Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott airbnb tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Kérdések az AirBnB kapcsán

Kérdés: Egyesült Királyságban élő magyar állampolgár vagyok, adószámmal, állandó lakcímmel rendelkezem e honban, azonban állandó életterem: UK. Budapesti lakásomat nem szeretném parlagon hagyni, ezért úgy döntöttem, AirBnB-ztetni fogok. Jogkövető vagyok, ezért minden lehetséges információt átolvastam, de maradtak nyitott kérdések. Ebben szíveskedjenek segíteni! Tájékozódásom alapja a NAV 10. számú munkafüzete volt. Számos kérdésem ezek után nyitott. Azt értem, hogy számláznom kell, és választhatom az AM formát, miután adószám (bejelentkezési kötelezettség) nélküli magánszemélyként szeretném a tevékenységet folytatni.
1. Azt olvastam valahol, hogy nem is kell számlát, csak "számviteli bizonylatot" kibocsátanom ebben az adózási módban. Igaz ez? És ha kell is - itt szabadúszó művészként dolgozom -, saját készítésű számlaformátumom van. Ha azt új, zárt tartományként használom, megfelel-e a hazai előírásoknak? Mi a könnyű és megfelelő megoldás? Azt már tudom a Számviteli Levelek alapján, hogy pdf-formátumban miként kell eljárni. Ez is megfelelő lenne - persze csak akkor, ha nem magyar nyelvű, esetleg bilingvis a számla?
2. Az előzőekből következik, hogy a hatóságnak biztosítani kell a bizonylatokhoz való hozzáférést vs. ellenőrzést, ám azok az én számítógépemen lesznek az Egyesült Királyságban! Gondolom, nem jönnek ki, nekem meg nem kell hazajönnöm. Természetesen hazai eurószámlám van, arra fognak fizetni. Kell megjelölnöm képviselőt? Hogyan, hol, miként? (Van ügyfélkapum.) Mi a jogkövető megoldás?
3. Olvasom az áfa kapcsán, hogy az AirBnB-nek fizetett jutalék miatt nemzetközi adószámot is váltanom kell. Ezzel mi a helyzet? Nem értem a füzet magyarázatát az áfaalapot illetően. Hogyan? Mit? Mire számolva? Miért? Kitérnének ismét erre is egy példával?
Részlet a válaszból: […]más számviteli bizonylatot kiállítani, kizárólag bérbeadási tevékenység esetén lenne helytálló, hiszen amint arra a fentiekben már hivatkoztunk, a bérbeadás az Áfa-tv. rendszerében alapvetően (tárgyi) adómentes tevékenység, míg a szálláshely-szolgáltatás kötelezően adóköteles. Az Áfa-tv. 165. § (1) bekezdés a) pontja pedig csak a tárgyi mentes tevékenység esetében enged mentesülést a számlaadás alól. Ebből következően Önnek a szolgáltatásáról számlát kell kiállítania. Amennyiben alanyi adómentességet választ, a számla természetesen nulla áfatartalommal kerül kiállításra, de ez nem változtat azon a tényen, hogy a szolgáltatás bizonylatának számlának kell lennie.Mivel az ügyletre a magyar áfaszabályokat kell alkalmazni, ezért a számlának is a magyar Áfa-tv. előírásainak kell megfelelnie. A számla tartalmát az Áfa-tv. 169. §-a határozza meg. Az Áfa-tv. 178. § (2) bekezdése alapján számla magyar nyelven vagy élő idegen nyelven egyaránt kiállítható. Idegen nyelven kiállított számla esetében azonban az adóellenőrzés során a számla kibocsátójától megkövetelhető, hogy saját költségére gondoskodjon a hiteles magyar nyelvű fordításról, feltéve, hogy a tényállás tisztázása másként nem lehetséges.A számla papíralapon és elektronikus úton is kibocsátható.- Papíralapú számlaként alkalmazható nyomtatványként nyomdai úton előállított számla (pl. számlatömb), pénztárgéppel vagy számlázóprogrammal előállított számla. Nyomdai úton előállított számla csak az adóhatóság által megállapított sorszámtartománynak megfelelően sorszámozott okirat lehet. A sorszámtartományt az adóhatóság a nyomtatvány előállítójának az erre a célra rendszeresített nyomtatványon (SORSZIG), elektronikus úton benyújtott kérelmére jelöli ki. Pénztárgéppel kiállított számla esetén a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendeletnek megfelelő készülékkel és módon kiállított bizonylat fogadható el, míg számlázóprogram alkalmazásával előállított számla esetén a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet előírásaira kell figyelemmel lenni. Saját számlaformátum alkalmazásának tehát nincs akadálya, de a fenti előírásokra - többek között a számla Áfa-tv. szerinti adattartalmára és a számla sorszámtartományának meghatározására - figyelemmel kell lenni.- Elektronikus számlának minősül minden olyan, az Áfa-tv.-ben előírt adatokat tartalmazó számla, amelyet elektronikus formában bocsátottak ki és fogadtak be. Így elfogadható akár a papíralapon (fentiek szerint) kiállított és beszkennelt, majd (pl. pdf-formátumban) a szolgáltatást igénybe vevő részére elektronikus úton megküldött számla is, amennyiben ő ehhez a számlázási módhoz hozzájárul. (Mivel a törvény e körben külön formalitást nem ír elő, ez a hozzájárulás megvalósulhat akár hallgatólagos beleegyezéssel is.)Jelen válasz keretei nem teszik lehetővé a számlázással kapcsolatos minden információ leírását, de ezekről bővebben olvashat a már hivatkozott 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletben, illetve a NAV által közzétett 18. számú információs füzetben.2. A 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 19. §-a szerint az elektronikus számlát elektronikus formában kell megőrizni, és az elektronikusan megőrzött számlaadatokat kell egy esetleges adóhatósági ellenőrzés során rendelkezésre bocsátani, vagyis az xml formátumban megőrzött számla adatait a rendelet 2. melléklete szerint és a rendelet 3. mellékletében meghatározott adatszerkezetben, az egyéb elektronikus formában megőrzött számla esetében a rendelet 2. melléklet szerint és a 3. mellékletben meghatározott adatszerkezetben, vagy pdf-formátumban. Az Art. 7. §[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7552
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: