Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

35 találat a megadott ajándék tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Termék ajándékozása jogviszonyban nem álló személynek

Kérdés: Egy anyatejpótló tápszereket forgalmazó áfaalany társaság 200 ezer forint beszerzési áron nyilvántartott terméket szeretne ajándékozni egy vele semmilyen jogviszonyban nem álló magánszemélynek. A magánszemély elvesztette a feleségét a koronavírusban, és magára maradt 3 gyermekkel, köztük egy kisbabával. Az ajándékozásról riport fog készülni, amit bemutatnak különböző televíziós műsorban. Az ingyenes juttatás következtében milyen adóteherrel kell számolnia a társaságnak (taonövelő tétel) és a megajándékozott magánszemélynek (felmerülhet-e ajándékozási illeték, szja, szocho)? Áfaköteles-e az ügylet, és kell-e számlával bizonylatolni? Szükség van-e az elkészült riportfilmen kívül bármilyen szerződésre az ügylet megfelelő számviteli, adózási kezeléséhez?
Részlet a válaszból: […]nem merül fel. Ugyanakkor a juttatás értéke a társasági adóban nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségnek minősül, tekintettel arra, hogy az ingyenes juttatást a társasággal semmilyen jogviszonyban nem álló magánszemély kapja.Az Áfa-tv. 11. § (1) bekezdése alapján "ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek minősül az is, ha az adóalany azt más tulajdonába ingyenesen átengedi, feltéve, hogy a termék vagy annak alkotórészei­nek szerzéséhez kapcsolódóan az adóalanyt egészben vagy részben adólevonási jog illette meg". Ebből következően az az ingyenes termékátadás áfaköteles ügyletnek minősül, ha a termék beszerzéséhez kapcsolódóan a társaságot egészében vagy részben adólevonási jog illette meg.Az áfát nem kell külön számlázni (de lehet). Az áfa alapja a termék áfa nélküli beszerzési értéke. Az egyes meghatározott juttatásként elszámolandó összegnek mint a juttatás értékének az áfát is magában kell foglalnia, az áfával növelt összeg 1,18-szorosát kell adóalapnak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8517
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Forgalmazott italokból ajándék

Kérdés: Ha cégünk az általunk forgalmazott italokból ajándékot szeretne adni egy másik megvásárolt termékünk mellé, és mindezt étteremben tenné, akkor az elfogadható-e árumintának vagy kóstoltatásnak? A kiszerelés nem lenne kisebb, mint egy normál termék. Ha nem tudjuk így figyelembe venni, akkor ebben az esetben milyen adófizetési kötelezettségünk keletkezne? Az is kérdés, ha nem kötjük saját termék vásárlásához az ingyenterméket, hanem csak az étteremben vacsorázó vendégek mindentől függetlenül megkapják, akkor az szóróajándék, és magasabb adókategóriába kerül?
Részlet a válaszból: […]magánszemélynek ingyenesen adnak egy másik terméket, akkor az adómentes juttatásnak minősül. Erről az Szja-tv. 1. számú melléklet 8.14. pontja rendelkezik, amely szerint adómentes a kifizető által:"a) üzletpolitikai (reklám) céllal magánszemélyek széles körében nyilvánosan meghirdetett kampány keretében, a juttatás feltételének - ha az nem vetélkedő, nem verseny és nem a szerencsejátékok szervezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó sorsolás eredménye - megfelelő magánszemély számára adottaa) árengedmény,ab) visszatérítés vagy áru, szolgáltatás vásárlásához kapcsolódó más kedvezmény, ideértve, ha az - megjelenési formájától függetlenül - árura vagy szolgáltatásra váltható érték;b) üzleti forgalmának növelése érdekében valamely termék megismertetése céljából adott áruminta, azzal, hogy árumintának minősül a képviselt termék olyan jellemző kisebb része vagy mennyisége, amely kizárólag a képviselt termék bemutatására szolgál, és amely fizikai állapotánál, vagyoni értékénél fogva tartós használatra és más cél elérésére nem alkalmas."Ha vásárlástól függetlenül vagy vásárlással egybekötve, de nem széles körben, és nem nyilvánosan meghirdetett módon, de üzletpolitikai[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8294
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Ajándékcsomagban palackozott italok

