Keresés eredménye

10 találat a megadott ajándékozás tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Ki nem fizetett osztalék elajándékozása
Kérdés: A kft. tagja jóváhagyott, de még ki nem fizetett osztalékköveteléssel rendelkezik a kft.-vel szemben, amelyet egy (a kft.-ben tulajdonosi részesedéssel nem rendelkező) másik magánszemélynek ajándékoz. Milyen jogcímen lehet a másik magánszemély számára ezt a kifizetést teljesíteni?
Részlet a válaszból: […]viszont az osztalék kifizetésekor kell levonni. A kifizetett osztalék pedig nem követelés, hanem pénzeszköz. Tehát a tag csak a kifizetett osztalék pénzeszközét ajándékozhatja el egy másik magánszemélynek.A hétköznapi gyakorlatban tévesen nevezik a jóváhagyott, de még ki nem fizetett osztalékot a tag osztalékkövetelésének. Nem teljesülnek - ez esetben - a követeléssel szembeni alapvető[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. március 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6578
2. találat: Társaság elajándékozása
Kérdés: A társaság egyszemélyes tulajdonosa újonnan alakított társaságát el kívánja ajándékozni magánszemély ismerősének. A társaság jegyzett tőkéje 3 millió forint. A társaságban egy lakóingatlan van, 22 millió forint értékben, amelynek forrása tagi kölcsön. Az ügylet során kit és milyen mértékű adó- és illetékfizetési kötelezettség terhel?
Részlet a válaszból: […]de tekintettel kell lenni arra is, hogy - ha van - a jegyzett, de még be nem fizetett tőkerészt az ajándékozó vagy a megajándékozott fogja befizetni, továbbá a tagi kölcsönt a társaság a tagi kölcsön nyújtójának vagy az új tulajdonosnak fogja visszafizetni (ez utóbbi esetben a szokásos piaci értékbe a tagi kölcsön is beletartozik). A szokásos piaci értéket a jövedelem megállapításához csökkenteni kell az ajándékozottnak az értékpapír megszerzésére fordított igazolt kiadásaival és az értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költségeivel, amelyet az Szja-tv. 67. §-ának (9) bekezdése részletez.Az ajándékozás során a két magánszemély között sajátos jogviszony áll fenn, amelyből az következik, hogy az Eho-tv. 3. §-ának (1) bekezdése alapján a 27 százalékos mértékű egészségügyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5973
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: Magánszemélyek közötti ajándékozás (szja)
Kérdés: A Számviteli Levelek 183-as számában megjelent 3818. Árva gyerek bankszámlájára átutalt összeg című tájékoztatással kapcsolatosan kérdezem, hogy a bankszámlára történő utalással teljesített ajándékozás esetén nincs szja-kötelezettség? Jelenti ez azt, hogy a társasági adó megfizetésével bármely magánszemélynek adómentesen adhatunk ajándékba pénzt, feltéve hogy azt a bankszámlára utaljuk, és nincs velünk semmilyen munkavégzésre irányuló jogviszonyban?
Részlet a válaszból: […]rendelkezésből következik, hogy csak a magánszemélyek közötti ajándékozás szja-mentes. Társaság által utalt ajándék szja szempontjától egyéb jövedelemnek minősül az ajándékban részesülő magánszemélynél, ha nincs a magánszeméllyel összefüggésben semmilyen munkavégzésre irányuló jogviszony. A takarékbetét ingyenes megszerzésének illetékmentessége valójában a magánszemély bankszámlájáról más magánszemély[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. március 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4013
4. találat: Ügyvédi irodából az apport kivitele
Kérdés: Az ügyvédi iroda tagja a saját tulajdonában lévő ingatlant apportként vitte be az irodába. A lakást most a gyermekének adná el, ajándékozná oda. (A gyermekek a lakást már felújították, az iroda ezzel kapcsolatosan költséget nem számolt el.) Az ingatlan könyv szerinti értéke 4 millió forint, a piaci értéke 25 millió Ft. Hogyan lehet a felvetetteket optimálisan megoldani?
