Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott anyagkészlet tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Alvállalkozó által számlázott anyagok továbbszámlázása

Kérdés: "A" társaság az önkormányzat területén szennyvíztisztító telep kivitelezését végzi alvállalkozók bevonásával. "B" alvállalkozóval két különálló szerződést kötött. Az egyik szerződés szállítási szerződés, amely alapján "B" társaság szállítja a szennyvíztelep kivitelezéséhez szükséges gépészeti anyagokat, villamos vezérlőket, kábeleket, szivattyúkat, csővezetékeket. A másik szerződés vállalkozási szerződés, amelyben "B" társaság vállalja a szennyvíztelep építési, kivitelezési, gépészeti szakirányú munkáit. A szennyvíztelep létrehozása építésiengedély-köteles, az önkormányzat "A" társaságtól csak fordított adózással kiállított számlát fogad el. "B" vállalkozónak hogyan kell helyesen kiállítania a számlát a vállalkozási szerződés alapján számlázott teljesítésére vonatkozóan, illetve a szállítási szerződés alapján számlázott gépekre, anyagokra vonatkozóan?
Részlet a válaszból: […]kérdésben leírtak alapján - olyan beszerzést kell elsődlegesen készletre vennie, amelyre saját munka­erővel végzett tevékenysége során nincs szüksége, felelős lesz az így átvett eszközök minőségéért, gondoskodnia kell azok őrzéséről stb.)Valójában a helyes gyakorlat az lehetne, ha "B" társaság a már elvégzett kivitelezési munkákat számlázná, az e munkákhoz szükséges és ténylegesen felhasznált anyagokkal együtt, és - természetesen - erről szólna a vállalkozási szerződés is. (Az elvégzett munkáért való műszaki felelősség elképzelhetetlen csak a kivitelezés munkadíját tartalmazó, a szükséges anyagok nélküli vállalkozási szerződés esetében!) Amennyiben "B" társaságnak az anyagok beszerzése miatt fizetési nehézségei vannak, akkor a vállalkozási szerződésben állapodjanak meg abban, hogy "A" társaság azok beszerzéséhez előleget ad, amelyet majd a vállalkozási szerződés szerinti ellenértékbe beszámítanak. Az ilyen módon adott előleg is, és a vállalkozási szerződés szerinti ellenérték is fordítottan adózik.Ha az előzőekben leírtak a "B" társaság számára nem megfelelőek, akkor az általa számlázott anyagok ellenértékére az áfát fel kell számítania (egyenesen adózik), "A" társaság pedig - mint a vállalkozási tevékenységtől független - anyagbeszerzést számol el, azaz készletre veszi a beszerzett anyagokat.Az Szt. 51. §-ának (3) bekezdése alapján az előállítási költségek között kell elszámolni [és így a bekerülési (előállítási) érték részét képezi] az idegen vállalkozó által megvalósított beruházáshoz a beruházó által biztosított vásárolt anyag bekerülési (beszerzési) értékét, a vásárolt anyag tényleges beépítésekor.Az Szt. hivatkozott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6780

2. találat: Kölcsönadott anyagkészlet

Kérdés: Két gazdasági társaság szerződést kötött egymással anyagkészlet kölcsönadása tárgyában. Az átvevő társaság a kölcsönadott anyagot a tevékenysége során felhasználja, terméket állít elő, az elkészült terméket értékesíti. A kölcsönkapott anyagot a szerződésben rögzített időpontban (egy éven belül) a társaság a kölcsönadó társaságnak ugyanolyan minőségben és mennyiségben visszaadja. A használatáért használati díjat fizet a kölcsön­adó társaságnak. Erre a "használati díjra" - mivel nem pénz a kölcsön alapja - vonatkozik-e az Áfa-tv. 86. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti adómentesség? Kell-e számlázni a használati díjat? Hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszból: […]kötelezni az anyagot kölcsönbe vevőt, az a kamatszámítás szabályai szerint, a kölcsönszerződésben meghatározott mértékű kamatot köteles fizetni, a kölcsönszerződésben meghatározott időpont(ok)ban. (Ez lényeges a számviteli elszámolás, de az áfamentesség vonatkozásában is!)Az Áfa-tv. 86. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján mentes az adó alól a hitel, pénzkölcsön és egyéb, ilyen jogviszonyt megtestesítő szolgáltatás nyújtása és közvetítése, valamint ezek hitelező általi kezelése. Az Áfa-tv. nem nevesíti, hogy a hitel, pénzkölcsön nyújtója (a hitelező) milyen gazdálkodó szervezet lehet. Lehet hitelező a gazdasági társaság is, ha a pénzkölcsön nyújtása a Ptk. szerinti kölcsönszerződés alapján valósul meg, az adott esetben anyagkészlet kölcsönbe adásával. Így egyértelműen a kölcsönszerződés szerint fizetendő kamat (és nem a használati díj) áfamentes, amelyet természetesen számlázni nem kell, arról a kölcsönszerződésben kell rendelkezni.Ezt követően tekintsük át a kölcsönszerződés alapján átadásra/átvételre kerülő anyagkészlet könyvelését. Ehhez szükséges utalni arra is, hogy a kölcsön­adott, a kölcsönkapott anyagkészlet (anyagonkénti) piaci értékét a kölcsönszerződésben rögzíteni kell (a piaci érték eltérhet a tényleges bekerülési, könyv szerinti értéktől). A kölcsönnyújtás eredményeként a kölcsönnyújtónál (a hitelezőnél) a kölcsön összegében követelés, a kölcsönt igénybevevőnél (az adósnál) kötelezettség keletkezik, az anyagkészletet a hitelezőnél a könyvekből ki kell vezetni, az adósnál pedig állományba kell venni az értékesítés, illetve a beszerzés szabályai alapján.Könyvelés az anyagkészletet kölcsönadónál:- piaci értéken, az áfa felszámításával értékesíteni kell az anyagot (számlázni):= a kölcsönszerződésben rögzített értéken: T 364 - K 91-92, 467 (pénzkölcsönként),= a könyv szerinti értéken: T 814 - K 21-22;- amennyiben a kölcsönadott anyagok áfa nélküli piaci értéke eltér a könyv szerinti értéktől, a különbözetet (mivel a kölcsönadás során eredményt kimutatni nem lehet) időbelileg el kell határolni,= ha a piaci érték a több: T 91-92 - K 4811,= ha a könyv szerinti érték a több: T 3923 - K 814;- az időbeli elhatárolást a kölcsönadott anyag visszavételekor kell megszüntetni;- a visszavételkor az értékesítés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6779
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,