Kérdés: Édesség-nagykereskedelmi tevékenységet folytató társaság ajándékcsomagot szeretne készíteni és értékesíteni. Az ajándékcsomagba az édességen kívül palackozott italok is kerülnének. A palackozott italokat a nagykereskedelmi tevékenységet folytató társaságtól vásárolják. Az idényjelleggel folytatott palackozott ital továbbértékesítéséhez kell-e jövedéki engedély? Vagy csak be kell jelenteni? Esetleg van még más kötelezettség is?
Részlet a válaszból: […]Ez a tevékenysége a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (Jöt.) 3. §-a (1) bekezdésének 27. pontja alapján jövedéki kiskereskedelmi tevékenység. Ilyen tevékenység a 67. § (1) bekezdésének ac) pontja szerint csak az állami adó- és vámhatóság engedélyével folytatható. Az engedélyek megadásának feltételeit és részleteit a Jöt. 14. §-a részletezi.A jövedéki engedélyes kiskereskedő jövedéki terméket belföldön csak adóraktár-engedélyestől, felhasználói[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8136
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Ajándék a partnereknek

Kérdés: Kereskedelmi cég vagyunk. Termékeink értékesítésében magánszemély partnerek is közvetítenek. Ösztönzésük érdekében a közreműködésükkel eladott termékekből egyet-egyet ajándékba adunk partnereinknek. Az eladásra kerülő termékek műszaki cikkek. Az ajándékba adott termék tekinthető-e árumintának (mivel így a jobban megismert termék értékesíthetőbbé válik), esetleg üzleti ajándék?
Részlet a válaszból: […]más cél elérésére nem alkalmas.Az ajándékba adott műszaki cikk nem felel meg az Szja-tv. szerint az árumintával szembeni követelményeknek. Tehát nem tekinthető árumintának, juttatása nem lehet adómentes.Az Szja-tv. értelmezése szerint üzleti ajándék a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali ... kapcsolatok keretében adott ajándék (ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szolgáló utalvány). A kérdés szerinti ajándék - a hivatkozott törvényi előírás alapján - egyértelműen üzleti ajándék.Az Szja-tv. 70. §-ának (4) bekezdése alapján egyes meghatározott juttatásnak minősül az adóévben reprezentáció és üzleti ajándék juttatása alapján meghatározott jövedelem. Az üzleti ajándék legmagasabb értékét a törvény nem határozza meg.Az egyes meghatározott juttatások[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8034

5. találat: Nőnapi virág, húsvéti nyúl elszámolása

Kérdés: A cafeteria és egyéb meghatározott juttatások 2019. 01. 01-i szigorítása kapcsán kérdezem: ha egy cég szeretne nőnapra virágot, húsvét alkalmával, illetve mikulásra a dolgozók gyerekeinek csomagot juttatni, keletkezik-e adó- és járulékfizetési kötelezettsége a munkáltatónak?
Részlet a válaszból: […]amelynek igénybevételére egyidejűleg több magánszemély jogosult, és a kifizető - jóhiszemű eljárása ellenére - nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet, továbbá az egyidejűleg több magánszemély számára szervezett, ingyenes vagy kedvezményes rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben a kifizető által viselt költség.A hivatkozott törvényi előírás alapján a beszerzett virág, a húsvéti, a Mikulás-napi ajándékcsomag áfát is magában foglaló bekerülési értéke, amely érték - bizonyára - személyenként nem haladja meg a minimálbér 25 százalékát, az egyes meghatározott juttatások közé tartozónak tekintendő, és mint ilyent a személyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7885
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Könyvek ajándékozásra

Kérdés: Az alapítvány az elmúlt 20 év működéséről 2017-ben könyvet készített. Saját maguk írták, de nyomdát vettek igénybe a könyv elkészítéséhez. A könyvek egy részét elajándékozták, mert közben kiderült, hogy a könyvek nem eladhatók. 2017. 12. 31-én több mint 200 könyv az alapítvány birtokában volt, amelyet saját termelésű készletként állományba vettek. Valószínű, hogy azokat majd elajándékozzák a következő években. Az egyik kuratóriumi tag szerint, mivel a könyvek nem eladhatók, azokat nem lehet készletként kimutatni. Mivel el fogják adni, az csak a 2017. év költsége lehet. Melyik eljárás a helyes?
Részlet a válaszból: […]hozzárendelni, így a könyvek előállítási költségét nem lehet a 2017. évről - készletre vétellel - a következő évekre átvinni.Az óvatosság számviteli alapelve szerint nem lehet eredményt kimutatni akkor, ha az árbevétel, a bevétel pénzügyi rendezése bizonytalan. A könyvek elajándékozása esetén az alapítványnak bevétele nem lesz. Így nem jogszerű eljárás az, amikor az előállított könyvek felmerült költségeit készletre vették, a készletre vétellel növelték az eredményt (az eredmény növelése az is, ha a veszteséget csökkentették).A kérdésből az következik, hogy az eredeti szándék a könyvek értékesítése volt, legalábbis többségében. A kérdésből nem derül ki, hogy a könyvek miért váltak nem eladhatóvá. Kapcsolódóan kérdés lehet, hogy a könyvek elkészítését elrendelő vezető mikor hozott határozatot arra, hogy mivel a könyvek nem eladhatók, azokat el kell ajándékozni. Ha ez a döntés csak 2018-ban született meg, akkor a mérlegtételeket alátámasztó leltárba - mint fellelt eszközök - a 200 db könyv bekerülhetett, mivel azok az alapítvány[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7676
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Ajándékba adott aranytárgyak járuléka

Kérdés: Egy gazdasági társaság a fennállásának 25. évfordulója alkalmából tartott rendezvényen 155 000 Ft értékű aranytárgyat szeretne ajándékozni az igazgatósági tagoknak, felügyelőbizottsági tagoknak, tulajdonos társaság vezetőinek, dolgozóknak, egyéb kiemelt ügyfelei képviselőinek. Kell-e egyéni járulékot vonni a magánszemélyektől ezen a jogcímen kapott jövedelmükből, továbbá illetéket kell-e fizetni a társaságnak vagy a magánszemélynek az ajándék után, és ezen ajándék költsége a társasági adó rendszerében a vállalkozás érdekében felmerült költségnek minősül-e?
Részlet a válaszból: […]megfizeti. Ha az említett magánszemélyek valamelyikénél az adóelőleg levonására nincsen lehetőség, akkor az adóköteles bevételről kiállított igazoláson a gazdasági társaság feltünteti a le nem vont adóelőleg összegét is, és felhívja a magánszemély figyelmét arra, hogy az adóelőleg le nem vont részét köteles megfizetni a negyedévet követő hó 12-éig.Ha az ajándékot biztosítottnak minősülő személynek adják, a gazdasági társaság a biztosítottat terhelő járulékot akkor is köteles bevallani és befizetni, ha annak levonására a tárgyhónapban kifizetett jövedelemből nem lehetséges. A megelőlegezett járulékot a gazdasági társaság a biztosítottal fennálló követelésként veszi nyilvántartásba, és arról írásban tájékoztatja a biztosítottat.A gazdasági társaság az ajándék összes értéke után a biztosítottnak minősülő személyek esetében 22 százalék szociális hozzájárulási adót, a biztosítottnak nem minősülő személyek esetében pedig 22 százalék egészségügyi hozzájárulást köteles fizetni.Ha nem személyenként történik 155 000 Ft egyedi értékű aranytárgy osztása, akkor a kiemelt üzleti partnernek adott ajándék esetében felmerülhet, hogy az adott ajándék üzleti ajándéknak tekinthető-e? Ehhez vizsgálandó az ajándék egyedi értéke, ugyanis a nemesfém, nemesfémmel plattírozott fém és ezekből készült áru, valamint ékszerutánzat esetében nem lehet a közterheket az egyes meghatározott juttatásokra vonatkozó szabályok szerint megfizetni, ha a körülmények alapján megállapítható, hogy a juttatás nem felel meg a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének. Nem felel meg a juttatás a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének, ha az eseményhez képest[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. június 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7335
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Ajándékba kapott számítástechnikai eszközök

Kérdés: Társaságunk vele szerződéses viszonyban lévő társaságtól ajándékba kap szerződés szerint számítástechnikai eszközöket. Mi a helyes számviteli elszámolása, és kapcsolódik-e hozzá a megajándékozottnál bármilyen adókötelezettség és/vagy adóalap-módosító tétel?
Részlet a válaszból: […]jellemzően eltér az átadónál kimutatott könyv szerinti értéktől, de halasztott bevételként időbelileg el kell határolni a térítés nélkül átvett eszközök piaci értékét (T 9647 - K 4833). Az időbeli elhatárolást a térítés nélkül átvett eszközök (az adott esetben a számítástechnikai eszközök) bekerülési értékének, illetve bekerülési értéke arányos részének költségkénti, ráfordításkénti (terv szerinti értékcsökkenési leíráskénti) elszámolásakor kell megszüntetni (T 4833 - K 9891). A térítés nélkül átadó által felszámított áfát is könyvelni kell: T 466 - K 454, amelyet ha az átvev ő kiegyenlít, akkor T 454 - K 384, ha az átadó elengedi írásban a felszámított fizetendő áfát, akkor elengedett kötelezettségként (T 454 - K 9643) kell elszámolni.A számviteli elszámolás bizonylata a térítés nélkül átadónál is és az átvevőnél is a két fél közötti megállapodás (szerződés), amely tételesen tartalmazza az átadásra/átvételre kerülő számítástechnikai eszközöket, azok jellemző adatait.Megjegyzés: az átvevőnél a térítés nélkül átvett számítástechnikai eszközöket elsődlegesen beruházásként kell elszámolni, majd a rendeltetésszerű használatbavételkor - jellemzően - az egyéb berendezések, felszerelések között aktiválni. Előfordulhat, hogy a rendeltetésszerű használatbavétel érdekében különböző munkákat kell még elvégezni, amelyek költségei­vel a térítés nélkül átvett eszközök piaci értékét - az aktiválás előtt - növelni kell.Mint már utaltunk rá, a térítés nélkül átadó társaságot az Áfa-tv. 11. §-ának (1) bekezdése alapján áfafizetési kötelezettség terheli.A térítés nélkül átadó társaságnál a térítés nélkül átadott eszközök könyv szerinti értéke akkor nem tekinthető a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak a Tao-tv. 3. számú mellékletének A/13. pontja alapján, ha az átadó nem rendelkezik az átvevő nyilatkozatával, amely szerint a juttatás adóévében az eredményében bevételként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6969

9. találat: Rendezvényszervező által adott ajándék

Kérdés: A rendezvényszervező cég a megbízó által megrendelt rendezvényen különböző kisebb ajándékokat (toll, sál stb., amelyek a megbízó nevével vannak ellátva) ad a résztvevőknek, vetélkedőn a résztvevőket díjazásban részesíti. A rendezvényszervező cég a rendezvény teljes körű megszervezését, lebonyolítását számlázza a megrendelő felé, annak tételes kibontása nélkül. A részletes feladatokat szerződésben rögzítik. Minek minősül ebben az esetben a vetélkedő, illetve a résztvevők díjazása, vannak-e adó- és közterhei, és azok kit terhelnek? Hogyan kell könyvelnie, adóznia, bizonylatolnia a vállalkozásnak ebben az esetben? A résztvevőknek adott ajándék anyagköltségként elszámolható? Ezek után milyen adó-, járulékfizetési kötelezettség keletkezik?
Részlet a válaszból: […]cégnél - a megrendelővel kötött szerződésben foglaltak teljesítése érdekében - igénybe vett szolgáltatásokat, vásárolt termékeket a rendezvényszervezés érdekében felmerült költségként (elsődlegesen az 5. számlaosztályban) kell elszámolni, adóztatásánál a saját költségek adóztatására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.Az előbbiekből következően a vetélkedőn részt vevők díjazása - a velük kötött megállapodás, megbízás alapján - történhet a nem önálló tevékenységre, illetve az önálló tevékenységre vonatkozó adózási szabályok szerint is, amely mellett a magánszemélyt megillető díjból a személyi jövedelemadót, a járulékokat a rendezvényszervező cég köteles megállapítani, levonni, bevallani, a magánszemélyt megillető díj bruttó összege után pedig a rendezvényszervező cég a 27 százalék szociális hozzájárulási adót, illetve a 27 százalék egészségügyi hozzájárulást megállapítani, bevallani és befizetni.A résztvevőknek biztosított, átadott kisebb ajándékok beszerzési értékét (áfával együtt) a személyi jellegű egyéb kifizetések között kell elszámolni, mivel az az Szja-tv. 70. §-a (3) bekezdésének b) pontja alapján egyes meghatározott juttatásnak minősül. [Egy­idejűleg több magánszemély számára szervezett,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6869
Kapcsolódó tárgyszavak:

10. találat: Személygépkocsi ajándékként

Kérdés: A társaság az egyik dolgozójának kilépése­kor jutalomként cégautót ajándékoz. Az ajándékozási szerződésben átadott személygépkocsi Eurotax alapján meghatározott értéke után a bérjárulékokat megfizették. Az Eurotax alapján meghatározott érték magasabb, mint az eszköz könyv szerinti értéke. Hogyan kell helyesen elszámolni és milyen adóvonzatai vannak ennek a gazdasági eseménynek?
Részlet a válaszból: […]elszámolása bérköltségként történik (az áfát is magában foglalja) (T 541 - K 476). El kell számolni a fizetendő áfát is (T 476 - K 467). A 476. számlán mutatkozó egyenleget (ez az adott esetben nyereség lesz) a rendkívüli bevételek közé kell átvezetni (T 476 - K 9899). A természetbeni bér után, a bérköltségként elszámolt összeg alapján a szociális hozzájárulási adót be kell vallani és meg kell fizetni (T 561 - K 463-8).A bérjárulékokat, a személyi jövedelemadót a cég­autó Eurotax alapján meghatározott értéke alapján kell megállapítani, és a megajándékozott dolgozóval[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6042
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 35 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést