Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

12 találat a megadott ajándékozás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Termék ajándékozása jogviszonyban nem álló személynek

Kérdés: Egy anyatejpótló tápszereket forgalmazó áfaalany társaság 200 ezer forint beszerzési áron nyilvántartott terméket szeretne ajándékozni egy vele semmilyen jogviszonyban nem álló magánszemélynek. A magánszemély elvesztette a feleségét a koronavírusban, és magára maradt 3 gyermekkel, köztük egy kisbabával. Az ajándékozásról riport fog készülni, amit bemutatnak különböző televíziós műsorban. Az ingyenes juttatás következtében milyen adóteherrel kell számolnia a társaságnak (taonövelő tétel) és a megajándékozott magánszemélynek (felmerülhet-e ajándékozási illeték, szja, szocho)? Áfaköteles-e az ügylet, és kell-e számlával bizonylatolni? Szükség van-e az elkészült riportfilmen kívül bármilyen szerződésre az ügylet megfelelő számviteli, adózási kezeléséhez?
Részlet a válaszból: […]nem merül fel. Ugyanakkor a juttatás értéke a társasági adóban nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségnek minősül, tekintettel arra, hogy az ingyenes juttatást a társasággal semmilyen jogviszonyban nem álló magánszemély kapja.Az Áfa-tv. 11. § (1) bekezdése alapján "ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek minősül az is, ha az adóalany azt más tulajdonába ingyenesen átengedi, feltéve, hogy a termék vagy annak alkotórészei­nek szerzéséhez kapcsolódóan az adóalanyt egészben vagy részben adólevonási jog illette meg". Ebből következően az az ingyenes termékátadás áfaköteles ügyletnek minősül, ha a termék beszerzéséhez kapcsolódóan a társaságot egészében vagy részben adólevonási jog illette meg.Az áfát nem kell külön számlázni (de lehet). Az áfa alapja a termék áfa nélküli beszerzési értéke. Az egyes meghatározott juttatásként elszámolandó összegnek mint a juttatás értékének az áfát is magában kell foglalnia, az áfával növelt összeg 1,18-szorosát kell adóalapnak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8517
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Ajándékozások adókötelezettsége

Kérdés: Év végével a cégünk díjazni szokta a dolgozóit különböző kategóriákban. Pl. az év legjobb dolgozója, vezetője stb. Ehhez kapcsolódóan a díjazottak kapnak egy gravírozott emlékplakettet is. Van olyan plakett, ami 10 000 Ft-ba került, de van olyan is, ami 30 000 Ft-ba. Milyen járulék és adóteher terheli a céget ezekben az esetekben?
Részlet a válaszból: […]magánszemélyek, ezért lényeges a juttatás értékének meghatározása. Ennek részleteit az Szja-tv. 5. § (4) bekezdése tartalmazza. A nem pénzben megszerzett vagyoni érték esetében bevételnek a vagyoni érték megszerzésének időpontjára megállapított szokásos piaci értéket kell tekinteni. Szokásos piaci érték az Szja-tv. 3. § 9. pontja alapján az az ellenérték, amelyet független felek összehasonlítható körülmények esetén egymás között érvényesítenek, vagy érvényesítenének.A bevétel megszerzésének időpontjára tárgyi ajándék juttatása esetén az Szja-tv. 9. § (2) bekezdésének b) pontja irányadó: a tulajdonjog megszerzésének napja, vagy - ha az korábbi időpont - az a nap, amelyen azt a magánszemély vagy javára más személy birtokba vette.A juttatás leggyakoribb formája az üzleti ajándék, melynek juttatására akár reprezentációra okot adó esemény, rendezvény keretében, akár azon kívül is mód van. Emellett az Szja-tv. lehetőséget biztosít csekély értékű ajándékjuttatás biztosítására is. Az Szja-tv. 3. § 27. pontja alapján üzleti ajándéknak minősül (alkalomtól és értékhatártól függetlenül) a juttató tevékenységével összefüggő, többek között az üzleti, hivatali, szakmai, kapcsolatok keretében adott ajándék. Üzleti ajándék címén nem adható többek között nemesfémmel plattírozott fém és ezekből készült áru, érme, ha a körülmények alapján megállapítható, hogy a juttatás nem felel meg a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének.Egyes meghatározott juttatásként biztosítható például az évi egy alkalommal - az erre vonatkozó nyilvántartás vezetése mellett - csekély értékű (a minimálbér 10 százalékát, azaz jelenleg a 16 100 forintot meg nem haladó) ajándék révén juttatott adóköteles jövedelem, vagy többek között az olyan ingyenes vagy kedvezményes termék révén juttatott adóköteles bevétel, amelynek igénybevételére egyidejűleg több magánszemély jogosult, és a kifizető - jóhiszemű eljárása ellenére - nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet. Továbbá idetartozik az egyidejűleg több magánszemély (ideértve az üzleti partnereket is)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8424
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Ki nem fizetett osztalék elajándékozása

