Téli gumi, tetőcsomagtartó elszámolása

Kérdés: A társaság 4 db téli gumit vásárolt szereléssel. A számlán a gumi és a szerelés különböző sorokon szerepel. Ez szolgáltatás vagy termékbeszerzés, vagy esetleg a két sort külön könyveljük? Jól gondoljuk, hogy ez esetben az áfa még 50%-ban sem vonható le? A személygépkocsihoz vásárolt tetőcsomagtartó esetében - mivel különálló termék - jól gondoljuk, hogy nem vonható le az áfa?
Részlet a válaszából: […] ...beruházásként elszámolni.A meglévő gépjárművek elhasználódott (elkopott) autógumijainak a cseréje során az új gumik beszerzését anyagkészletként, majd a cserekor anyagköltségként, a kapott gumik leszerelésének, az újak felszerelésének költségeit...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 25.

Gumiabroncscsere elszámolása

Kérdés: Logisztikai, fuvarozó vállalkozás teherautó-gumiabroncsainak könyvelése kapcsán kérdezem: Bizonyos időközönként, illetve eseti jelleggel a teherautókra új abroncsok szükségesek. Csökkenthető-e az iparűzési adó alapja (könyvelhető-e az 51. főkönyvre) az abroncsbeszerzés, ha a gépjárműre történő felhelyezést a cég saját alkalmazottja végzi el, ha eseti jelleggel egy alvállalkozó végzi, ha a gumiszállító cég vállalja az abroncsok felszerelését?
Részlet a válaszából: […] ...a rendeltetésszerű használat érdekében szükséges karbantartásnak minősül. A fuvarozó vállalkozásnál így a gumiabroncsok beszerzését anyagkészletként kell kimutatni, csere esetén pedig anyagfelhasználás, azaz anyagköltség, de csak akkor, ha a gumiabroncsok cseréjét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 23.

Súlyozott beszerzési ár helyett FIFO-módszer

Kérdés: Készleteinknél alapesetben a súlyozott beszerzési árat tekintjük nyilvántartási értéknek. Egyik eszközcsoportunk esetében azonban a folyamatosan változó piaci helyzet indokolná a FIFO-módszer alkalmazását. Lehetséges-e készletcsoportonként más-más értékelési elvet alkalmazni, ha azt a számviteli politikában szabályozzuk? Jelen esetben azt mondjuk, hogy a raktári anyagkészletet alapesetben súlyozott átlagáron tartjuk nyilván, viszont ennél az egy külön, kézzel nyilvántartott készletcsoportnál a FIFO-módszert alkalmaznánk, annak a kockázatnak a tudatában, hogy a FIFO-módszer alkalmazásának hátrányai is lehetnek.
Részlet a válaszából: […] ...a raktárból kimenő első (first out) anyagmennyiséget a saját eredeti tényleges beszerzési árán.A FIFO-módszer azt feltételezi, hogy az anyagkészlet felhasználása a beérkezés sorrendjében történik.A FIFO-módszer szerint meghatározott bekerülési értéken...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 17.

Mikor anyagköltség a szállítási költség?

Kérdés: A sertésvágóhíd az élősertés-beszerzések esetén kifizeti a termelőtől a vágóhídig felmerült szállítási költséget, aminek több formája létezik. Az egyik eset, amikor a termelő rendelkezik az élő állat szállításához szükséges speciális fuvareszközzel. Ebben az esetben a termelő által kiállított számla tartalmazza az élő sertés beszerzési árát és a fizetendő fuvarköltséget. A másik eset, amikor az értékesítő nem rendelkezik az élő sertés szállításához a megfelelő speciális fuvareszközzel. Ebben az esetben a vágóhíd rendeli meg a fuvareszközt, és kifizeti a fuvarozó által számlázott fuvarköltséget. Előfordul, hogy egy számla több fuvart tartalmaz rendszámonként. A sertésszállítást ENAR szállítólevél kíséri, amely tartalmazza az előírt részletezettséget. A rendszám alapján az egyes élősertés-szállítmányokhoz a kapcsolódó fuvarköltség egyértelműen hozzárendelhető. Anyagköltségnek minősül-e a helyi iparűzési adó szempontjából a fuvarköltség az alábbi esetekben?
- A termelő által kiállított számla tartalmazza a szállítási költséget és az élő állat árát egy számlában.
- Az élő sertés szállításáról külön számla kerül kiállításra, amely tartalmazza a speciális szállító jármű rendszámát (egy szállítmány, egy számla).
- Az élő állat szállításáról nem szállítmányonként állítanak ki számlát, hanem egy számlában több szállítmány van feltüntetve rendszámonként.
A 2008. évi XLVI. törvény 16. §-a (1) bekezdése alapján az élelmiszer-előállítás nyomonkövethetősége érdekében működtetni kell a dokumentációs rendszert. Ez az ENAR szállítólevél alapján történik. Álláspontom szerint az ENAR szállítólevél garancia arra, hogy a szállítási költség egyértelműen hozzárendelhető az egyes sertésbeszerzésekhez, így az Szt. 78. §-ának (2) bekezdése alapján a fuvarköltség az anyagköltség része, és a fuvarköltséggel csökkenthető a helyi iparűzési adó alapja. Jól gondolom?
Részlet a válaszából: […] ...és ennek függvényében a sertések egyedi nyilvántartási értéke is eltérő lehet.Amikor a sertéseket levágják, a levágott sertések anyagkészletként nyilvántartott bekerülési értékét anyagköltségként kell elszámolni. A fenti tartalmú anyagkészlet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 25.

