Alanyi adómentesség iskolai étkeztetés továbbszámlázásakor

Kérdés: Egyházi fenntartású általános iskola étkezteti a diákokat, és külső konyháról vásárolja az ételt számla ellenében. Az iskola továbbszámlázza a szülőknek 100%-os, 50%-os áron, illetve térítésmentesen. Ha a 6 millió forintot meghaladja a szülők felé kiállított számla értéke, be kell-e jelentkezni az áfa hatálya alá?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. értelmében mentes az adó alól az a szolgáltatásnyújtás és az ahhoz szorosan kapcsolódó óvodai, diákotthoni és kollégiumi ellátás - az étkeztetés kivételével, ha az ennek fejében járó ellenérték külön térítendő meg -, valamint az azokhoz szorosan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 14.

Átalányadózó egyéni vállalkozó áfája

Kérdés: Az egyéni vállalkozó átalányadó alanya. Az átalányadó árbevételi határa 8 millió Ft/év, az áfaalanyi adómentesség határa 4 millió Ft. Amennyiben az átalányadózó egyéni vállalkozó átlépi év közben a 4 millió Ft árbevételi határt, áfaalannyá válik, annak ellenére, hogy átalányadós marad? Ha igen, külön áfanyilvántartást kell vezetnie a levonható áfáról, mivel csak bevételi nyilvántartást vezet?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv.-ben és az Áfa-tv.-ben meghatározottértékhatárokból következően valóban előfordulhat, hogy az egyéni vállalkozó -személyi jövedelemadó tekintetében - átalányadózó, míg áfa vonatkozásábanáfaelszámolónak számít. Az Szja-tv. 4. számú melléklete a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 19.

Személygépkocsi-értékesítés áfája

Kérdés: Egészségügyi szolgáltatást végző (nem háziorvos) bt. tulajdonában volt egy hatéves személygépkocsi, amelyet 2006 augusztusában értékesített áfás áron 1 600 000 Ft-ért. A számlában felszámított 267 000 Ft áfát be kell-e vallania, illetve fizetnie a bt.-nek? Az árbevétel a 4 millió forint alanyi adómentesség határát nem érte el.
Részlet a válaszából: […] A válasz előtt utalni kell arra, hogy a kérdésbőlegyértelműen nem derül ki, az egészségügyi szolgáltatást végző az Áfa-tv. 49.§-a szerinti alanyi adómentességet választott-e, vagy sem. Ha az egészségügyiszolgáltatást végző bt. alanyi adómentességet választott, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. december 14.

Bérbe adott üzlethelyiség értékesítése (áfa)

Kérdés: Egyik partnerünk üzlethelyiséget ad bérbe "áfás" magánszemélynek. A bérbeadási tevékenységéből származó bevételét az Szja-tv. 74. §-a alapján adózza le. Mivel e tevékenységéből származó bevétele meghaladja az alanyi adómentesség határát, bevételeiről áfás számlát állít ki. Ha a bérbe adott üzlethelyiséget ügyfelünk eladja bérlőjének, kiállíthat-e az üzlethelyiség értékesítéséről (a telek kivételével) áfás számlát, és bérlője elszámolhatja-e az áfát előzetesen felszámított áfaként? Az üzlethelyiség telekkönyvileg is üzlethelyiségnek van minősítve.
Részlet a válaszából: […] Az általános forgalmi adó alanyának meghatározásakor a végzett tevékenység a döntő. Így egy - az szja fogalma szerinti - magánszemély, ha gazdasági (azaz bevétel elérése érdekében rendszeresen vagy üzletszerűen végzett) tevékenységet folytat, ugyanolyan áfaalanynak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. szeptember 16.

Áfa-körbe történő bejelentkezés

Kérdés: A dolgozók étkezési hozzájárulását pénzforgalmi bevételként kell elszámolni. Ezzel bevételünk eléri az áfakörbe történő bejelentkezés határát, a 2 millió forintot. E nélkül nem éri el bevételünk ezt az összeget. Be kell-e jelentkeznünk az áfakörbe?
Részlet a válaszából: […] A társaságnak mindenképpen be kell jelentkeznie az áfakörbe. A kérdésből ugyanis kiderül, hogy a társaság saját nevében folytat gazdasági tevékenységet, ami pedig már - függetlenül attól, hogy az alanyi adómentesség feltételei egyébként teljesülnek-e - az áfaalanyiságot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 19.

Családi gazdaságok áfaszabályai

Kérdés: Mit jelent áfa szempontjából az egységes adózási mód választása? A családi gazdálkodó az őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint adózik-e? Szükséges-e, hogy a családtagok közül legalább egynek legyen adószáma?
Részlet a válaszából: […] Tekintettel arra, hogy a családi gazdaságok áfaszabályaival összefüggésben - a felsoroltakon kívül - több kérdés is érkezett, a leglényegesebb tudnivalók az alábbiak szerint foglalhatók össze:Általános forgalmi adó bejelentési kötelezettségeAz általános...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 23.

Áfa-alanyi mentes határ átlépése

Kérdés: Legalább 36 órás munkaviszonyban lévő, alanyi áfamentes nem átalányadózó egyéni vállalkozó árbevétele év közben meghaladja a kétmillió forintot. Mi a konkrét teendője?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből nem tűnik ki, hogy az egyéni vállalkozó milyen tevékenysége(ke)t folytat: az Áfa-tv. alkalmazása szempontjából adóköteleset és/vagy adómenteset. Ez azért lényeges, mert a 2 millió forintos alanyi adómentességi értékhatárba - az Áfa-tv. 49. §-ának (4)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. január 31.

Áfaalanyi mentes határ átlépése

Kérdés: Alanyi adómentes értékhatár átlépése: a fizetendő áfát arra a számlára kell felszámítani, amellyel a számlakiadás napján meghaladjuk (átlépjük) a 2 millió forintos mentes határt? E naptól vehető figyelembe az előzetesen felszámított áfa is? Ugyancsak ez a nap a változás hatálybalépésének időpontja az APEH változásbejelentő lapon? Jól értelmezem?
Részlet a válaszából: […] Az értelmezés alapvetően helyes, azonban két részén pontosítani kell:1. Nem az értékhatár túllépésének napjáról, hanem az értékhatár túllépését megvalósító értékesítésről van szó. Az áfatörvény 51. § (2) bekezdésének utolsó fordulata alapján tehát abban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. március 8.