Kérdés: A kft. tagja jóváhagyott, de még ki nem fizetett osztalékköveteléssel rendelkezik a kft.-vel szemben, amelyet egy (a kft.-ben tulajdonosi részesedéssel nem rendelkező) másik magánszemélynek ajándékoz. Milyen jogcímen lehet a másik magánszemély számára ezt a kifizetést teljesíteni?
Részlet a válaszból: […]meg a magánszemély tulajdonost. A személyi jövedelemadót, az egészségügyi hozzájárulást viszont az osztalék kifizetésekor kell levonni. A kifizetett osztalék pedig nem követelés, hanem pénzeszköz. Tehát a tag csak a kifizetett osztalék pénzeszközét ajándékozhatja el egy másik magánszemélynek.A hétköznapi gyakorlatban tévesen nevezik a jóváhagyott, de még ki nem fizetett osztalékot a tag osztalékkövetelésének. Nem teljesülnek - ez esetben - a követeléssel szembeni alapvető követelmények sem.Utalni kell az új Ptk. 3:185. §-ára is. Osztalékra az a tag jogosult,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. március 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6578

4. találat: Társaság elajándékozása

Kérdés: A társaság egyszemélyes tulajdonosa újonnan alakított társaságát el kívánja ajándékozni magánszemély ismerősének. A társaság jegyzett tőkéje 3 millió forint. A társaságban egy lakóingatlan van, 22 millió forint értékben, amelynek forrása tagi kölcsön. Az ügylet során kit és milyen mértékű adó- és illetékfizetési kötelezettség terhel?
Részlet a válaszból: […]két fél között ajándékozási szerződést kell kötni. Az ajándékozás tárgya az "X" kft. üzletrésze, amelynek szokásos piaci értéke .... E Ft. Az üzletrész szokásos piaci értékének meghatározásánál - újonnan alapított társaságnál - jellemzően a saját tőke nagyságából kell kiindulni, de tekintettel kell lenni arra is, hogy - ha van - a jegyzett, de még be nem fizetett tőkerészt az ajándékozó vagy a megajándékozott fogja befizetni, továbbá a tagi kölcsönt a társaság a tagi kölcsön nyújtójának vagy az új tulajdonosnak fogja visszafizetni (ez utóbbi esetben a szokásos piaci értékbe a tagi kölcsön is beletartozik). A szokásos piaci értéket a jövedelem megállapításához csökkenteni kell az ajándékozottnak az értékpapír megszerzésére fordított igazolt kiadásaival és az értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költségeivel, amelyet az Szja-tv. 67. §-ának (9) bekezdése részletez.Az ajándékozás során a két magánszemély között sajátos jogviszony áll fenn, amelyből az következik, hogy az Eho-tv. 3. §-ának (1) bekezdése alapján a 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a megajándékozottnak kell megfizetnie. Ez esetben viszont az Szja-tv. 29. §-a alapján a megállapított jövedelem 78 százalékát kell jövedelemként figyelembe venni.A kérdés szerinti esetben, ha a saját tőkét 3 millió forintnak tekintjük, és a társaság a tagi kölcsönt a tagi kölcsönt nyújtónak fizeti vissza, akkor személyi jövedelemadó alapjaként a 3 millió Ft 78 százalékát, azaz 2340 E Ft-ot kell számításba venni, ennek a 16 százalékát kell a megajándékozottnak személyi jövedelem­adóként, 27 százalékát pedig egészségügyi hozzájárulásként bevallania, és befizetnie az ajándékozás negyedévét követő hónap 12. napjáig. Az így megfizetett adó és egészségügyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5973
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Magánszemélyek közötti ajándékozás (szja)

