Részletekben megfizetett számla levonható áfája

Kérdés: Ügyfelem hosszú ideig nem kapott áramszámlát, és most egy összegben kapott egy kb. 3 millió forint összegűt. Megállapodott az áramszolgáltatóval, hogy 15 havi részletekben fizeti meg a tartozását. Az áfát levonhatom (visszaigényelhetem) az egyösszegű számlából attól függetlenül, hogy részletekben lesz megfizetve?
Részlet a válaszából: […] Az áfa levonhatóságát az Áfa-tv. VII. fejezetében foglalt feltételek megléte határozza meg, ebből a szempontból indifferens, hogy az ellenértéket részletekben fogják majd megfizetni. A visszaigényelhetőséget alapvetően a megállapított negatív előjelű adókülönbözet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 14.

Adólevonási jog módosítása

Kérdés: A társaságunknál folytatott ellenőrzés megállapította, hogy cégünket - egy épületberuházás kapcsán - áfalevonási jog 2013-ban nem illette meg. Az adóhiányt 2014-ben befizettük. Helyesen járunk el akkor, ha a határozat dátumával megegyezően az adott eszköz bekerülési értékét módosítjuk az adóhiány összegével, a késedelmi pótlékot, illetve az adóbírságot viszont a tárgyévre könyveljük? Szíveskedjenek a kontírozást is bemutatni!
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírt megoldás csak részben helyes!Amikor a társaság az épületberuházás számláit kapta, akkor nem vonhatta le a számla szerinti előzetesen felszámított áfát. Ha az előzetesen felszámított áfát nem lehetett levonni, akkor annak összegével a beruházás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 27.

Jogosulatlanul levont áfa elhatárolása

Kérdés: Az APEH 2006-2007. évre vonatkozóan lefolytatott vizsgálata a kft.-nél 50 M Ft jogosulatlanul levont áfát állapított meg. A bírsággal és pótlékkal együtt tetemes adóterhet el lehet-e határolni a következő évekre, hogy elkerüljék a 2010. év esetleges veszteségét?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy nem lehet elhatárolni!Az időbeli elhatárolás számviteli alapelv alapján az olyangazdasági események kihatásait, amelyek két vagy több üzleti évet is érintenek,az adott időszak bevételei és költségei között olyan arányban kell elszámolni,ahogyan az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 2.

Támogatás esetén az áfa levonhatósága

Kérdés: A 3811. számú kérdéshez kapcsolódóan kérdezem. Az Áfa-tv. 5. számú mellékletének 2. pontja szerint: Abban az esetben, ha az adóalany közvetlenül olyan pénzbeni támogatásban részesül, amely a 65. § szerint a termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának árát (díját) közvetlenül nem befolyásolja, a támogatás forintban megállapított és éves szinten összesített összege az 1. pont szerinti levonási hányados nevezőjének értékét növeli. Helyes-e, ha az adózó csak egy tevékenységet végez, és ezen tevékenység 100%-os támogatottsága esetén, az adóalany a termékek, szolgáltatások előzetesen felszámított áfáját 100%-ban levonja, míg a levonási hányad nulla?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy nem helyes!Az Áfa-tv. 120. §-a alapján az adóalany csak akkor jogosultaz általa fizetendő adóból levonni azt az adót, amelyet a termék beszerzéséhez,szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan egy másik adóalany rá áthárított,abban a mértékben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 20.