Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott alanyi adómentes tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Alanyi adómentességi időszakban levonható áfa

Kérdés: Egy bt. 2018. 11. 01-től áttért a kata hatálya alá. Hogyan kell könyvelnem az alábbi tételeket a 2018. 10. 31-i zárás során?
- Tárgyieszköz-beszerzésre 2018-ban támogatást kapott, az egyéb bevételt elhatároltam, meg kell-e szüntetni ezt az elhatárolást?
- Tagikölcsön-kötelezettséggel kapcsolatban van-e teendő?
- Katás időszakban tárgyi eszközt értékesített: ez már katás bevétel lesz? Beleszámít az értékhatárba?
- A tárgyi eszközöket alanyi mentesként vásárolta (a le nem vonható áfa a bekerülési érték része): az értékesítésről áfás számlát állított ki, az értékesítést követően, hogyan kontírozom a levonható áfát (60 hónapos szabály)?
Részlet a válaszból: […]Szt., sem a Katv., hogy nem mutatható ki e beszámolóban időbeli elhatárolás, így azt nem kell megszüntetni. Nincs külön teendő a tagi kölcsönnel sem. Ha a vállalkozás a Katv. hatálya alatt, katás adózóként értékesít tárgyi eszközt, az katás bevétel lesz, és beszámít az értékhatárba. A tárgyi eszköz figyelési időszakban történő értékesítése miatt véglegesen levonható adó a le nem vont adónak a figyelési időből még hátralévő idővel arányos része, amelyet a soron következő adómegállapítási időszakban vehet figyelembe úgy, mint az akkori adómegállapítási időszakban megállapított fizetendő adó együttes összegét csökkentő tételként az Áfa-tv. 153/A. §-a alapján.Az Áfa-tv. 153/C. §-ának (2) bekezdése alapján ugyanis, ha a levonható áfa összegét meghatározó tényezőkben bekövetkezett utólagos változás eredményeként az eredetileg levonható előzetesen felszámított adó összege nő (a kérdés szerinti esetben ez következik be), az adóalany a különbözetet legkorábban abban az adómegállapítási időszakban jogosult a 153/A. § (1) bekezdése szerint megállapított levonható előzetesen felszámított áfa összegét növelő tételként figyelembe[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7856
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Tárgyi eszköz vásárlása alanyi mentességgel

Kérdés: Tárgyi eszközt vásároltam. A számlán alanyi mentesség szerepel. Helyes ez így? Ha nem helyes, kinek a felelőssége?
Részlet a válaszból: […]olyan ingó termék, amely vállalkozáson belüli rendeltetésszerű használatot feltételezve, legalább 1 évet meghaladó időtartamban szolgálja a gazdasági tevékenység folytatását.A kérdésből nem derül ki, hogy konkrétan milyen eszközről van szó. A fogalomból következően azonban nem biztos, hogy ami a vevőnél tárgyi eszköz, az az eladónál is tárgyi eszközként funkcionált. A tárgyi eszköz értékesítése sem eredményez minden esetben tényleges adófizetési kötelezettséget (például használt beépített ingatlan értékesítése, ami egyébként is adómentes). Ebben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6695

3. találat: Átjelentkezés alanyi adómentes körbe

Kérdés: Áfaadóalany egyéni vállalkozó 2011. de­cember hónapban átjelentkezett alanyi adómentes körbe. Az áfás időszakban beszerzett és az átjelentkezés időpontjában meglévő kis értékű, valamint egyéb tárgyi eszközök vonatkozásában van-e áfafizetési kötelezettsége a vállalkozónak, az átjelentkezés miatt?
Részlet a válaszból: […]között). Az Áfa-tv. 188. §-a (3) bekezdésének egyes rendelkezései szerint az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatárba nem számítandó be az adóalany vállalkozásában tárgyi eszközként használt termék értékesítése. Az Áfa-tv. 193. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján az adóalany az alanyi adómentesség időszakában nem járhat el alanyi adómentes minőségében - többek között - a tárgyi eszközök értékesítése során. Ebből az következik, ha tárgyi eszközt az alanyi adómentes adóalany[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5437
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Áfaalanyi mentesség választása

Kérdés: Evás ügyvédi iroda szeretne kilépni az evakörből, és egyidejűleg bejelentkezni áfa szempontjából alanyi mentesnek. Van-e ennek törvényi akadálya?
Részlet a válaszból: […]ki, így az áttérés során csupán az alanyi adómentességnek az Áfa-tv.-ben előírt feltételeit kell figyelembe venni (pl.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. március 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3007
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Alanyi adómentes vállalkozás (eva)