Készletek nyilvántartása

Kérdés: Éves beszámolót készítő gyártó középvállalkozás milyen árat használhat a készletek nyilvántartására? Az alapanyagot megvásárolja, ebből előállít készterméket, amit értékesít. Év végén marad alapanyagkészlet, befejezetlen és félkész termék. Ezek vonatkozásában milyen árat lehet alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből nem derülnek ki az éves beszámolót készítő vállalkozás nagyságrendi adatai, így az sem, hogy a számviteli törvény alapján kötelező-e éves beszámolót készítenie, vagy csak saját döntés alapján készít a vállalkozás éves beszámolót. Nem megállapítható...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 10.

Bérelt eszközök nyilvántartása

Kérdés: Társaságunk tárolóeszközöket (ládák, rekeszek, konténerek) bérel külföldről, amelyeket továbbad bérbe magyar partnereinek. Az eszközök nyilvántartása és nyomonkövethetősége miatt a bérelt eszközök értéke bekerül a könyvekbe, emellett az értékük pedig kötelezettségként kerül kimutatásra a bérbeadó felé, hiszen elszámolási kötelezettség áll fenn. Hogyan kell helyesen kimutatni mind az eszközértéket, mind a kötelezettség értékét a magyar számviteli szabályok szerint, figyelembe véve az Szt. 23. §-a (1) bekezdését, miszerint a bérbe vett eszközök nem mutathatók ki a mérlegben eszközként? Másik a társaság rendelkezik saját tulajdonú tárolóeszközökkel is. Ezek értékét melyik soron kell feltüntetni a mérlegben (készletek között)?
Részlet a válaszából: […] ...(berendezési tárgyak) közé tartoznak. Amennyiben a saját tulajdonú tárolóeszközök egy éven belül elhasználódnak, akkor beszerzéskor anyagkészletként, a használatbavétel időpontjában pedig anyagköltségként számolandó el.Ha a saját tulajdonú tárolóeszközöket...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 18.

Építési telek besorolása, majd átsorolása

Kérdés: Társaságunk építési telket vásárolt, amelyet telekként nyilvántartásba vett. A telken épületberuházást indított a telekvásárlást követő évben, 2017-ben. A beruházás részbeni megvalósulása során a vezetés úgy döntött, hogy a megépítésre kerülő épületet értékesíteni fogja. Az épületet kivitelező számláit a beruházási számlán könyvelte a társaság. A 2018-ban jelentkező vevővel az adásvételi szerződést a társaság megkötötte, de az épület átadása csak a beruházás befejezése után, 2020-ban lesz. Át kell-e sorolni, illetve át kellett volna sorolni a telket? És a beruházást? Ha igen, akkor az átsorolásnak mikor kell megtörténnie? Változik-e az építési-szerelési számlák elszámolásának módja?
Részlet a válaszából: […] ...a vásárolt készletek, illetve a saját termelésű készletek közé. (Ha csak kivitelezői számlák és vásárolt anyagok, akkor a vásárolt anyagkészletek közé.) Ha ezt az átsorolást az értékesítésről való döntéskor nem végezték el, a beruházás befejezése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 9.

Készletdifferenciák könyvelése

Kérdés: Készletdifferenciák könyvelése árrésmódosítás (csökkenés) könyvelési hiba miatt.
Részlet a válaszából: […] ...ráfordítások (T 8693 - K 211), illetve az egyéb bevételek (T 211 - K 9647) között mutatunk ki.Amennyiben a társaság például az anyagkészletet elszámolóáron tartja nyilván, és módosítja az elszámolóárat, alapvető követelmény, hogy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 21.

Téli gumi elszámolása

Kérdés: Nagykereskedelmi cég 2018 nyarán újonnan beszerzett furgonjára október végén téli gumikat vásárolt. Hova kell könyvelni a szerviz számláját (4 db gumi+szerelés, centrírozás)? A szakanyagokban többféle válasszal találkoztam. Melyik a helyes?
Részlet a válaszából: […] ...mert két gazdasági eseményt egy gazdasági eseményként kezel. A téli gumik vásárlása beszerzés, és mint ilyen, vásárolt anyagkészlet, a szerelés, centrírozás a megvásárolt téli gumik használatbavétele érdekében elvégzendő munkák, ahhoz igénybe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 31.

Használatbavétel után beszerzett téligumi-szett

Kérdés: Cégünk gépkocsit vásárolt téligumi-szett nélkül. Az első gumiszettet később, a használatbavételt követően vásárolta meg a cég. Az első téligumi-szettet rá lehet-e aktiválni a gépkocsira?
Részlet a válaszából: […] ...részét képeznék.)A meglévő gépjárművek elhasználódott (elkopott) autógumijainak a cseréje során az új gumik beszerzését anyagkészletként, majd cserekor anyagköltségként, a kopott gumik leszerelésének, az újak felszerelésének költségeit...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 10.
1
2
3