Sajtóterméket értékesítő egyéni vállalkozó bevétele

Kérdés: Alanyi áfamentes, átalányadózó egyéni vállalkozó egy lapterjesztő zrt.-vel kötött bizományosi szerződés szerint újságértékesítést végez. A sajtótermék-értékesítés mentesül a nyugtaadási kötelezettség alól, helyesen gondoljuk, hogy az újságeladások ellenértékét nem kell beütnie a pénztárgépbe? A lapterjesztő az egyéni vállalkozó részére szállítói számlát állít ki, ami tartalmazza az időszak forgalmát, a bizományosi díj összegét, és a számla végösszege a lapterjesztő részére megfizetendő forgalom összege. Átalányadózó egyéni vállalkozó nem számolja el költségként a lapterjesztő számláját, tekintettel az adózási mód sajátosságára és a bevételi nyilvántartás vezetésre. Szeretném a tájékoztatásukat kérni, hogy az egyéni vállalkozó az alanyi áfamentes határ 12 milliós összegének meghatározásánál bevételként a lapterjesztőtől kapott bizományosi díjat számolja el, vagy a teljes újságforgalmazás összege bevételt jelent számára?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 167. §-a alapján mentesül a nyugtakibocsátási kötelezettség alól az adóalany abban az esetben, ha sajtóterméket értékesít, ezáltal annak gépi úton történő kibocsátása sem kötelező. Természetesen lehetőség van a sajtótermékek eladását is pénztárgépes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 8.

Alanyi adómentesség más tagállamban

Kérdés:

Alanyi áfamentes vállalkozásként webáruházat üzemeltetek. A belföldi vásárlókon kívül vannak más EU-tagországból is magánszemély megrendelőim. A más tagállami vevőknek állíthatok-e ki adómentes számlát, vagy nekik áfásan kell számláznom? Utóbbi esetben a magyar vagy a vásárló lakóhelye szerinti áfamértéket kell felszámítani? A termékeket minden esetben Magyarországról szállíttatom ki a vevők részére.

Részlet a válaszából: […] Az alanyi adómentesség alkalmazhatósága a jelenlegi uniós szabályok szerint arra a tagállamra terjed ki, amelyikben az adóalany a nyilvántartásba vétele során ezt a jogállást választotta. Feltételezhetően a vállalkozás Magyarországon választott alanyi adómentességet, míg a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 31.

Pénzforgalmi számla megnyitása

Kérdés: Kérdések: a) Pontosan milyen határidővel köteles a vállalkozó a pénzforgalmi számla megnyitására? Az Art. 114. §-ában szereplő, az adószám közlésétől számított 15 napos határidő itt nehezen értelmezhető, hiszen adószám közléséről nem igazán beszélhetünk, hacsak nem azt tekintjük ebben az esetben az adószám közlésének, amikor az adóhatóság a vállalkozót kiértesíti az adószáma áfakódjának 1-ről 2-re történő megváltoztatásáról. b) Az értékhatárt átlépő számlán a vállalkozó még értelemszerűen csak az alanyi mentességhez tartozó 1-es áfakódú adószámot tudja feltüntetni, azonban a 2-es áfakódú adószám adóhatóság általi közlése még ezt követően is akár hetekig tarthat. Ez alatt az átmeneti időszak alatt a vállalkozó a számlákon az adószámát 1-es vagy 2-es áfakóddal kell szerepeltesse? c) Az értékhatárt átlépő számlán szereplő áfával összefüggő esetleges fizetési kötelezettséget még a magán- vagy már a pénzforgalmi számláról kell teljesíteni? Befolyásolja-e ezt az a tény, hogy az adóhatóság az alanyi mentesség megszűnését már átvezette-e a bevallási/fizetési határidőig, a nyilvántartásain is kiadta-e már a 2-es áfakódú adószámot?
Részlet a válaszából: […] a) Eltérő szabályozás hiányában azon adózónak is, aki az alanyi adómentességre az értékhatár átlépése miatt a továbbiakban már nem jogosult, az Ön által is említett, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 114. § (1) bekezdése szerint kell a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 15.

Alanyi adómentesség iskolai étkeztetés továbbszámlázásakor

Kérdés: Egyházi fenntartású általános iskola étkezteti a diákokat, és külső konyháról vásárolja az ételt számla ellenében. Az iskola továbbszámlázza a szülőknek 100%-os, 50%-os áron, illetve térítésmentesen. Ha a 6 millió forintot meghaladja a szülők felé kiállított számla értéke, be kell-e jelentkezni az áfa hatálya alá?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. értelmében mentes az adó alól az a szolgáltatásnyújtás és az ahhoz szorosan kapcsolódó óvodai, diákotthoni és kollégiumi ellátás – az étkeztetés kivételével, ha az ennek fejében járó ellenérték külön térítendő meg -, valamint az azokhoz szorosan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 14.

