Alanyi adómentességi időszakban levonható áfa

Kérdés: Egy bt. 2018. 11. 01-től áttért a kata hatálya alá. Hogyan kell könyvelnem az alábbi tételeket a 2018. 10. 31-i zárás során?
- Tárgyieszköz-beszerzésre 2018-ban támogatást kapott, az egyéb bevételt elhatároltam, meg kell-e szüntetni ezt az elhatárolást?
- Tagikölcsön-kötelezettséggel kapcsolatban van-e teendő?
- Katás időszakban tárgyi eszközt értékesített: ez már katás bevétel lesz? Beleszámít az értékhatárba?
- A tárgyi eszközöket alanyi mentesként vásárolta (a le nem vonható áfa a bekerülési érték része): az értékesítésről áfás számlát állított ki, az értékesítést követően, hogyan kontírozom a levonható áfát (60 hónapos szabály)?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 11. §-ának (14) bekezdése szerint az üzleti év a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) hatálya alá kerülő közkereseti társaságnál, betéti társaságnál, egyéni cégnél és ügyvédi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 7.

Tárgyi eszköz vásárlása alanyi mentességgel

Kérdés: Tárgyi eszközt vásároltam. A számlán alanyi mentesség szerepel. Helyes ez így? Ha nem helyes, kinek a felelőssége?
Részlet a válaszából: […] ...Áfa-tv. 193. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján az adózó az alanyi adómentesség időszakában sem járhat el alanyi adómentes minőségében a tárgyi eszközként használt termékek értékesítése esetén. A törvény értelmében tárgyi eszköznek minősül az ingatlan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 25.

Átjelentkezés alanyi adómentes körbe

Kérdés: Áfaadóalany egyéni vállalkozó 2011. de­cember hónapban átjelentkezett alanyi adómentes körbe. Az áfás időszakban beszerzett és az átjelentkezés időpontjában meglévő kis értékű, valamint egyéb tárgyi eszközök vonatkozásában van-e áfafizetési kötelezettsége a vállalkozónak, az átjelentkezés miatt?
Részlet a válaszából: […] ...rövid válasz az, hogy az átjelentkezéshez kapcsolódóannincs feladat.Az Áfa-tv. alanyi adómentességre vonatkozó szabályaisajátosan kezelik a tárgyi eszközöket (maga a törvény nem tesz különbséget akis értékű és az egyéb tárgyi eszközök között). Az Áfa-tv. 188...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 3.

Áfaalanyi mentesség választása

Kérdés: Evás ügyvédi iroda szeretne kilépni az evakörből, és egyidejűleg bejelentkezni áfa szempontjából alanyi mentesnek. Van-e ennek törvényi akadálya?
Részlet a válaszából: […]

Az alanyi adómentesség választását törvény nem zárja ki, így az áttérés során csupán az alanyi adómentességnek az Áfa-tv.-ben előírt feltételeit kell figyelembe venni (pl. 4 millió forintos bevételi összeghatár).

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 8.

Alanyi adómentesség megszűnése (eva)

Kérdés: Kiállíthat-e alanyi adómentes számlát az, aki evaalany?
Részlet a válaszából: […] ...kibocsátó döntésétől függően - egyszerűsített számlát vagy számlátbocsát ki.Ez azt jelenti, hogy az eva hatálya alatt megszűnik az alanyi adómentesség, és az evaalany által kibocsátott számlában, egyszerűsített számlában, számlát helyettesítő okmányban az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 5.

Alanyi adómentes vállalkozás (eva)

Kérdés: Alanyi adómentes vállalkozó, vállalkozás belép az evába, 2003-ban számláit áfatartalommal állítja-e ki?
Részlet a válaszából: […] ...az egyszerűsített vállalkozói adó új adónem, 2003-tól az eva alanya nem minősülhet alanyi adómentes vállalkozásnak, így az adott termékértékesítéshez vagy szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó áfatartalommal - kivéve a tárgyi adómentes értékesítést - bocsát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 5.

Áfamentes, áfaköteles tevékenység, bevallások gyakorisága

Kérdés: Kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet végző kft. meglévő tárgyi eszközeit értékesíti. Hogyan kell az általános forgalmi adót elszámolnia? Ugyanezen cég a jövőben áfaköteles szolgáltatást közvetít egy tárgyi adómentes tevékenységet folytató társaságnak. Az áfa szempontjából hogyan kell eljárnia, be kell-e jelentkeznie, milyen bevalló lesz a cég (havi, negyedéves, éves)?
Részlet a válaszából: […] ...adómentes tevékenység.) Ezért a kft. az adóév elején az általános szabályok szerint a tárgyi eszközök értékesítésére választhat alanyi adómentességet (áfatörvény 49. §), ha ebből származó bevétele éves szinten várhatóan 2 millió forint alatt marad. (A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. március 8.