Kérdés: A Számviteli Levelek 183-as számában megjelent 3818. Árva gyerek bankszámlájára átutalt összeg című tájékoztatással kapcsolatosan kérdezem, hogy a bankszámlára történő utalással teljesített ajándékozás esetén nincs szja-kötelezettség? Jelenti ez azt, hogy a társasági adó megfizetésével bármely magánszemélynek adómentesen adhatunk ajándékba pénzt, feltéve hogy azt a bankszámlára utaljuk, és nincs velünk semmilyen munkavégzésre irányuló jogviszonyban?
Részlet a válaszból: […](vagyoni érték átengedésére), szolgáltatásnyújtásra tekintettel vagy azzal összefüggésben történik. E rendelkezésből következik, hogy csak a magánszemélyek közötti ajándékozás szja-mentes. Társaság által utalt ajándék szja szempontjától egyéb jövedelemnek minősül az ajándékban részesülő magánszemélynél, ha nincs a magánszeméllyel összefüggésben semmilyen munkavégzésre irányuló jogviszony. A takarékbetét ingyenes megszerzésének illetékmentessége valójában a magánszemély bankszámlájáról más magánszemély bankszámlájára történő ajándékozással valósul meg. Ugyanakkor az Itv. 17. §-a (1) bekezdésének c)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. március 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4013

6. találat: Ügyvédi irodából az apport kivitele

Kérdés: Az ügyvédi iroda tagja a saját tulajdonában lévő ingatlant apportként vitte be az irodába. A lakást most a gyermekének adná el, ajándékozná oda. (A gyermekek a lakást már felújították, az iroda ezzel kapcsolatosan költséget nem számolt el.) Az ingatlan könyv szerinti értéke 4 millió forint, a piaci értéke 25 millió Ft. Hogyan lehet a felvetetteket optimálisan megoldani?
Részlet a válaszból: […]ügyvédekről szóló törvény hivatkozott rendelkezései, továbbá az iroda jogutódlással történő megszűnésének (átalakulásának) szabályai arra utalnak, hogy az ügyvédi iroda tagjának a vagyoni hozzájárulása (apportja), illetve annak az irodából történő kivonása elszámolásánál alapvetően a gazdasági társaságokról szóló törvény (a Gt.) előírásai alapján kell eljárni. Az előbbiekből következően, ha az ügyvédi iroda tagja az apportként bevitt ingatlant az iroda vagyonából kivonja, az iroda vagyonának csökkenését a vagyonkivonás (a tőkeleszállítás) általános szabályai szerint kell elszámolni, a saját tőke csökkenését kötelezettségként kell előírni. Az ügyvédi iroda tagja által apportált ingatlannak az ügyvédi iroda vagyonából történő kivitelét piaci értéken értékesítésként kell az egyéb bevételek közt elszámolni, a taggal szembeni követelésként kimutatni, majd a saját tőke csökkenése miatti kötelezettségbe beszámítani, a különbözetet pedig pénzügyileg kell rendezni. Az ügyvédi iroda tagjánál az Szja-tv. 68. §-ának (3) bekezdése szerint kell eljárni, azaz meg kell állapítani az ingatlan visszavételével kapcsolatos vagyoni hozzájárulás csökkenésének és a saját tőke csökkenésének a különbözetét, mint a vállalkozásból (az adott esetben az ügyvédi irodából) kivont jövedelmet, amely után a személyi jövedelemadó 25 százalék, az egészségügyi hozzájárulás 14 százalék (ha ez utóbbinak a törvényi feltételei fennállnak). Kérdés lehet az, hogy a kérdésben szereplő ingatlannak mennyi a piaci értéke. Nyilvánvaló, ha a gyerekek úgy újították fel az ügyvédi iroda tulajdonában lévő ingatlant, hogy ahhoz az ügyvédi iroda a hozzájárulását adta, akkor az ingatlan felújítás utáni piaci értéke megállapítása során indokolt figyelembe venni a felújítás tényleges, dokumentált költségeit is. Ennek érdekében célszerűnek az látszik, ha a gyerekek a felújítással kapcsolatos költségeket[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3996
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Árva gyermek bankszámlájára átutalt összeg