Részlet a válaszból: […]szóló törvény (a Gt.) előírásai alapján kell eljárni. Az előbbiekből következően, ha az ügyvédi iroda tagja az apportként bevitt ingatlant az iroda vagyonából kivonja, az iroda vagyonának csökkenését a vagyonkivonás (a tőkeleszállítás) általános szabályai szerint kell elszámolni, a saját tőke csökkenését kötelezettségként kell előírni. Az ügyvédi iroda tagja által apportált ingatlannak az ügyvédi iroda vagyonából történő kivitelét piaci értéken értékesítésként kell az egyéb bevételek közt elszámolni, a taggal szembeni követelésként kimutatni, majd a saját tőke csökkenése miatti kötelezettségbe beszámítani, a különbözetet pedig pénzügyileg kell rendezni. Az ügyvédi iroda tagjánál az Szja-tv. 68. §-ának (3) bekezdése szerint kell eljárni, azaz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3996
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Árva gyermek bankszámlájára átutalt összeg
Kérdés: Cégünk egyik partnere halálos közúti balesetet szenvedett, árván maradt gyermekének szeretne a cég vezetősége 1 000 000 Ft-ot a gyermek nevére szóló bankszámlán elhelyezni. Kérdésünk, hogy milyen tételként számolhatjuk el ezt a kiadást, és milyen adó-, esetleg illetékfizetési kötelezettséggel kell számolnunk?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3818
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6. találat: Térítés nélküli szolgáltatás illetéke
Kérdés: A térítés nélkül igénybe vett szolgáltatások értéke után kell-e ajándékozási illetéket fizetni?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3104
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7. találat: Lakásingatlan ajándékozása
Kérdés: Ha az unoka nagymamájának ajándékozná azt a lakást, amit a nagymama vásárolt az ő nevére a haszonélvezet fenntartása mellett, akkor kinek milyen adófizetési kötelezettsége keletkezne? (Az unoka - ezen tulajdona miatt - nem tud kedvezményes lakáshoz jutni!)
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3041
Kapcsolódó tárgyszavak:
8. találat: Üzletrész elajándékozása
Kérdés: A tagok személyében változás történt. Akft. 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkező tagja kilépett, üzletrészét 3 gyermekének ajándékozta, ők lettek az új tagok. A kft. alapításakor a szülő vitte be az apportot. A cégbejegyzés megtörtént. Mi a teendő a számvitelben?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. január 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2015
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
9. találat: Irodabútor ajándékozása
Kérdés: Egy gazdasági társaság használt irodabútorát munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozójának ajándékozza. Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 379
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
10. találat: Ingyenes engedmény elszámolása az engedményesnél
Kérdés: "X" magánszemély többségi befolyással bíró tagja a "Z" Kft.-nek. "X" egy másik adózótól nagyobb összegű kártérítést követel - elmaradt haszon címén - jogi úton. "X" tag az említett követelését "Z" Kft.-re engedményezte. Hogyan számolhatja el a "Z" Kft. az engedményezett követelést? Milyen értékelést lehet elfogadni?
Részlet a válaszból: […]követelések engedményezésével részletesen foglalkoztunk a Számviteli Levelek 95. és a 134. kérdésekre adott válaszokban is.) Olvasói észrevétel: (megjelent a Számviteli Levelek 23. számában - 2001. 12. 06.): A Számviteli Levelek 10. számában a 176. kérdésre adott válasszal kapcsolatosan Olvasónk megjegyzi: a válaszban leírt kontírozás harmadik sora nem megfelelő, mert így duplán van a bevételek között elszámolva a követelés (egyszer a rendkívüli bevételek között a várhatóan megtérülő összegben és egyszer a pénzügyi műveletek bevételei között a ténylegesen megfizetett összegben), ugyanakkor a követelések közül a megfizetett követelés nem került kivezetésre. A szerző válaszol: Tisztelt Olvasó! Valóban igaz, hogy a válaszban a kiegyenlített követelés nyilvántartás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. május 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 176
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,