Átalányadózó egyéni vállalkozó áfája

Kérdés: Az egyéni vállalkozó átalányadó alanya. Az átalányadó árbevételi határa 8 millió Ft/év, az áfaalanyi adómentesség határa 4 millió Ft. Amennyiben az átalányadózó egyéni vállalkozó átlépi év közben a 4 millió Ft árbevételi határt, áfaalannyá válik, annak ellenére, hogy átalányadós marad? Ha igen, külön áfanyilvántartást kell vezetnie a levonható áfáról, mivel csak bevételi nyilvántartást vezet?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv.-ben és az Áfa-tv.-ben meghatározottértékhatárokból következően valóban előfordulhat, hogy az egyéni vállalkozó -személyi jövedelemadó tekintetében – átalányadózó, míg áfa vonatkozásábanáfaelszámolónak számít. Az Szja-tv. 4. számú melléklete a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 19.

Személygépkocsi-értékesítés áfája

Kérdés: Egészségügyi szolgáltatást végző (nem háziorvos) bt. tulajdonában volt egy hatéves személygépkocsi, amelyet 2006 augusztusában értékesített áfás áron 1 600 000 Ft-ért. A számlában felszámított 267 000 Ft áfát be kell-e vallania, illetve fizetnie a bt.-nek? Az árbevétel a 4 millió forint alanyi adómentesség határát nem érte el.
Részlet a válaszából: […] A válasz előtt utalni kell arra, hogy a kérdésbőlegyértelműen nem derül ki, az egészségügyi szolgáltatást végző az Áfa-tv. 49.§-a szerinti alanyi adómentességet választott-e, vagy sem. Ha az egészségügyiszolgáltatást végző bt. alanyi adómentességet választott, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. december 14.

Bérbe adott üzlethelyiség értékesítése (áfa)

Kérdés: Egyik partnerünk üzlethelyiséget ad bérbe "áfás" magánszemélynek. A bérbeadási tevékenységéből származó bevételét az Szja-tv. 74. §-a alapján adózza le. Mivel e tevékenységéből származó bevétele meghaladja az alanyi adómentesség határát, bevételeiről áfás számlát állít ki. Ha a bérbe adott üzlethelyiséget ügyfelünk eladja bérlőjének, kiállíthat-e az üzlethelyiség értékesítéséről (a telek kivételével) áfás számlát, és bérlője elszámolhatja-e az áfát előzetesen felszámított áfaként? Az üzlethelyiség telekkönyvileg is üzlethelyiségnek van minősítve.
Részlet a válaszából: […] Az általános forgalmi adó alanyának meghatározásakor a végzett tevékenység a döntő. Így egy – az szja fogalma szerinti – magánszemély, ha gazdasági (azaz bevétel elérése érdekében rendszeresen vagy üzletszerűen végzett) tevékenységet folytat, ugyanolyan áfaalanynak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. szeptember 16.

Áfa-körbe történő bejelentkezés

Kérdés: A dolgozók étkezési hozzájárulását pénzforgalmi bevételként kell elszámolni. Ezzel bevételünk eléri az áfakörbe történő bejelentkezés határát, a 2 millió forintot. E nélkül nem éri el bevételünk ezt az összeget. Be kell-e jelentkeznünk az áfakörbe?
Részlet a válaszából: […] A társaságnak mindenképpen be kell jelentkeznie az áfakörbe. A kérdésből ugyanis kiderül, hogy a társaság saját nevében folytat gazdasági tevékenységet, ami pedig már – függetlenül attól, hogy az alanyi adómentesség feltételei egyébként teljesülnek-e – az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 19.

Családi gazdaságok áfaszabályai

Kérdés: Mit jelent áfa szempontjából az egységes adózási mód választása? A családi gazdálkodó az őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint adózik-e? Szükséges-e, hogy a családtagok közül legalább egynek legyen adószáma?
Részlet a válaszából: […] Tekintettel arra, hogy a családi gazdaságok áfaszabályaival összefüggésben – a felsoroltakon kívül – több kérdés is érkezett, a leglényegesebb tudnivalók az alábbiak szerint foglalhatók össze:Általános forgalmi adó bejelentési kötelezettségeAz általános...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 23.

Áfa-alanyi mentes határ átlépése

Kérdés: Legalább 36 órás munkaviszonyban lévő, alanyi áfamentes nem átalányadózó egyéni vállalkozó árbevétele év közben meghaladja a kétmillió forintot. Mi a konkrét teendője?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből nem tűnik ki, hogy az egyéni vállalkozó milyen tevékenysége(ke)t folytat: az Áfa-tv. alkalmazása szempontjából adóköteleset és/vagy adómenteset. Ez azért lényeges, mert a 2 millió forintos alanyi adómentességi értékhatárba – az Áfa-tv. 49. §-ának (4)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. január 31.
1
2