Kérdés: Cégünk egyik partnere halálos közúti balesetet szenvedett, árván maradt gyermekének szeretne a cég vezetősége 1 000 000 Ft-ot a gyermek nevére szóló bankszámlán elhelyezni. Kérdésünk, hogy milyen tételként számolhatjuk el ezt a kiadást, és milyen adó-, esetleg illetékfizetési kötelezettséggel kell számolnunk?
Részlet a válaszból: […]segélynek). A bankszámlára helyezett összeg társasági adó szempontjából nem vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek minősül. Amennyiben a pénz ajándékozása banki átutalással történik, úgy az az Itv. rendelkezése alapján mentes
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3818
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Térítés nélküli szolgáltatás illetéke

Kérdés: A térítés nélkül igénybe vett szolgáltatások értéke után kell-e ajándékozási illetéket fizetni?
Részlet a válaszból: […]ajándékozással történő vagyonszerzés. Az Itv. 11. §-ának (1) bekezdése azonban ezen belül konkrétan meghatározza az ajándékozási illeték tárgyát. Ezek között a szolgáltatás nem szerepel. Azaz az ingyen nyújtott szolgáltatás
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3104
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Lakásingatlan ajándékozása

Kérdés: Ha az unoka nagymamájának ajándékozná azt a lakást, amit a nagymama vásárolt az ő nevére a haszonélvezet fenntartása mellett, akkor kinek milyen adófizetési kötelezettsége keletkezne? (Az unoka - ezen tulajdona miatt - nem tud kedvezményes lakáshoz jutni!)
Részlet a válaszból: […]tiszta értéke. A lakás forgalmi értékéből - piaci árából - egyfelől le kell vonni a haszonélvezeti jog értékét, másfelől az ajándékot terhelő adósságokat, illetve az ajándék megszerzésével kapcsolatos egyéb terheket. A haszonélvezeti jog értékét az Itv. 72. §-a szerint a haszonélvezeti jog egyévi értékének - ez a forgalmi
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3041
Kapcsolódó tárgyszavak:

10. találat: Üzletrész elajándékozása

Kérdés: A tagok személyében változás történt. Akft. 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkező tagja kilépett, üzletrészét 3 gyermekének ajándékozta, ők lettek az új tagok. A kft. alapításakor a szülő vitte be az apportot. A cégbejegyzés megtörtént. Mi a teendő a számvitelben?
Részlet a válaszból: […]értékét ki kell vezetni, az új tulajdonosok (a gyermekek) nevét és üzletrészük megosztás utáni értékét pedig nyilvántartásba kell venni. A tulajdonosokban és/vagy a tulajdonosok (tagok) üzletrészének
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. január 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2015
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 12 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést