Keresés eredménye

4 találat a megadott alapítványi támogatás tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Alapítvány által adott tárgyak utáni adózás
Kérdés: Az alapítványt irodalmi díj alapítása céljából hozták létre. Az alapítvány kuratóriuma az írók munkássága alapján választja ki a díjazottakat. A díjazottak a pénzbeli jövedelem mellett - egyéb jövedelemnek tekintjük - a díj nevét adó költőt ábrázoló szobrot kapnak, illetve gravírozott tollat, amelyen a díj elnevezése szerepel. Milyen adózási szabályok vonatkoznak e kétféle tárgyra? Változik-e a megítélés, ha más is kap gravírozott tollat? Változnak-e az adózási szabályok, ha a fenti juttatásokat közhasznú egyesület adja, amelynek alapító okiratában a konkrét díj elnevezése nem szerepel, de a magyar irodalom képviselete, népszerűsítése igen?
Részlet a válaszból: […]alapítványnál is az egyes meghatározott juttatások közé tartozónak tekintendő [Szja-tv. 70. §-a (3) bekezdésének b) pontja], mivel az alapítvány cél szerinti tevékenysége érdekében felmerült juttatásnak nehezen képzelhető el.A fentiek szerinti adózási szabály önmagában azért, mert azokat közhasznú egyesület adja, nem változik. Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 3. pontja tartalmazza a közcélú juttatások körében adómentes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7185
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2. találat: Alapítvány támogatásának elszámolása
Kérdés: A kozmetikai krémeket értékesítő kft. úgy szeretne támogatni egy alapítványt, hogy minden megvásárolt termék árából 10 forintot juttatna az alapítványnak. A terméken ezt feltüntetnék. Milyen szerződés szükséges ehhez? Hogyan kell elszámolni? Milyen társaságiadó-vonzata van?
Részlet a válaszból: […]vagy tartós adományozásnak tekintendő, valamint azt is, hogy az alapítvány hozzájárul nevének, és adományozott voltának a kozmetikai termékeken való feltüntetéséhez, a támogatás folyósításához és a folyósított támogatásokról igazolást ad. A kft.-nél az alapítványnak átadott támogatást (átadott pénzeszközt), mint véglegesen átadott eszközt az átadással egyidejűleg rendkívüli ráfordításként kell elszámolni. Ha az alapítvány részére átadott pénz adománynak minősül, akkor az átadáskor elszámolt rendkívüli ráfordítás a Tao-tv. 3.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5508
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: Alapítványi támogatások elszámolása
Kérdés: Az alapítvány külön adószámmal rendelkező óvodát működtet, kiadási számlái az óvoda nevére szólnak. Bevételt az óvoda az alapítványtól kap oly módon, hogy a szülők az óvodai ellátásért úgy fizetnek, hogy az alapítványt havi összeggel támogatják, amelyet az alapítvány - mint fenntartó - továbbutal az óvodának. A szülők a befizetésről bevételi pénztárbizonylatot kapnak. Kell-e egyéb dokumentum a könyveléshez? Kötelező-e mindenkinek adóigazolást adni? A fenti eljárással nem vállalkozási célú bevétel keletkezik? Ugyanez az alapítvány természetben kap támogatást (konzerv, cipő, ruha stb.), amelyet értékesíteni szeretne. A befolyt pénzt az óvodának utalná tovább az óvoda költségei fedezetére. Ez a bevétel is minősíthető cél szerinti bevételnek? A pénztárbizonylat mellett nyugtát is ki kell állítani? A beszerzési ár könyveléséhez elegendő egy nyilatkozat az adományozótól? Az adományozónak a nyilatkozaton szereplő értékről adható-e ki igazolás?
Részlet a válaszból: […]azonos összegben elszámolt támogatási (egyéb) bevételként. Az alapítvány által az óvoda részére átutalt összeget az átutalással egyidejűleg a költségek fedezetére adott támogatásként az egyéb ráfordítások között kell elszámolni. A természetben kapott támogatást - ha az alapítvány kettős könyvvitelt vezet - az átvett eszközök piaci értékén a rendkívüli bevételekkel szemben készletre kell venni, és a számviteli törvény vonatkozó előírása szerint azt halasztott bevételként időbelileg el kell határolni. (A készletre vétel piaci értéke lehet az adományozó - támogatási szándékot alátámasztó - írásbeli nyilatkozata szerinti értékadat is.) A könyvelés bizonylata a támogató nyilatkozata, amelyet a támogatást elfogadó alapítvány képviselője aláírásával hitelesít. Amikor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. március 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4518
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Alapítványi támogatás magánszemélynek
Kérdés: Közhasznú alapítvány cél szerinti tevékenysége keretében támogatásból pénzbeli juttatásként részben vagy egészében finanszírozza magánszemélyek tanulmányi költségeit, konferencián való részvételi költségeit, a nappali tagozatos hallgatóknak második szakirány felvételére költségtérítést ad. Előfordul, hogy nemcsak pénzben, hanem tárgyiasult formában is nyújt támogatást vagy programot szervez. Ezeket a kiadásokat személyi vagy anyagjellegű ráfordításként, vagy egyéb ráfordításként kell könyvelni?
Részlet a válaszból: […]szerinti értelmező rendelkezésekből is. A magánszemélyek tanulmányi költségei (tanfolyami díj, vizsgadíj), a nappali tagozatos hallgatók második szakirány felvételére adott költségtérítés, a természetben adott juttatás, szabadidőprogramok szervezése egyértelműen a személyi jellegű egyéb kifizetések közé tartoznak az Szja-tv. vonatkozó rendelkezése szerint fizetendő személyi jövedelemadóval együtt. Ezeknek az alapítvány nevére szóló számlákban felszámított áfája sem vonható le, tehát az áfával növelt összegben kell könyvelni. Feltételezzük,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4175
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,