány összegével, a késedelmi pótlékot, illetve az adóbírságot viszont a tárgyévre könyveljük? Szíveskedjenek a kontírozást is bemutatni!
Részlet a válaszból: […](T 161 - K 455). Mivel nem e szerint jártak el, mert az áfát levonásba helyezték (T 466 - K 455), ezt a tételt önellenőrzés keretében kell módosítani (T 455 - K 466) az adóhiány összegével, és kell könyvelni 2013. évi tételként a le nem vonható adót (az adóhiányt) a már említett könyvelési tétellel (T 161 - K 455).Az épületberuházás bekerülési értékét tehát nem az adóhatóság határozatának dátumával, hanem a számla szerinti teljesítés dátumával, önellenőrzés keretében kell 2013-ra módosítani. Ha az épületberuházást már 2013-ban rendeltetésszerűen használatba vették, módosítani kell az elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás összegét is, ami a társasági[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6499
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Jogosulatlanul levont áfa elhatárolása

Kérdés: Az APEH 2006-2007. évre vonatkozóan lefolytatott vizsgálata a kft.-nél 50 M Ft jogosulatlanul levont áfát állapított meg. A bírsággal és pótlékkal együtt tetemes adóterhet el lehet-e határolni a következő évekre, hogy elkerüljék a 2010. év esetleges veszteségét?
Részlet a válaszból: […]adóhatóság a jogosulatlanul levont áfát 2006-2007. évekre állapította meg. A kérdésből nem derül ki, hogy beszerzéshez, szolgáltatásnyújtáshoz vagy egyébhez kapcsolódott az áfa jogtalan, törvényellenes levonása. Az viszont megállapítható, hogy a hiba a hatályos jogszabályi előírások nem vagy nem megfelelő alkalmazásából, helytelen értelmezéséből származik. Így először a hibát, a hibahatást kell korrigálni. Ha ezt az adóhatóság nem tette meg, akkor a kft.-nek kell önellenőrzés keretében a 2006., illetve a 2007. évi könyvelés adatait helyesbíteni. A hiba, a hibahatás eszközökre-forrásokra, illetve az eredményre gyakorolt hatását pedig - ha jelentős összegű a hiba - a 2010. évi mérleg, illetve az eredménykimutatás középső oszlopában kell bemutatni.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4816
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Támogatás esetén az áfa levonhatósága

Kérdés: A 3811. számú kérdéshez kapcsolódóan kérdezem. Az Áfa-tv. 5. számú mellékletének 2. pontja szerint: Abban az esetben, ha az adóalany közvetlenül olyan pénzbeni támogatásban részesül, amely a 65. § szerint a termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának árát (díját) közvetlenül nem befolyásolja, a támogatás forintban megállapított és éves szinten összesített összege az 1. pont szerinti levonási hányados nevezőjének értékét növeli. Helyes-e, ha az adózó csak egy tevékenységet végez, és ezen tevékenység 100%-os támogatottsága esetén, az adóalany a termékek, szolgáltatások előzetesen felszámított áfáját 100%-ban levonja, míg a levonási hányad nulla?
Részlet a válaszból: […]leírtakból következik, ha a kérdező cégnek nincs adóköteles tevékenysége, termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása, akkor a beszerzett termékek, igénybe vett szolgáltatások előzetesen felszámított áfáját nem helyezheti levonásba, nem igényelheti vissza. Ez esetben viszont az Áfa-tv. 5. számú melléklete szerinti arányosítást sem kell elvégezni. A kérdésben megfogalmazottak azonban valószínűsíthetik azt a feltételezést, hogy a kérdező cég nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően jár el. Gyakorlatilag nem lehet olyan - vállalkozási szintű - tevékenység, amelyet 100 százalékban csak támogatásból finanszíroznak, a cégnek csak támogatásból van bevétele. Előfordul, hogy például az önkormányzat az önkormányzati feladatok közé tartozó munkákat az általa létrehozott társasággal végezteti el, és annak költségeit "támogatással" ellentételezi. Ez a módszer azonban nem egyeztethető össze a Ptk., a számviteli, továbbá a különböző adótörvények[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3899
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,