Kérdés: Alanyi adómentes vállalkozó, vállalkozás belép az evába, 2003-ban számláit áfatartalommal állítja-e ki?
Részlet a válaszból: […]alanya nem minősülhet alanyi adómentes vállalkozásnak, így az adott termékértékesítéshez vagy szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó áfatartalommal
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. december 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1002
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Alanyi adómentesség megszűnése (eva)

Kérdés: Kiállíthat-e alanyi adómentes számlát az, aki evaalany?
Részlet a válaszból: […]készpénz-helyettesítő eszközzel történő fizetés esetén pedig a fizetés időpontja szerinti teljesítési időponttal kérésre - a kibocsátó döntésétől függően - egyszerűsített számlát vagy számlát bocsát ki. Ez azt jelenti, hogy az eva hatálya alatt megszűnik az alanyi adómentesség, és az evaalany által kibocsátott számlában, egyszerűsített számlában, számlát helyettesítő okmányban az Áfa-tv.-ben az adott termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra meghatározott adómértéknek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. december 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 998
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Áfamentes, áfaköteles tevékenység, bevallások gyakorisága

Kérdés: Kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet végző kft. meglévő tárgyi eszközeit értékesíti. Hogyan kell az általános forgalmi adót elszámolnia? Ugyanezen cég a jövőben áfaköteles szolgáltatást közvetít egy tárgyi adómentes tevékenységet folytató társaságnak. Az áfa szempontjából hogyan kell eljárnia, be kell-e jelentkeznie, milyen bevalló lesz a cég (havi, negyedéves, éves)?
Részlet a válaszból: […]kell adnia, a negyedévet követő hónap 20. napjáig. Továbbá - mivel megszűnt kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet folytató adóalanynak lenni - a kft.-nek a jövőben valamennyi negyedévről bevallást kell adnia. (Még akkor is, ha az adott negyedévben tárgyi eszköz értékesítése nem történt.) Amennyiben év közben az elszámolandó adó meghaladja az 1 millió forintot, a bevallással lezárt negyedévet követően havi bevallásra kell áttérni. A kft.-nek azonban nemcsak fizetendő adója van az értékesítései után, hanem pótlólag az áfalevonási joga is megnyílik az áfatörvény 39. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az alábbiak szerint: Ha a tárgyi eszköz beszerzése és értékesítése között 60 hónapnál (ingatlan esetén 120 hónapnál) kevesebb idő telt el, és a társaság rendelkezik a nevére szóló, a beszerzést igazoló számlákkal, a figyelési időszak hátralévő részére eső előzetesen felszámított adó levonható. Az adólevonás abban a bevallásban érvényesíthető, amelyben a továbbadás fizetendő adója is szerepel. Például tegyük fel, hogy a kft. 1997 márciusában fénymásolót vett, a számlában 100 pénz le nem vonható áfa szerepelt. A fénymásolót 2001 júniusában értékesítik 500 + áfáért. Amennyiben a kft. negyedéves bevalló, a július 20-áig adandó bevallásában szerepeltet (500 x 0,25)=125 fizetendő adót, és jogosult arra, hogy levonható adóként 15 pénzt elszámoljon. (A 100 pénz le nem vonható áfából a 60 hónapos figyelési periódusban havonta 100:60 = 1,66 "pénz kopik el". A társaságnál 1997 márciusától 2001 májusáig volt a fénymásoló [a továbbértékesítés hónapját úgy kell venni, mintha az eszköz már nem a társaságnál volna, még akkor is, ha csak a hónap utolsó napján adják el a jószágot], így 51 hónapra jutó előzetesen felszámított adó terheli csak a társaságot. Az 51 hónapra 84,99 pénz a le nem vonható áfa, az összes, 100 pénzből hátra van még 100-85 = 15 pénz.) Két további megjegyzés az adólevonáshoz: 1. a fizetendő és a pótlólag levonható adó között nincs számszaki összefüggés, a fizetendő adó összege a pótlólag levonható előzetesen felszámított adó összegét nem befolyásolja; valamint 2. a fentiek szerinti áfaelszámolás független attól, hogy a nyilvántartásban az eszközök hogyan szerepelnek (pl. nullára leírták-e, vagy selejtezés címén a nyilvántartásból törölték-e azokat). Az áfaköteles szolgáltatás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. március 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 80
Kapcsolódó tárgyszavak: , , , ,