Ajándéksorsoláson nyert utazás

Kérdés: A kft. ajándéksorsoláson nyert egy kétszemélyes utat még 2011-ben. A nyeremény piaci értékét a szervező cég írásban közölte. A nyereménysorsolás nem tartozik a szerencsejáték-törvény hatálya alá. A nyereményt két magánszemély használta fel 2011-ben, akik semmiféle jogviszonyban nem állnak a vállalkozásnál. A kft.-nek milyen társaságiadó-, személyijövedelem­adó-, járulékfizetési kötelezettsége keletkezik az átvett, majd továbbadott nyereménnyel kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] A kérdés szerint a gazdasági esemény 2011-ben volt, a kérdező mégis jelen időben fogalmaz. Természetesen a válaszban leírtakat már 2011-ben könyvelni kellett, az adókat is 2011-ben be kellett vallani. Menjünk időrendi sorrendben!Amikor a kft. megnyerte a kétszemélyes utat, akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 18.

Pénzbeli és természetbeni támogatás

Kérdés: Egy használtelem- és hulladékgyűjtéssel foglalkozó nonprofit kft. és partnere versenyt hirdet rendszeresen iskolák között, amelynek célja minél több használt elem begyűjtése. A különböző helyezéseket elért iskolák nyereménye lehet pénzbeli és természetbeni támogatás is. A nyeremények nyújtásáról az iskola és a társaság megállapodást köt. Rendkívüli esetben óvodások is beszállnak a versenybe, és így ők is részesülnek a jutalomból. A nonprofit kft. és partnere a nyeremények finanszírozásával, illetve megosztásával kapcsolatban különmegállapodást kötnek. Helyesen jár-e el a kft., ha a nyereményeket térítés nélküli eszközátadásként számolja el? Kell-e áfát, illetve társasági adót fizetnie a térítés nélküli eszközátadás után? Levonható-e a partnerre áthárított költséggel arányosan a vásárolt eszközök input­áfája? Felmerülhet-e illetékfizetési kötelezettsége az iskolának a nyeremény után?
Részlet a válaszából: […] ...-mivel a kérdés szerinti nyeremények nem minősülnek a szerencsejátékszervezéséről szóló törvényben meghatározott sorsolásos játék, ajándéksorsoláskeretében átadott, nyújtott nyereménynek – a térítés nélkül átadott eszközökrendkívüli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 15.

Jegyrendelés interneten

Kérdés: Társaságunk egy vásár alkalmával ajándéksorsolásos játékot szervezne. A kisorsolt ajándékok a 2008. évi foci-EB-re szóló jegyek lennének. Kollégánk egy internetes oldalon megrendelte és ki is fizette bankkártyával a jegyek árát. Interneten visszaigazoló bizonylatot kaptunk. Később kiderült, csak egy hivatalos weboldal van, ahol a jegyeket meg lehet rendelni. Mi nem ezen rendeltük, és így bizonytalan, hogy megkapjuk azokat. Amennyiben nem kapunk jegyet, és a pénzt sem kapjuk vissza, hogyan számoljuk el az egyéb követelések között kimutatott összeget? Elengedett követelésként? Térítés nélkül átadott pénzeszközként? Van-e utána illetékfizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] A kérdés a legtermészetesebb esetet nem tartalmazza: ha akifizetett összegért a megrendelő nem kapja meg a jegyeket, a pénzt átvevő ajegyek árát fizesse vissza. Ha ezt nem teszi, akkor a cégnek a követelésétbírósági úton kell érvényesíteni. Minden más esetben az ügylet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 15.

Vevőtalálkozó költségeinek elszámolása

Kérdés: Ital-nagykereskedő cég vevőtalálkozóra hívja vevőit. Hogyan kell elszámolni a vevőtalálkozó szervezésével kapcsolatban felmerült ráfordításokat? Felszolgált étel, ital, fellépő vendégművészek honoráriuma? A vevőtalálkozón nagyobb értékű eszközök – tv, mobiltelefon, egyéb műszaki cikkek – is sorsolás keretében átadásra kerülnek a résztvevőknek. Az ajándéksorsoláson átadott eszközök elszámolása hogy történik? Áfa-, szja-vonzatok ráfordításkénti elszámolása Tao-tv. alapján?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. szerint a vevőtalálkozó a reprezentációfogalmába érthető, és az ennek megfelelő adózási szabályokat kell alkalmazni. Areprezentáció a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai,diplomáciai, hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 11.

Nyeremény adókötelezettsége

Kérdés: Nyereményakció keretében kincstári takarékjegy, valamint 20 ezer forint értékű levásárolható vásárlási utalványok kerülnek kisorsolásra. Az Szja-tv. 76. § (2) vagy (3) bekezdése alapján kell megfizetni a szja-t, és mi az adó alapja?
Részlet a válaszából: […] ...Szr-tv.-ben meghatározott engedélyhez kötött sorsolásos játékból, ajándéksorsolásból származó nyeremény esetében alkalmazható az Szja-tv. 76. §-a. Az Szja-tv. 76. §-ának (2) bekezdése alapján forrásadó terheli a pénzbeli adóköteles nyereményt, ennek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 7.

Ajándéksorsolás

Kérdés: Nyereményakció keretében a kft. tárgyi eszközt szeretne nyereményként kisorsolni. A kibocsátott sorsjegyek helyett a kft. termékeinek vonalkódját kell visszaküldeni. A nyeremények között nagy összegű tárgyi eszközök szerepelnek (pl. számítógép, mobiltelefon). Ebben az esetben a kft.-nek van-e személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettsége, illetve a tárgyieszköz-nyereményeket miképpen számolhatja el?
Részlet a válaszából: […] ...következően a példa szerinti eset nem tartozhat az említett rendelkezés alá. Véleményünk szerint az eset az Szr-tv. 23. §-a szerinti ajándéksorsolás. E rendelkezés szerint ugyanis, aki rendszeresen, saját nevében áruk, szolgáltatások értékesítését végzi,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. augusztus 1.

Ajándéksorsolás

Kérdés: A vállalkozás utazási irodáiban meghirdetett, havonta a vásárlók között kisorsolt nyeremény után milyen adókötelezettség keletkezik, hogyan kell azt bevallani és megfizetni?
Részlet a válaszából: […] ...ajándéksorsolás a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 23. §-ában megfogalmazott, engedélyhez nem kötött szerencsejáték-szervezés. Az ajándéksorsoláson átadott nyeremény ráfordításként elszámolt összege a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. október 11.

Nyereményakció nyereményének szja-ja

Kérdés: Van-e, ha igen, milyen adókötelezettsége a társaság által szervezett nyereményakció során adott (tárgyi, pénzbeli) nyeremény után?
Részlet a válaszából: […] ...E rendelkezések szerint a szerencsejátékok szervezéséről szóló törvényben meghatározott engedélyhez kötött sorsolásos játékból, az ajándéksorsolásból, valamint a fogadásból származó nyeremény egészét jövedelemnek kell tekinteni. Az adó mértéke pénzbeli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. június 14.