Keresés eredménye

30 találat a megadott ajándék tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Könyvek ajándékozásra
Kérdés: Az alapítvány az elmúlt 20 év működéséről 2017-ben könyvet készített. Saját maguk írták, de nyomdát vettek igénybe a könyv elkészítéséhez. A könyvek egy részét elajándékozták, mert közben kiderült, hogy a könyvek nem eladhatók. 2017. 12. 31-én több mint 200 könyv az alapítvány birtokában volt, amelyet saját termelésű készletként állományba vettek. Valószínű, hogy azokat majd elajándékozzák a következő években. Az egyik kuratóriumi tag szerint, mivel a könyvek nem eladhatók, azokat nem lehet készletként kimutatni. Mivel el fogják adni, az csak a 2017. év költsége lehet. Melyik eljárás a helyes?
Részlet a válaszból: […]eredményt kimutatni akkor, ha az árbevétel, a bevétel pénzügyi rendezése bizonytalan. A könyvek elajándékozása esetén az alapítványnak bevétele nem lesz. Így nem jogszerű eljárás az, amikor az előállított könyvek felmerült költségeit készletre vették, a készletre vétellel növelték az eredményt (az eredmény növelése az is, ha a veszteséget csökkentették).A kérdésből az következik, hogy az eredeti szándék a könyvek értékesítése volt, legalábbis többségében. A kérdésből nem derül ki, hogy a könyvek miért váltak nem eladhatóvá. Kapcsolódóan kérdés lehet, hogy a könyvek elkészítését elrendelő vezető mikor hozott határozatot arra, hogy mivel a könyvek nem eladhatók, azokat el kell ajándékozni.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7676
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2. találat: Ajándékba adott aranytárgyak járuléka
Kérdés: Egy gazdasági társaság a fennállásának 25. évfordulója alkalmából tartott rendezvényen 155 000 Ft értékű aranytárgyat szeretne ajándékozni az igazgatósági tagoknak, felügyelőbizottsági tagoknak, tulajdonos társaság vezetőinek, dolgozóknak, egyéb kiemelt ügyfelei képviselőinek. Kell-e egyéni járulékot vonni a magánszemélyektől ezen a jogcímen kapott jövedelmükből, továbbá illetéket kell-e fizetni a társaságnak vagy a magánszemélynek az ajándék után, és ezen ajándék költsége a társasági adó rendszerében a vállalkozás érdekében felmerült költségnek minősül-e?
Részlet a válaszból: […]adóelőleg le nem vont részét köteles megfizetni a negyedévet követő hó 12-éig.Ha az ajándékot biztosítottnak minősülő személynek adják, a gazdasági társaság a biztosítottat terhelő járulékot akkor is köteles bevallani és befizetni, ha annak levonására a tárgyhónapban kifizetett jövedelemből nem lehetséges. A megelőlegezett járulékot a gazdasági társaság a biztosítottal fennálló követelésként veszi nyilvántartásba, és arról írásban tájékoztatja a biztosítottat.A gazdasági társaság az ajándék összes értéke után a biztosítottnak minősülő személyek esetében 22 százalék szociális hozzájárulási adót, a biztosítottnak nem minősülő személyek esetében pedig 22 százalék egészségügyi hozzájárulást köteles fizetni.Ha nem személyenként történik 155 000 Ft egyedi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. június 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7335
Kapcsolódó tárgyszavak:
3. találat: Ajándékba kapott számítástechnikai eszközök
Kérdés: Társaságunk vele szerződéses viszonyban lévő társaságtól ajándékba kap szerződés szerint számítástechnikai eszközöket. Mi a helyes számviteli elszámolása, és kapcsolódik-e hozzá a megajándékozottnál bármilyen adókötelezettség és/vagy adóalap-módosító tétel?
Részlet a válaszból: […]bekerülési értéke arányos részének költségkénti, ráfordításkénti (terv szerinti értékcsökkenési leíráskénti) elszámolásakor kell megszüntetni (T 4833 - K 9891). A térítés nélkül átadó által felszámított áfát is könyvelni kell: T 466 - K 454, amelyet ha az átvev ő kiegyenlít, akkor T 454 - K 384, ha az átadó elengedi írásban a felszámított fizetendő áfát, akkor elengedett kötelezettségként (T 454 - K 9643) kell elszámolni.A számviteli elszámolás bizonylata a térítés nélkül átadónál is és az átvevőnél is a két fél közötti megállapodás (szerződés), amely tételesen tartalmazza az átadásra/átvételre kerülő számítástechnikai eszközöket, azok jellemző adatait.Megjegyzés: az átvevőnél a térítés nélkül átvett számítástechnikai eszközöket[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6969
4. találat: Rendezvényszervező által adott ajándék
Kérdés: A rendezvényszervező cég a megbízó által megrendelt rendezvényen különböző kisebb ajándékokat (toll, sál stb., amelyek a megbízó nevével vannak ellátva) ad a résztvevőknek, vetélkedőn a résztvevőket díjazásban részesíti. A rendezvényszervező cég a rendezvény teljes körű megszervezését, lebonyolítását számlázza a megrendelő felé, annak tételes kibontása nélkül. A részletes feladatokat szerződésben rögzítik. Minek minősül ebben az esetben a vetélkedő, illetve a résztvevők díjazása, vannak-e adó- és közterhei, és azok kit terhelnek? Hogyan kell könyvelnie, adóznia, bizonylatolnia a vállalkozásnak ebben az esetben? A résztvevőknek adott ajándék anyagköltségként elszámolható? Ezek után milyen adó-, járulékfizetési kötelezettség keletkezik?
Részlet a válaszból: […]számlaosztályban) kell elszámolni, adóztatásánál a saját költségek adóztatására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.Az előbbiekből következően a vetélkedőn részt vevők díjazása - a velük kötött megállapodás, megbízás alapján - történhet a nem önálló tevékenységre, illetve az önálló tevékenységre vonatkozó adózási szabályok szerint is, amely mellett a magánszemélyt megillető díjból a személyi jövedelemadót, a járulékokat a rendezvényszervező cég köteles megállapítani, levonni, bevallani, a magánszemélyt megillető díj bruttó összege után pedig a rendezvényszervező cég a 27 százalék szociális hozzájárulási adót, illetve a 27 százalék egészségügyi hozzájárulást megállapítani, bevallani és befizetni.A résztvevőknek biztosított, átadott kisebb ajándékok[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6869
Kapcsolódó tárgyszavak:
5. találat: Személygépkocsi ajándékként
Kérdés: A társaság az egyik dolgozójának kilépése­kor jutalomként cégautót ajándékoz. Az ajándékozási szerződésben átadott személygépkocsi Eurotax alapján meghatározott értéke után a bérjárulékokat megfizették. Az Eurotax alapján meghatározott érték magasabb, mint az eszköz könyv szerinti értéke. Hogyan kell helyesen elszámolni és milyen adóvonzatai vannak ennek a gazdasági eseménynek?
Részlet a válaszból: […]számolni a fizetendő áfát is (T 476 - K 467). A 476. számlán mutatkozó egyenleget (ez az adott esetben nyereség lesz) a rendkívüli bevételek közé kell átvezetni (T 476 - K 9899). A természetbeni bér után, a bérköltségként elszámolt összeg alapján a szociális hozzájárulási adót be kell vallani és meg kell fizetni (T 561 - K 463-8).A bérjárulékokat, a személyi jövedelemadót a cég­autó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6042
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6. találat: Közhasznú civilszervezet ajándékba kapott eszköze
Kérdés: Az általunk könyvelt egyesület közhasznú, kettős könyvvitelt vezető, vállalkozási tevékenységet nem folytató civilszervezet, amely 2012. évben adományba kapott egy lakóházat a hozzá tartozó telekkel, ajándékozási szerződés alapján, forgalmiérték-meghatározással. Az ingatlanban a cél szerinti tevékenységükhöz kapcsolódóan népfőiskolát szeretnének létrehozni. A tárgyévre az ingatlant a szerződésben meghatározott összegben rendkívüli bevételként, a közhasznúsági eredménykimutatásban az egész összeget az adományoknál kell szerepeltetnünk, vagy pedig halasztott bevételként elhatárolva, évente az értékcsökkenési leírás összegével egyezően kerül elszámolásra rendkívüli bevételként?
Részlet a válaszból: […]venni, majd a rendkívüli bevételt időbelileg el kell határolni. Mind az épületet, mind a telket csak akkor lehet a tárgyi eszközök közé átvezetni, ha azokat rendeltetésszerűen használatba vették. A telek bekerülési értéke alapján terv szerinti értékcsökkenési leírást nem lehet elszámolni, így ezzel kapcsolatosan az elhatárolt rendkívüli bevétel nem szüntethető meg. A rendeltetésszerűen használatba vett épület bekerülési értéke alapján elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírással arányosan szüntethető meg az elhatárolás, és mutatható ki véglegesen az ennek megfelelő rendkívüli bevétel.A számviteli törvény előírása alapján a telek bekerülési értékét elkülönítetten[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5950
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
7. találat: Ajándékutalvány értékesítő partnerek részére
Kérdés: A biztosítási termékek értékesítésében részt vevő partnerek részére versenyt írnánk ki. Háromféle ösztönzőprogramban gondolkozunk: meghatározott darabszámú szerződés értékesítése után ajándékutalvány és minden további értékesítés után plusz-ajándékutalvány. Minden eladott biztosítás után pontot írnánk jóvá, és ezeket a pontokat e-katalógusból történő termékválasztással weboldalon keresztül lehetne levásárolni, meghatározott időtartam alatt a legtöbbet értékesítőnek valamilyen pluszajándék jár. Milyen adóvonzatokkal kellene számolnunk? Lehetséges-e az első és a harmadik megoldás esetében üzleti ajándékként elszámolni?
Részlet a válaszból: […]üzleti ajándék, akkor mi? Az Szja-tv. 4. §-ának (2) bekezdése alapján a magánszemély bevétele a magánszemély által bármely jogcímen és bármely formában mástól megszerzett vagyoni érték, ideértve a kereskedelmi utalványt is. Ez esetben a bevétel az az összeg, amely értékben az ajándékutalvány termékre, szolgáltatásra cserélhető, illetőleg kötelezettség csökkentésére felhasználható.Az ajándékutalvány értéke a magánszemély egyéb jövedelmének minősül, amely érték után a magánszemélyt 27 százalék egészségügyi hozzájárulás és 16 százalék személyi jövedelemadó terheli. Az ajándékutalvány - áfát is magában foglaló - értékének megfelelő összeget a személyi jellegű egyéb kifizetések között kell elszámolni. Az értékesítésben részt vevő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5669
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
8. találat: Termékben adott ajándék
Kérdés: Társaságunk termékek értékesítésével foglalkozik. Akciót hirdettünk, amely szerint X mennyiségű termék egyszerre történő megvásárlása esetén az általunk forgalmazott termékből ingyenesen - vagy egy teljesen más terméket - adunk ajándékba. Vásárlóink kizárólag kis-, illetve nagykereskedelmi cégek. Milyen adókötelezettség terheli a társaságot a forgalomhoz kötötten ingyenesen adott termék, illetve ajándék tekintetében? És akkor, ha az ajándék beszerzése ingyenesen történt, mert Közösségen belüli partnerünk 0 értéket számláz felénk? Hogyan kell bizonylatolni a termékek átadását?
Részlet a válaszból: […]megajándékozott kis- és nagykereskedelmi cégektől a Tao-tv. 3. számú mellékletének A/13. pontja szerinti igazolás szükséges, hogy a kérdező társaságnál a térítés nélkül átadott eszközök könyv szerinti értékével ne kelljen növelni az adózás előtti eredményt. Az Áfa-tv. 11. §-ának (1) bekezdése alapján a más tulajdonába ingyenesen átengedett termék (térítés nélküli történő átadás) ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek minősül, feltéve hogy a termék szerzéséhez kapcsolódóan az adóalanyt egészében vagy részben adólevonási jog illeti meg. (Ez a szabály Közösségen belüli beszerzések esetében is érvényes, mivel az adófizetési kötelezettség a beszerzőt terheli.) Ilyen esetben az áfa alapját az Áfa-tv. 68. §-a alapján kell megállapítani.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5506
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
9. találat: Ajándék a partnereknek
Kérdés: A 4458. kérdésre adott válaszuk értelmében 2010-ben a magánszemélynek adott ajándék természetbeni juttatásnak minősült?
Részlet a válaszból: […]álláspontunkat támasztotta alá az, hogy ajándékként a műszaki cikkeket bizonyos forgalom után szeretnék adni, és feltételeztük (bár ezt nem írtuk le!), hogy az így adott ajándék nem fér bele az üzleti ajándék fogalmi körébe. Ezt most pótoljuk! Az Szja-tv. 2010-ben hatályos 69. §-a (10) bekezdésének e) pontja alapján üzleti ajándék a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolatok keretében adott ajándék (ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék),[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. február 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4919
Kapcsolódó tárgyszavak:
10. találat: Egyéni vállalkozó ajándéka magánszemélynek
Kérdés: Egyik egyéni vállalkozó ügyfelünk - aki divat­áru-kereskedéssel foglalkozik - magánszemélyeknek leselejtezett ruhaneműt szeretne juttatni adományként. Kérjük, szíveskedjenek válaszolni, hogy az adományozónak van-e fenti esetben áfafizetési vagy egyéb adófizetési kötelezettsége, mivel a ruhanemű beszerzésekor az áfát levonta az egyéni vállalkozó.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4859
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés